Prof. Dr. Abdurrahman SATMAN

İletişim

Telefon:  +90 (212) 285 62 68
Fax:  +90 (212) 285 62 63
E-Mail: 
mdsatman@itu.edu.tr

Öğrenim Durumu

Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Petrol Mühendisliği, 1973
Yüksek Lisans:  Stanford Üniversitesi, Petrol Mühendisliği, 1976
Doktora:  Stanford Üniversitesi, Petrol Mühendisliği, 1979

Text Box:

 

Mesleki Deneyimleri

Profesör, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 13 Şubat 1989 - Halen.

Doçent, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 28 Ekim 1983-Şubat 1989.

Research Engineer, Research Institute, King Fahd University of Petroleum and Minerals-Suudi Arabistan, Eylül 1985-Eylül 1987 (İstanbul Teknik Üniversitesi’nden izinli).

Yrd. Doçent, Petrol Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Temmmuz 1980-Ekim 1983.

Acting Assistant Professor, Stanford Üniversitesi, Şubat 1979-Mayıs 1980.

Akademik Faaliyetler

Enerji Enstitüsü Müdürlüğü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 6 Mayıs 2005-Ocak 2009.

Bölüm Başkanı, İstanbul Teknik Üniversitesi, 17 Aralık 1997-7 Temmuz 2005, 29 Kasım 2011-Halen.

Konvansiyonel Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı, Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 16 Aralık 2009-Halen.

Üretim ve Rezervuar Ana Bilim Dalı Başkanı, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1991-2000, 2006-2010.

Bölüm Başkan Yardımcılığı, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1991-1997.

Dekan Yardımcılığı, İstanbul Teknik Üniversitesi, 20 Eylül 1993-12 Kasım 1994.

Maden Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1991-1994, Aralık 2011-Halen.

Editör, Turkish Journal of Oil and Gas, 2001-2007.

            İTÜ Dergisi (Mühendislik), 2005-2012.

              Journal of Petroleum Exploration and Production Technology, 2010-Halen

Bilimsel Araştırma Alanları

  • Homojen ve çatlaklı rezervuarlarda akışkan ve ısı akışı
  • Kuyu testleri
  • Petrol ve jeotermal sahalarında mineral çökelmesi
  • Jeotermal mühendisliği
  • Doğal gaz mühendisliği
  • Yeraltında gaz depolanması
  • Enerji Mühendisliği.

Araştırma Projeleri

Heavy Oil Recovery Project, The Department of Energy-A.B.D. tarafından desteklenen proje, SUPRI-Stanford Üniversitesi, Ocak 1977-Mayıs 1980.

Interpretation of Injection Well Pressure Transient Data in Thermal Oil Recovery Project, Intevep-Venezuela tarafından desteklendi, Stanford Üniversitesi, Ocak 1978-Mayıs 1980.

TPAO Çamurlu Petrol Sahasında Buhar Enjeksiyonu ile Üretim Arttırma Projesi, İTÜ Petrol Mühendisliği Bölümü, Şubat 1983.

Jeotermal Rezervuarlarına Soğuk Su Enjeksiyonu ile Enerji Üretiminin İncelenmesi ve Türkiye’de Uygulanabilirliği, Proje MAG-593, TÜBİTAK tarafından desteklendi, Nisan 1984.

Enhanced Oil Recovery Study For the Abqaiq Arab-C Reservoir, ARAMCO tarafından desteklendi, Research Institute-King Fahd University of Petroleum and Minerals, Suudi Arabistan, Eylül 1985-Temmuz 1987.

Fundamental Study of Oilfield Scaling, ARAMCO tarafından desteklendi, Research Institute-King Fahd University of Petroleum and Minerals, Suudi Arabistan, Eylül 1985-Temmuz 1987.

Petrol Sahalarında Su Üretimi/Enjeksiyonu Sırasında Oluşan Mineral Çökelmesi Sorunları ve Çözüm Önerileri, İTÜ Araştırma Fonu Projesi, 1993-1996.

Petrol Sahalarında Su Üretimi/Enjeksiyonu Sırasında Oluşan Mineral Çökelmesi Sorunları ve Çözüm Önerileri, Proje YDABÇAG-208/A, TÜBİTAK tarafından desteklendi, Haziran 1996.

