Araştırma Alanları:?

 

1) Nükleer Reaktör Teknolojileri,

 

2) Sayısal Yöntemler (Nodal, Sn,…)

 

3) Optik Tomografi, Foton Transportu

 

4) Nötron Transport Teorisi

 

5) Programlama, Fortran, C

 

6) Nötronik ve Termal Hidrolik Reaktör Tasarımı ve Bilgisayar Kodları

 

7) CFD, Fluent

 

8) Yapay Sinir Ağları, Ters Problem

 

9) Kozmoloji

 

10) Nükleer Tekniklerin Endüstriyel Uygulamaları (hidrojen üretimi, desalinasyon, boron nötron yakalama, spallation, NAA…)

 

 

Mehmet Mercimek

ITU Enerji Enstitüsü Maslak/İstanbul

Hakkımda:

Adres:          

İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü

Ayazağa Kampusu, 34469

Maslak / İstanbul

 

e-posta:

mercimek@itu.edu.tr

 

Telefon:

 

İş: 212 xxx yyyy

 

 

KİŞİSEL BİLGİLER:

 

 

 

Medeni Durum:

 

 

 

 Bekar

EĞİTİM:

Lise:

 

Lisans:

 

Lisans Not Ortalaması:

 

Yüksek Lisans:

 

Yüksek Lisans Not Ortalaması:

 

Doktora:

 

 

Doktora Not Ort.:

 

Lisans Bitirme Tezi:

 

Yüksek Lisans Tezi:

Kayseri Fen Lisesi

 

Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği

 

2.75/4.00

 

İTÜ Enerji Enstitüsü, Enerji Bilim ve Teknoloji Programı.

 

4.00/4.00

 

İTÜ Enerji Enstitüsü, Enerji Bilim ve Teknoloji Programı (Halen)

 

4.00/4.00

 

TRİGA Reaktörü Nötronik

Tasarımı (Citation ve WIMD4)

 

Silindirik Geometride Nötron Difüzyon Denkleminin Çözümü İçin Nodal Bir Yöntem Geliştirme (NEMR3, Nodal Fortran Kodunun Yazılması)

 

İŞ DENEYİMİ:

İngilizce Öğretmenliği, Bünyan Anadolu Lisesi, Kayseri, 2003-2004

 

İTÜ Enerji Enstitüsü, TRIGA MARK II Araştırma ve Eğitim Reaktörü 2005 - Halen

 

STAJ:

Kemerköy Termik Santrali, Muğla (3 Hafta)

 

Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, Küçükçekmece, İstanbul (5 Hafta)

YABANCI DİL:

İngilizce (KPDS 79)

BİLGİSAYAR:

İşletim Sistemleri(Windows ve Linux), Programlama (Fortran ve C), Microsoft Ofis(Word, Excel, Powerpoint, Outlook Express..), Macromedia (Flash, Dreamviewer, Ulead Gif Animator, Publisher..), Internet, Nötronik ve Termal Hidrolik  Tasarım Kodları

ULUSLARARASI BİLDİRİLER:

M. Mercimek, A. İ. Topuz, H. A. Özgener Comparison of nodal expansion method with finite elements method for the solution of the neutron diffusion equation in cylindrical geometry, Second International Conference on Nuclear and Renewable Energy Resources, 04-07 July 2010, Ankara-Turkey,

 

A. İ. Topuz, M. Mercimek, H. A. Özgener Third order nodal expansion method for the solution of the neutron diffusion equation in cylindrical geometry, Second International Conference on Nuclear and Renewable Energy Resources, 04-07 July 2010, Ankara-Turkey,

 

M. Aydın, M. Mercimek, M. Geçkinli, H. Yıldırım, E. D. Aydın. A model for optical tomography using artificial neural networks,  Second International Conference on Nuclear and Renewable Energy Resources, 04-07 July 2010, Ankara-Turkey,

 

M. Mercimek, H. Yildirim, A.F. Miguel and M. Aydin Investigation of T Shape Geometry for the Collection of Pollution Particles, Global Conference on Global Warming 2009 (GCGW-09), 5-9 July 2009, Istanbul-Turkey,

 

M. Mercimek, H. A. Özgener, Development of a nodal method for the solution of the neutron diffusion equation in cylindrical geometry, The Fifth Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Applications, 14-17 October 2008 Ankara-Turkey

 

M. Mercimek, E. Keklik, E. D. Aydın,  M. Aydın, M. Akif Atalay Analysis of radiation transport in biological tissues using a deterministic code, PARTISN 4.0, The Fifth Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Applications, 14-17 October 2008 Ankara-Turkey

 

ULUSAL

BİLDİRİLER

M. Mercimek, H. Yıldırım, E. D. Aydin, M. Geçkinli ve M. Aydin Optik Tomografi Amaçlı Fotonların Biyolojik Dokularda Eşyönsüz Saçılmalarının İncelenmesi  10. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Konferansı 6-9 Ekim 2009, Muğla, Türkiye,

 

M. Mercimek, H. Yıldırım, E. D. Aydin, M. Geçkinli ve M. Aydin Optik Tomografi Amaçlı Fotonların İnsan Beyninde Saçılmasının İncelenmesi, 10. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Konferansı, 6-9 Ekim 2009, Muğla, Türkiye,

 

ARAŞTIRMA PROJELERİ

Optik Tomografi Amaçlı Fotonların Biyolojik Dokularda Yayınımının Sayısal Modellenmesi', Tübitak Projesi No: 107T536

 

BİLİMSEL ETKİNLİKLER:

Gençlik Enerji Çalıştayı 17-19 Mayıs 2009, Ankara

 

Joint ICTP/IAEA Workshop on Effects of Mechanical Properties and Mechanisms Governing the Irradiation-Induced Embrittlement of Pressure Vessel Steels, 23-27 November 2009

 

 

WEB:

http://www2.itu.edu.tr/~mercimek/