OLASILIK VE İSTATİSTİK MAT 271

Güz Dönemi, 2015

DERS DEĞERLENDİRME (CRN 11590)

http://web.itu.edu.tr/~oztopal/index_dosyalar/MAT271_Ders_Degerlendirme_2015_CRN_11590.docx

DERS DEĞERLENDİRME (CRN 11591)

http://web.itu.edu.tr/~oztopal/index_dosyalar/MAT271_Ders_Degerlendirme_2015_CRN_11591.docx

DERS NOTU 1

http://web.itu.edu.tr/~oztopal/index_dosyalar/DERS1.PDF

DERS NOTU 2

http://web.itu.edu.tr/~oztopal/index_dosyalar/DERS2.PDF

DERS NOTU 3

http://web.itu.edu.tr/~oztopal/index_dosyalar/DERS3.PDF

DERS NOTU 4

http://web.itu.edu.tr/~oztopal/index_dosyalar/DERS4.PDF

DERS NOTU 5

http://web.itu.edu.tr/~oztopal/index_dosyalar/DERS5.PDF

DERS NOTU 6

http://web.itu.edu.tr/~oztopal/index_dosyalar/DERS6.PDF

 
 

 


P1010312

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adı ve Soyadı: Ahmet ÖZTOPAL

Doğum Tarihi ve Doğum Yeri: 16 Mayıs 1974, Balıkesir

Medeni Hali: Evli

Mesleği      : Yrd. Doç. Dr.

İş Adresi    : İstanbul Teknik Üniversitesi

   Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi

   Meteoroloji Mühendisliği Bölümü

   34469 Maslak – Sarıyer / İstanbul

Tel              :  0 212 285 31 94

Cep Tel       :  0 542 542 30 03

E – posta    :  oztopal@itu.edu.tr       ahmetoztopal@yahoo.com

Yabancı Dil :  İngilizce (77 – ÜDS Aralık 2010)

 

 

 

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Meteoroloji Müh. Böl.

İstanbul Teknik Üniversitesi

1996

Y. Lisans

Meteoroloji Müh. ABD

İstanbul Teknik Üniversitesi

1998

Doktora

Meteoroloji Müh. ABD

İstanbul Teknik Üniversitesi

2007

 

Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı  :

İstanbul İlinin Hava Kirliliği Semivariogram Haritalarının çıkarılarak Yorumlanması

Prof. Dr. Zekai Şen

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı  :

Genetik Algoritmaların Meteorolojik Uygulamaları

Prof. Dr. Zekai Şen

 

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve  Danışmanı :

Uydu Ve Yer Kaynaklı Meteorolojik Değişkenlerle Kısa Vadeli Yağış Modellemesi İçin Yapay Sinir Ağı Yaklaşımı

Prof. Dr. Zekai Şen

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

İTÜ - Uçak ve Uzay Bil. Fakültesi

1999-2007

Dr. Arş. Gör.

İTÜ - Uçak ve Uzay Bil. Fakültesi

2007-2009

Misafir Bilim Adamı

Institute of Atmospheric Sciences and Climate (ISAC) of the Italian National Research Council (CNR), Roma, Italy

Şubat 2009–Ağustos 2009

Dr. Arş. Gör.  

İTÜ - Uçak ve Uzay Bil. Fakültesi

2009 - 2012

Öğr. Gör. Dr.  

İTÜ - Uçak ve Uzay Bil. Fakültesi

2012 - 2013

Yrd. Doç. Dr.  

İTÜ - Uçak ve Uzay Bil. Fakültesi

2013 -

 

Araştırma Konuları:

Meteorolojide uzaktan algılama (Uydu ve radar meteorolojisi), iklim değişikliğinde fiziksel ve istatistiksel modelleme, yenilenebilir enerji, hidrolojik modelleme ve bilimde modern yöntemler (Genetik algoritmalar, bulanık mantık, yapay sinir ağları, kalman filtreleri).

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

1) Uydu Verileri İle İstanbul Boğazı’nın Kirlilik Ve Hidrodinamik Yapısı, Ömerli Barajı Su Havzası’nın ve 1989-1994 Tarihleri Arasındaki İstanbul’un Su Havzalarının Zamana Bağlı Değişim Analizleri, İSKİ Projesi, 2001, Araştırmacı.

2) Satellite Application Facility On Support To Operational Hydrology And Water Management (H-SAF), EUMETSAT Project, DP, 2005-2010, Araştırmacı.

3) İklim Değişikliğinin İstanbul Ve Türkiye Su Kaynakları Geleceğine Tesirleri, İSKİ Projesi, 2008-2010, Araştırmacı.