Soda Sanayii A.Ş. Tuzlu Su Boruhattı Kapasite Arttırma Projesi, İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü, Nisan 1999.

Gaz Kuyuları İçin Kuyu Testlerinin Analizi, Proje YDABÇAG-624, TÜBİTAK tarafından desteklendi, 1998-2000.

Düşük Geçirgenlikli Gaz Kuyuları İçin Eş-Zaman Testlerinin Analizi, İTÜ Araştırma Fonu Projesi, 1998-2000.

Aksaray-Aratol CO2 Üretim Sahası Rezervuar Mühendisliği Projesi,  Karbogaz A.Ş. tarafından desteklendi, 1999-2000.

Aksaray-Aratol CO2 Üretim Sahası Rezervuar Mühendisliği Projesi-II, Karbogaz A.Ş. tarafından desteklendi, Mart 2000.

CO2 İçeren Jeotermal Suların Etkilerinin İncelenmesi ve Sarıkız-1A Kuyusunun İzlenmesi Projesi,  T.P.A.O. tarafından desteklendi, Eylül 2000.

İller Bankası için Jeotermal Enerji ile İlgili Teknik Şartnameler Hazırlama Projesi, İller Bankası tarafından desteklendi, Eylül 2000.

İzmir Balçova-Narlıdere Jeotermal Sahasının Rezervuar ve Üretim Performansı Projesi, Balçova Termal LTD. Ş.  tarafından desteklendi, Temmuz 2000-Ocak 2002.

Konya, Çorum, Ereğli-Konya  İçin Doğal Gaz Dağıtım Şebekelerinin Modellenmesi Projesi, Gaznet A.Ş. tarafından desteklendi, 2003-2004.

Afyon Ömer-Gecek Jeotermal Sahasının Rezervuar ve Üretim Performansı Projesi, Afjet A.Ş. tarafından desteklendi, Ocak 2004-Eylül 2005.

Düşük Sıcaklıklı Jeotermal Rezervuarların Akışkan ve Isı Üretim Davranışının Tank Modelleriyle Modellenmesi, Tübitak Projesi, Proje No: 105M018, Yürütücü:M. Onur, Ocak 2006-2009.

Jeotermal Sahaların Enerji Potansiyel/Kapasite Değerlendirme Projesi, Global Yatırım Holding tarafından desteklendi, Ekim 2008.

Batı Raman Petrol Sahasında Üretim Artışı Amaçlı Dolum-Sağım Kuyuları Projesi, TPAO tarafından desteklendi, Temmuz 2008-2012.

Manisa-Alaşehir-Kavaklıdere Jeotermal Alanında Elektrik Üretimi Potansiyelinin Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi, Turcas Enerji Holding tarafından desteklendi, Ağustos 2011.

Germencik-Aydın Jeotermal Sahasının Üretim ve Rezervuar Performans Değerlendirmesi Projesi, Gürmat tarafından desteklendi, Aralık 2012-Aralık 2013.

Yerinde Yanmanın Çatlaklı Sistemlerde Deneysel Olarak İncelenmesi, TÜBİTAK tarafından desteklendi, Proje No: 112M726, Nisan 2013-Kasım 2016, Yürütücü: Yard.Doç.Dr. Murat Çınar.

Türkiye’deki Karbondioksit İçeren Jeotermal Rezervuarların Modellenmesi, TÜBİTAK tarafından desteklendi, Proje No: 113M425, Ekim 2013-Ekim 2015, Yürütücü: Doç.Dr. Ömer İnanç Türeyen.

İpek Koza Petrol Sahası İçin Yerinde Petrol Miktarı ve Üretilebilir Petrol Miktarı Tahmini Çalışması, İpek Enerji tarafından desteklendi, Aralık 2014, Yürütücü: Doç.Dr. Ömer İnanç Türeyen.

Germencik-Aydın Jeotermal Sahasının Üretim ve Rezervuar Performans Değerlendirmesi (Güncelleme) Projesi, Gürmat tarafından desteklendi, Aralık 2014-Aralık 2015.

Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş.’te ait Kızıldere Jeotermal Sahasının Değerlendirilmesine Yönelik Teknolojik Araştırma Projesi, Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş. tarafından desteklendi, Kasım 2015-Kasım 2016.

Mesleki Üyelikler

TMMOB Petrol Mühendisleri Odası

Society of Petroleum Engineers (SPE)

Seçilmiş Yayınlar

Brigham, W.E., Satman, A., Soliman, M.Y.: "Recovery Correlations for In-Situ Combustion Field Projects and Application to Combustion Pilots", Jour. Pet. Tech., Dec. 1980, 2132-2138.

Satman, A., Zolotukhin, A.B., Soliman, M.Y.: "Application of the Time-Dependent Overall Heat Transfer Coefficient to Heat Transfer Problems in Porous Media", Soc. Pet. Eng. J., Febr. 1984, 107-112.

Satman, A.: “Doğal Çatlaklı Rezervuarlar İçin Kuyu Testi Analizlerinde Son Gelişmeler”, Petrol, Aralık 1984, 6-18.

Satman, A.: "An Analytical Study of Interference in Composite Reservoirs", Soc. Pet. Eng. J., April 1985, 281-290.

Satman, A.: “Türkiye’de Üretilebilecek Petrol Miktarının Tahmini:İstatiksel Yaklaşımlar”, Petrol, Haziran 1985, 3-11.

Sarıca, C., Satman, A.: “Durum Denklemlerinin Petrol Mühendisliğindeki Yeri”, Petrol, Eylül 1986, 3-12.

Alkan, H., Satman, A.: “Kızıldere Jeotermal Rezervuarının Performans Değerlendirmesi”, Petrol, Nisan 1988, 39-54.

Satman, A., Oskay, M.M.: "Pressure Transient Analysis of a Tilted Front", The Arabian Journal for Science and Engineering, July 1988, 313-330.

Satman, A.: "Solutions of Heat and Fluid Flow Problems in Naturally Fractured Reservoirs:Part 1-Heat Flow Problems", SPE Production Engineering, Nov. 1988, 463-466.

Satman, A.: "Solutions of Heat and Fluid Problems in Naturally Fractured Reservoirs:Part 2-Fluid Flow Problems", SPE Production Engineering, Nov. 1988, 467-473.

Alkan, H., Satman, A.: "A New Lumped Parameter Model For Geothermal Reservoirs in the Presence of Carbon Dioxide", Geothermics, Oct./Nov. 1990, Vol. 19, No. 5, 469-479.

Satman, A.: "Pressure Transient Analysis of A Composite Naturally Fractured Reservoir", SPE Formation Evaluation, June 1991, 169-175.

Satman, A., Kızılören, H.: “Türkiye’de Yeraltı Gaz Depolanması Gereksinimi ve Olanakları”, Doğal Gaz Dergisi, Eylül/Ekim 1995, Sayı:40, 110-118.

Satman, A.: "Türkiye’de Yeraltı Gaz Depolama Olanakları”, Termomarket, Temmuz-Ağustos 1996, Yıl:1, Sayı:4, 29-34.

Satman, A.: “Doğal Gazın Dağıtımında Yük Faktörleri ve Depolamanın Programlanması-İstanbul İçin İnceleme”, Doğal Gaz Dergisi, Temmuz/Ağustos 1996, Sayı:45, 225-230.

Satman, A., Karaalioğlu, H.: “Kuzey Marmara Doğal Gaz Sahasının Gaz Depolaması İçin Kullanımı”, Türk Petrol ve Doğal Gaz Dergisi, Şubat 1997, Vol. 3, No. 1, 16-28.

Satman, A., Serpen, U., Uğur, Z., Türkmen, N.: “Kızıldere Jeotermal Rezervuarı Üretim Performansının ve Tekrar-Basma testinin Analizi”, Türk Petrol ve Doğal Gaz Dergisi, Haziran 1997, Vol. 3, No. 2, 56-64.

Onur, M., Satman, A.: "Interpretation of Single-Well Pressure Transient Data From Naturally Fractured Reservoirs", In Situ, 1998, Vol. 22, No:2, 181-237.

Satman, A., Uğur, Z., Onur, M.: “The Effect of Calcite Deposition on Geothermal Well Inflow Performance”, Geothermics, June 1999, 4(1), 425-444.