4) Satellite Application Facility On Support To Operational Hydrology And Water Management (H-SAF), EUMETSAT Project, CDOP 1, 2010-2012, Araştırmacı.

5) Rüzgar-Güneş Hibrit Sistemlerinin Giriş, Çıktı, Kayıplarının Ve Verimliliklerinin İstanbul Şartlarında Alan-Zaman ve Ekserji Yöntemleriyle Genel Bir Modellemesi, TÜBİTAK 1001 Projesi - 107M331, 2009-2011, Araştırmacı.

6) Milli rüzgar enerjisi sistemleri geliştirilmesi ve prototip üretimi – MİLRES, TÜBİTAK-KAMAG Projesi, 2011-2013, Araştırmacı.

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

1) American Geophysical Union (AGU)

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1.     A. Öztopal, A.D. Şahin, N. Akgün, Z. Şen, "On the regional wind energy potential of Turkey". Energy(ISI), 25, 189-200 pp., 2000.              

A2.     Z. Şen, A. Öztopal, A.D. Şahin, "Aplication of genetic algorithm for determination of Angström equation coefficients", Energy Conversion & Management(ISI), 42(2), 217- 231 pp., 2001.

A3.      Z. Şen, A. Öztopal, "Genetic algorithms for the classification and prediction of precipitation occurrence", Hydrological Sciences Journal(ISI), 46(2), 255-267 pp., 2001, DOI: 10.1080/02626660109492820.

A4.      Z. Şen, A. Öztopal, "Assesment of regional air pollution variability in İstanbul", Environmetrics(ISI), 12, 401-420 pp., 2001, DOI: 10.1002/env.462.

A5.      Z. Şen, A. Öztopal, "Terrestrial irradiation-sunshine duration clustering and prediction", Energy Conversion & Management(ISI), 44(13), 2159-2174 pp., 2003, DOI: 10.1016/S0196-8904(02)00236-4.

A6.      Z. Şen, A. Öztopal, A.D. Şahin, "Solar irradiation estimation from sunshine duration by geno-fuzzy partial approach", Energy Sources(ISI), 26(4), 377-386 pp., 2004, DOI: 10.1080/00908310490266814.

A7.      A. Öztopal, "Artificial neural network approach to spatial estimation of wind velocity data", Energy Conversion & Management(ISI),47(4), 395-406 pp., 2006, DOI: 10.1016/j.enconman.2005.05.009.

A8.      Y.S. Ünal, S. İncecik, S. Topçu, A. Öztopal, "Daily peak ozone forecast in Istanbul", International Journal of Remote Sensing(ISI), 31(2), 551-561 pp., 2010, DOI: 10.1080/01431160902893584.

A9.     E. İzgi, A. Öztopal, B. Yerli, M.K. Kaymak, A.D. Şahin, Short-mid-term solar power prediction by using artificial neural Networks, Solar Energy(ISI), 86(2), 725-733 pp., 2012, DOI:10.1016/j.solener.2011.11.013.

A10.    E. İzgi, A. Öztopal, M.K. Kaymak, B. Yerli, A.D. Şahin, Determination the representative time horizons for short-term wind power prediction by using artificial neural networks, Energy Sources, Part A(ISI), 2012, (Baskıda).

A11.   S. Puca, F. Porcù, A. Rinollo, G. Vulpiani, P. Baguis, E. Campione, A. Ertürk, S. Gabellani, R. Iwański M. Jurašek, J. Kaňák, J. Kerényi, G. Koshinchanov, G. Kozinarova, P. Krahe, B. Łapeta, E. Lábó, L. Milani, Ľ. Okon, A. Öztopal, P. Pagliara, F. Pignone, C. Rachimow, N. Rebora, E. Roulin, İ. Sönmez, A. Toniazzo, D. Biron, D. Casella, E. Cattani, S. Dietrich, S. Laviola, V. Levizzani, D. Melfi, A. Mugnai, G. Panegrossi, M. Petracca, P. Sanò, F. Zauli, P. Rosci, L. De Leonibus, E. Agosta, F. Gattari, “The validation service  of the hydrological SAF  geostationary and polar satellite precipitation products”, Natural Hazards and Earth System Sciences: Special Issue on Plinius 13(ISI), 14, 871–889, 2014, DOI:10.5194/nhess-14-871.

A12.   E. İzgi, M.K. Kaymak, A. Öztopal, B. Yerli, A.D. Şahin, Variations and relations of meteorological parameters between upwind and downwind small-scale wind turbine rotor area, Turkish Journal of Electrical Engineering, 2014, DOI: 10.3906/elk-1312-147.