Satman, A., Yalçınkaya, N.: “Heating and Cooling Degree-hours for Turkey”, Energy, 15 Nov. 1999, 24(10), 833-840.

Tureyen, Ö.İ., Karaalioğlu, H., Satman, A.: "Effect of the Wellbore Conditions on the Performance of Underground Gas-Storage Reservoirs", Paper SPE 59737, the 2000 SPE/CERI Gas Technology Symposium held in Calgary, Alberta, Canada, 3-5 April 2000.

Satman, A., Onur, M., Tureyen, Ö.İ.: "New Methods for Determining Formation Properties From Stabilized and Unstabilized Gas-Well-Test Data", Paper SPE 59740, the 2000 SPE/CERI Gas Technology Symposium held in Calgary, Alberta, Canada, 3-5 April 2000.

Satman, A., Serpen, U., Mıhçakan, İ.M.:"Assessment of Reinjection Trials in Kızıldere Geothermal Field", World Geothermal Congress, Kyushu-Tohoku, Japan, 28 May-10 June 2000.

Serpen, U., Satman, A.:"Reassessment of the Kızıldere Geothermal Reservoir", World Geothermal Congress, Kyushu-Tohoku, Japan, 28 May-10 June 2000.

Tureyen, Ö.İ., Satman, A., Onur, M.: "Determination of Formation Properties From Stabilized and Unstabilized Gas-Well-Test Data", Paper SPE 63095, the 2000 Annual Technical Conference and Exhibition held in Texas, 1-4 October 2000.

Satman, A.: "Avrasya ve Doğalgaz", Uluslararası Enerji Konferansı-3. Avrasya Ekonomi Zirvesi, Marmara Grubu Vakfı, İstanbul, 1-3 Kasım 2000.

Satman, A.:"Türkiye'nin Enerji Politikasında Petrolün Yeri", Türkiye'nin Enerji Politikasında Petrolün Yeri Semineri, İktisadi Araştırmalar Vakfı, İstanbul, 10 Kasım 2000.

Satman, A., Toygar, S.:"Injectivity Decline Due to Calcium Carbonate Scaling", Twenty-Sixth Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Ca., 29-31 Jan. 2001.

Satman, A., Onur, M., Mıhçakan, M.: "Equivalency of International Petroleum Engineering Programs", Jour. Pet. Tech., April 2001, 26-32.

Onur, M., Aksoy, N., Serpen, U., Satman, A.:"Balçova-Narlıdere Jeotermal Sahasında Yapılan Kuyu Basınç Testlerinin Değerlendirilmesi", 13th International Petroleum Congress and Exhibition of Turkey, Ankara, 4-6 June, 2001, (531-545).

Karaalioğlu, H., Satman, A.: "Türkiye için Tahmini Konutsal Doğal Gaz Tüketim Potansiyeli", 13th International Petroleum Congress and Exhibition of Turkey, Ankara, 4-6 Haziran, 2001, (467-475).

Satman, A.:"Jeotermal Enerjinin Doğası", V. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, Jeotermal Enerji Semineri, İzmir, 3-6 Ekim 2001.

Satman, A.:"Türkiye'nin Enerji Politikasında Petrolün Yerini Belirleyen Faktörler", Petrol ve Biz, Sayı:5, 2001, 24-26.

Satman, A., Ugur, Z.:"Flashing point compressibility of geothermal fluids with low CO2  content and its use in estimating reservoir volume", Geothermics, Vol:31/1, Jan. 2002, 29-44.

Sarak, H., Onur, M., Satman, A.:”New Lumped Parameter Models For Simulation of Low-Temperature Geothermal Reservoirs”, 28th Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, California, Jan. 27-29, 2003.

Sarak, H., Onur, M., Satman, A.:”Applications of  Lumped Parameter Models For Simulation of Low-Temperature Geothermal Reservoirs”, 28th Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, California, Jan. 27-29, 2003.

Karaalioğlu, H., Satman, A.:"The degree-day method to estimate the residential heating natural gas consumption in Turkey", Energy 28(2003) 929-939.

Sarak, H., Onur, M., Satman, A.:”Düşük Sıcaklıklı Jeotermal Rezervuarların Modellenmesi”, Türk Petrol ve Doğal Gaz Dergisi, 9, Haziran 2003, 15-27.

Satman, A., Serpen, U., Onur, M., Aksoy, N.:”Balçova-Narlıdere Jeotermal Sahasının Üretim ve Rezervuar Performansının Değerlendirilmesi”, Türk Petrol ve Doğal Gaz Dergisi, 9, Haziran 2003, 3-14.

Sarak, H. Satman, A.:”Ege Bölgesi için Tahmini Konutsal Doğal Gaz Tüketim Potansiyeli”, 1. Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi, Pamukkale Üniv., Denizli, 22-24 Mayıs 2003.

Sarak, H., Satman, A.:”Gaziantep için tahmini konutsal doğal gaz tüketim potansiyeli”, II. Doğal Gaz & Enerji Yönetimi Kongresi, 18-21 Eylül 2003, Gaziantep.

Satman, A.:"Jeotermal Enerjinin Doğası," VI. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi-Jeotermal Enerji Semineri, İzmir, 8-11 Ekim 2003.

Satman, A.:"Tekrar-Basma (Reenjeksiyon)", VI. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, Jeotermal Enerji Semineri, İzmir, 8-11 Ekim 2003.

Sarak, H., Satman, A.:"Jeotermal Rezervuarların Modellenmesi", VI. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, Jeotermal Enerji Semineri, İzmir, 8-11 Ekim 2003.

Satman, A.:"Türkiye'de Jeotermal Enerji Kullanımı," TTMD VI. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu, İstanbul, 3-5 Mayıs 2004.

Sarak, H., Onur, M., Satman, A.:"Boyutsuz Rezervuar Modellemesi ve Uygulamaları," II. Ulusal Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi, Dumlupınar Üniversitesi, 26-28 Mayıs 2004.

Sarak, H., Gökmen, M., Kaya, E., Satman, A.:"Kütahya İçin Tahmini Konutsal Doğal Gaz Tüketim Potansiyeli," II. Ulusal Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi, Dumlupınar Üniversitesi, 26-28 Mayıs 2004.

Sarak, H., Korkmaz, E.D., Onur, M., Satman, A.:"Düşük Sıcaklıklı Jeotermal Rezervuarların Basınç Davranışının Modellenmesi," V. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, İstanbul, 26-28 Mayıs 2004.

Sarak, H., Onur, M., Satman, A.:"Lumped Parameter Models for Low-Temperature Geothermal Reservoirs," 66th EAGE Conference & Exhibition, 7-10 June 2004, Paris.

Sarak, H., Onur, M., Satman, A.:"Jeotermal Sahalar İçin Geliştirilen Tank Modellerinin Uygulamaları,"Turk Petrol ve Doğal Gaz Dergisi (TJOG), Vol. 11, No. 1, Şubat 2005,  3-10.

Kaya, E., Onur, M., Satman, A.:"CO2 'in Jeotermal Sistemlerin Rezervuar ve Üretim Performansına Etkisi,"Turk Petrol ve Doğal Gaz Dergisi (TJOG), Vol. 11, No. 1, Şubat 2005, 27-36.

Satman, A., Sarak, H., Onur, M., Korkmaz, E.D.:"Modeling of Production/Reinjection Behavior of the Kızıldere Geothermal Field by a Two-Layer Geothermal Reservoir Lumped-Parameter Model," World Geothermal Congress-2005, Antalya, 24-29 April 2005.

Sarak, H., Korkmaz, E.D., Onur, M., Satman, A.:"Problems in the Use of Lumped-Parameter Reservoir Models for Low-Temperature Geothermal Fields," World Geothermal Congress-2005, Antalya, 24-29 April 2005.

Satman, A., Serpen, U., Onur, M., Aksoy, N.:"A Study on the Production and Reservoir Performance of Balçova-Narlıdere Geothermal Field," World Geothermal Congress-2005, Antalya, 24-29 April 2005.

Gok, I.M., Sarak, H., Onur, M., Serpen, U., Satman, A.:"Numerical Modeling of the Balcova-Narlidere Geothermal Field, Turkey," World Geothermal Congress-2005, Antalya, 24-29 April 2005.