A13.    A. Öztopal, “Extreme Precipitation Climate Change Scenario Evaluation over Turkey”, International Journal of Global Warming, 2015, (Kabul edildi). http://www.inderscience.com/info/ingeneral/forthcoming.php?jcode=ijgw

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1.     A. Öztopal, Z. Şen, The 2nd International Symposium On Intelligent Manufacturing Systems - IMS'1998 konferansı dahilinde "Proceedings of 2nd International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems" bildiri kitapçığındaki "Genetic algorithm solution formulation of rainfall occurrences", 267-272 pp., Adapazarı, Turkey, 6-7 August 1998.          

B2.     H.G. Coşkun, A. Öztopal, Z. Şen, 20th Annual Symposium of the European-Association-of-Remote-Sensing-Laboratories (EARSel) konferansı dahilinde "A Decade of Trans-European Remote Sensing Cooperation" bildiri kitapçığındaki "Forest assessment from satellite data by use of genetic algorithms", 33-38 pp., Dresden, Germany, 14-16 June 2000.

B3.     H.G. Coşkun, A. Öztopal, Z. Şen, 20th Annual Symposium of the European-Association-of-Remote-Sensing-Laboratories (EARSel) konferansı dahilinde "A Decade of Trans-European Remote Sensing Cooperation" bildiri kitapçığındaki "Genetic algorithm model for the water pollution estimation in the Bosphorus by using satellite data", 311-315 pp., Dresden, Germany, 14-16 June 2000.

B4.     A. Öztopal, H.G. Coşkun, 21th Annual Symposium of the European-Association-of-Remote-Sensing-Laboratories (EARSel) konferansı dahilinde "Observing Our Environment From Space: New Solutions For A New Millennium" bildiri kitapçığındaki "Forest stand parameters from SPOT-XS data by use of artificial neural networks", 185-189 pp., Paris, France, 14-16 May 2001.

B5.     H.G. Coşkun, A. Öztopal, 21th Annual Symposium of the European-Association-of-Remote-Sensing-Laboratories (EARSel) konferansı dahilinde "Observing Our Environment From Space: New Solutions For A New Millennium" bildiri kitapçığındaki "Monitoring and water pollution modelling of the Bosphorus by regression analysis using multitemporal Landsat-TM data", 275-279 pp., Paris, France, 14-16 May 2001.

B6.     B. Üstün, S. Ekercin, A. Öztopal, 26th Annual Symposium of the European-Association-of-Remote-Sensing-Laboratories (EARSel) konferansı dahilinde "New Developments And Challenges In Remote Sensing" bildiri kitapçığındaki "Investigation of water quality parameters by using mutiple regression and fuzzy logic in the İstanbul Strait, Turkey", 603-611 pp., Warsaw, Poland, 29 May-2 June 2006.

B7.     B. Yerli, M.K. Kaymak, E. İzgi, A. Öztopal, A.D. Şahin, ICESET 2010: International Conference on Energy Systems Enegineering and Technology konferansı dahilinde "World Academy of Science, Engineering and Technology" bildiri kitapçığındaki "Effect of derating factors on photovoltaics under climatic conditions of İstanbul", 68, 1390-1394 pp., Paris, France, 28-30 July 2010.

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1.    A. Öztopal, Z. Şen, "İstanbul hava kirliliği verilerinin tesir yarıçapları", Tr. J. of Engineering and Environmental Science (Türk Mühendislik ve Çevre Bilimleri Dergisi), 23, 71-81 pp., 1999.

D2.      A. Öztopal, Z. Şen, Kısa vadeli yağış modellemesi için yapay sinir ağları yaklaşımı, İTÜ Dergisi/d, 8(1), 83-94, 2009.

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.      A. Öztopal, Z. Şen, Objective analysis weighting function parameter determination by genetic algorithm operation, III. Ulusal Hesaplamalı Mekanik Konferansı – UHMK’98, 287-294 pp., İstanbul Turkey, 16-18 Kasım 1998, İngilizce.

E2.     A. Öztopal, C. Kahya, A.D. Şahin, III. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu konferansı dahilinde "III. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Yapay sinir ağları ile rüzgar şiddeti modellemesi", 415-421 pp., İstanbul, Türkiye, 15-17 Kasım 2000.

E3.     A. Öztopal, C. Kahya, S. Sırdaş, I. Türkiye Su Kongresi konferansı dahilinde "I. Türkiye Su Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Yapay sinir ağları ile akış tahmini", 311-317 pp., İstanbul, Türkiye, 8-10 Ocak 2001.

E4.     A. Öztopal, Z. Şen, III. Ulusal Hidroloji Kongresi konferansı dahilinde "III. Ulusal Hidroloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Genetik algoritmalar ve yağış için bir sınıflandırma çalışması", 593-600 pp., İzmir, Türkiye, 27-29 Haziran 2001.

E5.     H.G. Coşkun, S. Ekercin, A. Öztopal, Z. Şen, Haliç 2001 Sempozyumu konferansı dahilinde "Haliç 2001 Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Haliç su kalitesi görüntülerinin uydu verileri ile oluşturularak yorumlanması", 309-317 pp., İstanbul, Türkiye, 3-4 Mayıs 2001.

E6.     H.G. Coşkun, Z. Şen, S. Ekercin, M.Z. Coşkun, A. Öztopal, T.Erdem, Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri konferansı dahilinde "Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri" bildiri kitapçığındaki "Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemlerinin Ömerli Barajı ve Havzası'nda uygulanması", 107-113 pp., İstanbul, Türkiye, 13-14 Kasım 2001.

E7.     İ. Sönmez, A. Öztopal, A.Ü. Kömüşçü, Z. Şen, E. Erdi, A.G. Ertürk, F. Demir, V. Ulusal Hidroloji Kongresi konferansı dahilinde "V. Ulusal Hidroloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "NOAA/AMSU uydu yağış ürünlerinin Batı Karadeniz Havzası'nda validasyonu", 93-102 pp., Ankara, Türkiye, 5-7 Eylül 2007. 

E8.      İ. Sönmez, A. Öztopal, A.Ü. Kömüşçü, Z. Şen, E. Erdi, F. Demir, IV. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu – ATMOS 2008 konferansı dahilinde " IV. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu – ATMOS 2008" bildiri kitapçığındaki "MSG-SEVIRI ve NOAA-AMSU verilerinden üretilen uydu yağış şiddeti ürünlerinin Batı Karadeniz Havzası’nda validasyonu", 547-548 pp., İstanbul, Türkiye, 25-28 Mart 2008 (Özet).

E9.        A. Öztopal, Z. Şen, II. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi - TİKDEK 2010 konferansı dahilinde "II. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi - TİKDEK 2010" bildiri kitapçığındaki "İklim değişikliği meteoroloji veri tabanı", 173-194 pp., İstanbul, Türkiye, 16-18 Haziran 2010.

E10.     A. Öztopal, Z. Şen, II. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi - TİKDEK 2010 konferansı dahilinde "II. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi - TİKDEK 2010" bildiri kitapçığındaki "İklim değişikliği modelleme ilkeleri", 357-378 pp., İstanbul, Türkiye, 16-18 Haziran 2010.

E11.    A. Öztopal, Z. Şen, Balıkesir Kent Sempozyumu 2010 konferansı dahilinde "Balıkesir Kent Sempozyumu 2010" bildiri kitapçığındaki "İklim değişikliği sürecinde çeşitli senaryolara göre 2050 yılına kadar Balıkesir şehrinde tahmin edilen yağış rejimi", 127-138 pp., Balıkesir, Türkiye, 26-28 Kasım 2010.

E12.   E. İzgi, A. Öztopal, B. Yerli, M.K. Kaymak, A.D. Şahin, VIII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu – UTES’10 konferansı dahilinde "VIII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu – UTES’10" bildiri kitapçığındaki "Rüzgar enerjisinde kısa süreli rüzgar hızı ve güç tahminlerinin karşılaştırılması", 532-539 pp., Bursa, Türkiye, 1-5 Aralık 2010.

E13.   B. Yerli, M.K. Kaymak, E. İzgi, A. Öztopal, A.D. Şahin, VIII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu – UTES’10 konferansı dahilinde "VIII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu – UTES’10" bildiri kitapçığındaki "Atmosferik değişkenlerin İstanbul iklim şartlarında fotovoltaik elektrik üretimine etkisi", 486-496 pp., Bursa, Türkiye, 1-5 Aralık 2010.

E14.   A. Öztopal, B. Yerli, M.K. Kaymak, E. İzgi, A.D. Şahin, VIII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu – UTES’10 konferansı dahilinde "VIII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu – UTES’10" bildiri kitapçığındaki "Rüzgar şiddetinin bulanık mantık – yapay sinir (anfis) yaklaşımıyla kısa süreli tahmini", 184-196 pp., Bursa, Türkiye, 1-5 Aralık 2010.