Onur, M., Aksoy, N., Serpen, U., Satman, A.:"Analysis of Well-Tests in Balcova-Narlidere Geothermal Field, Turkey," World Geothermal Congress-2005, Antalya, 24-29 April 2005.

Çınar, M., Onur, M., Satman, A.:"Jeotermal Kuyular için Çok Girişli Kuyu İçi p-T Akış Modelinin Geliştirilmesi," 15th International Petroleum and Natural Gas Congress and Exhibition of Turkey, Ankara, 11-13 May 2005.

Kaya, E., Onur, M., Satman, A.:"CO2'in Jeotermal Sistemlerin Rezervuar ve Üretim Performansına Etkisi," 15th International Petroleum and Natural Gas Congress and Exhibition of Turkey, Ankara, 11-13 May 2005.

Korkmaz, E.D., Sarak, H., Onur, M., Satman, A.:"Sığ ve Derin Rezervuarlardan Oluşan Düşük Sıcaklıklı Jeotermal Sistemlerin Modellenmesi," 15th International Petroleum and Natural Gas Congress and Exhibition of Turkey, Ankara, 11-13 May 2005.

Sarak, H., Onur, M., Satman, A.:"Jeotermal Sahalar İçin Geliştirilen Tank Modellerinin Uygulamaları," 15th International Petroleum and Natural Gas Congress and Exhibition of Turkey, Ankara, 11-13 May 2005.

Satman, A.:"Jeotermal Enerjinin Doğası", Teskon 2005, VII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, İzmir, 23-26 Kasım 2005, Jeotermal Enerji Semineri Kitabı, 3-18.

Satman, A.:"Tekrar-Basma (Reenjeksiyon)", Teskon 2005, VII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, İzmir, 23-26 Kasım 2005, Jeotermal Enerji Semineri Kitabı, 121-141.

Satman, A., Onur, M., Sarak, H.:"Jeotermal Rezervuarların Modellenmesi", Teskon 2005, VII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, İzmir, 23-26 Kasım 2005, Jeotermal Enerji Semineri Kitabı, 145-164.

Onur, M., Sarak, H., Satman, A.:"Jeotermal Rezervuarların Modellenmesi ve Performans Tahminlerindeki Belirsizliğin Değerlendirilmesi", Teskon 2005, VII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, İzmir, 23-26 Kasım 2005, Jeotermal Enerji Semineri Kitabı, 209-224.

Sarak, H., Onur, M., Satman, A.:"New Lumped Parameter Models for Low-Temperature Geothermal Fields and Their Applications," Geothermics, Vol. 34, 6, Dec. 2005, 728-755.

Çınar, M., Onur, M., Satman, A.:"Development of A Multi-Feed p-T Wellbore Model For Geothermal Wells," Proceedings, 31st Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, California, Jan. 30-Febr. 1, 2006.

Satman, A.:"Dünyada Enerji Kaynakları," I. Ulusal Türkiye'de Enerji ve Kalkınma Sempozyumu, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, 26 Nisan 2006.

Onur, M., Satman, A.:"Jeotermal Sistemlerin Potansiyellerinin Belirlenmesinde ve Sürdürülebilir İşletilmesinde Rezervuar Mühendisliği Çalışmaları ve Önemi," 1. Dikili Yöresi Jeotermal Kaynakların Değerlendirilmesi Sempozyumu, Dikili, 12-14 Mayıs 2006.

Onur, M., Türeyen, Ö.İ., Satman, A.:"Jeotermal Rezervuarların Üretim Performans Tahminlerindeki Belirsizliğin Değerlendirilmesi," VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu-UTES 2006, Isparta, 25-27 Mayıs 2006.

Kaya, E., Korkmaz, E.D., Onur, M., Satman, A.:"CO2 İçeren Jeotermal Sistemlerin Davranışı,"VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu-UTES 2006, Isparta, 25-27 Mayıs 2006.

Satman, A.:"Energy Basis, Units, Energy and Power, Energy Sources, Historical Development and Trends of Energy Sources, Conventional Energies, Renewable Energies, Potential of Energy Sources," International Advanced Course on Renewable Energies-Rerdec, İstanbul, June 5-15, 2006.