E15.    M.K. Kaymak, B. Yerli, E. İzgi, A. Öztopal, A.D. Şahin, V. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu – ATMOS 2011 konferansı dahilinde "V. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu – ATMOS 2011" bildiri kitapçığındaki "1,5 kW’lık rüzgar türbininin İstanbul iklim şartlarında enerji ve exerji analizi ", 101-112 pp., İstanbul, Türkiye, 27-29 Nisan 2011.

 

F. Ulusal Kitap (Editörlük)

F1.     Z. Şen, F. Karaosmanoğlu, A. Öztopal, Mühendislikte Modern Yöntemler Sempozyumu  - MMYS’2001, 26-28 Eylül, 2001.

F2.     Z. Şen, F. Karaosmanoğlu, A.D. Şahin, A. Öztopal, M. Çetinkaya, IV. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu – UTES’2002, İstanbul, 16-18 Ekim, 2002.

F3.     Z. Şen, F. Karaosmanoğlu, A.D. Şahin, A. Öztopal, M. Çetinkaya, V. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu – UTES’2004, İstanbul, 26 – 28 Mayıs,  2004.

F4.     H. Konak, Z. Şen, Ö. Ekinci, A. Öztopal, O. Kurt, T. Üstüntaş, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu – BMYS’2005, Kocaeli, 16 – 18 Kasım, 2005.

F5.     İ.B. Topçu, A. Öztopal, Z. Şen, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu – BMYS’2008, Eskişehir, 15 – 17 Ekim, 2008.

 

H. Atıf Sayısı

Atıf sayısı = 104  (3 Şubat 2012)

 

I. Uluslararası Dergilerde Hakemlik

I1.     Atmospheric Research, 2009.

I2.       Fresenius Environmental Bulletin, 2009.

 

O. Diğer Akademik Faaliyetler (Bilimsel Toplantı Düzenleme, Araştırma Projeleri  ve Ulusal Yarışma Jüri Üyeliği)

O1.      Z. Şen, F. Karaosmanoğlu, A. Öztopal, Mühendislikte Modern Yöntemler Sempozyumu  - MMYS’2001, 26-28 Eylül, 2001.

O2.      Z. Şen, F. Karaosmanoğlu, A.D. Şahin, E. Türe, A. Öztopal, S. Sırdaş, M. Çetinkaya, V. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu – UTES’2004, İstanbul, 26 – 28 Mayıs,  2004.

O3.      Z. Şen, H. Konak, A.D. Şahin, A. Öztopal, ….., Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu – BMYS’2005, Kocaeli, 16 – 18 Kasım, 2005.

O4.      Z. Şen, İ.B. Topçu, A. Öztopal, A.D. Şahin, ….., Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu – BMYS’2008, Eskişehir, 15 – 17 Ekim, 2008.

O5.      A. Demir, M. Vural, Z. Şen, A.D. Şahin, A. Öz, A. Öztopal, II. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi – TİKDEK’ 2010, İstanbul, 16 - 18 Haziran 2010.

O6.     Z. Şen, A. Öztopal, S. Sırdaş, Satellite Application Facility On Support To Operational Hydrology And Water Management (H-SAF), EUMETSAT Project, Development Phase (DP), 2005-2010, Araştırmacı.

O7.      A.D. Şahin, A. Öztopal, E. İzgi, Rüzgar-Güneş Hibrit Sistemlerinin Giriş, Çıktı, Kayıplarının Ve Verimliliklerinin İstanbul Şartlarında Alan-Zaman ve Ekserji Yöntemleriyle Genel Bir Modellemesi, TÜBİTAK 1001 Projesi - 107M331, 2009-2011, Araştırmacı.

O8.      Bilişim Teknolojileri Olimpiyatı, Nisan 2003.

 

P. Diğer yayınlar :

P1.     A. Öztopal, A. Mugnai, D. Casella, M. Formenton, P. Sanò, İ. Sönmez, Z. Şen, “Enhancement of H-SAF Precipitation Retrival Algorithm/Product over Mountainous Regions”, Project of Satellite Application Facility On Support To Operational Hydrology And Water Management (H-SAF), EUMETSAT, Visiting Scientist Activity Report, 33 pp., 2010.

 

R. Poster

R1.     S. Puca, E. Labo, B. Lapeta, J. Kanak, P. Helmke, A. Öztopal, F. Porcu, E. Roulin, İ. Sönmez, The precipitation product validation service defined during the development phase of the hydrological SAF, 5th International Precipitation Working Group (IPWG) Workshop, Hamburg, Germany, 11-15 October 2010.