Satman, A.:"Dünyada Enerji Kaynaklarının Bugünü ve Yarını," Elektrik Dünyası, Sayı:4,  Ağustos 2006.

Satman, A.:"Genel Enerji Talep ve Üretim Projeksiyonları, Arz Seçenekleri, Türkiye için Enerj Politikaları Öncelikleri," Türkiye 10. Enerji Kongresi, 27-30 Kasım 2006, İstanbul.

Satman, A., Serpen, U., Korkmaz Başel, E.D.:"An Update on Geothermal Energy Potential of Turkey," Thirty-Second Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, Jan. 22-24, 2007.

Satman, A., Onur, M., Serpen, U., Aksoy, N.:"A Study on Production and Reservoir Performance of Omer-Gecek/Afyon Geothermal Field," Thirty-Second Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, Jan. 22-24, 2007.

Onur, M., Çınar, M., Aksoy, N., Serpen, U., Satman, A.:"Analysis of Well Tests in Afyon Omer-Gecek Geothermal Field, Turkey," Thirty-Second Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, Jan. 22-24, 2007.

Ünal, Y., Satman, A.: “İzmit doğal gaz dağıtım sistemi için tasarım katsayısı ve eş-zaman kullanım faktörünün belirlenmesi”, Uluslararası Doğal Gaz Kongresi ve Sergisi 2007, 3-5 Mayıs 2007, Ankara.

Korkmaz Başel, E.D., Serpen, U., Satman, A.:”Türkiye’nin Jeotermal Enerji Potansiyeli”, Türkiye 16. Uluslararası Petrol ve Doğalgaz Kongre ve Sergisi, 29-31 Mayıs 2007, Ankara.

Satman, A.:”Türkiye’nin Enerji Vizyonu”, Jeotermal Enerjiden Elektrik Üretimi Semineri, TESKON2007, VIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 25-28 Ekim 2007, İzmir.

Satman, A.:”Türkiye’nin Jeotermal Enerji Potansiyeli”, Jeotermal Enerjiden Elektrik Üretimi Semineri, TESKON2007, VIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 25-28 Ekim 2007, İzmir.

Serpen, U., Korkmaz Basel, E.D., Satman, A.:”Power Generation Potentials of Major Geothermal Fields in Turkey”, Thirty-Third Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, USA, Jan. 28-30, 2008.

Onur, M. Sarak, H., Tureyen, O.I., Cinar, M., Satman, A.:”A New Non-Isothermal Lumped-Parameter Model For Low-Temperature Liquid Dominated Georhermal Reservoirs and Its Applications”, Thirty-Third Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, USA, Jan. 28-30, 2008.

Satman, A.:”Türkiye Enerji Krizinin Eşiğindemi?”, 18. İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Semineri”, 19-20 Haziran 2008, İTÜ.

E.D. Korkmaz Başel, Serpen, U., Satman, A.:”Geothermal Potentials of the Fields Utilized For District Heating Systems in Turkey”, 30th New Zealand Geothermal Workshop, Proceedings, 277-282.

Basel, E.D.K., Cakin, K., Satman, A.:”Türkiye’nin Yeraltı Sıcaklık Haritası ve Tahmini Isı İçeriği”, VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES’2008, 17-19 Aralık 2008, İstanbul.

Basel, E.D.K., Cakin, K., Satman, A.:”Türkiye’nin Yeraltı Sıcaklık Haritası ve Tahmini Isı İçeriği”, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Cilt 1, Sayı 1, Ocak 2009.

Onaygil, S., Meylani, E.A., Satman, A.:”Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketlerinin Finansman Yöntemleri ve Türkiye İçin Öneriler”, 1. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu, 15-16 Ocak 2009, İstanbul.

Basel, E.D.K., Serpen, U., Satman, A.:”Assessment of Turkey Geothermal Resources”, Thirty-Fourth Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, Ca., Febr. 9-11 2009.

Satman, A.:”Türkiye’de Enerji: Elektriğin Yenilenebilir ve Yerli Kaynaklardan Karşılanması”, IX. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi-Jeotermal Semineri, İzmir, 6-7 Mayıs 2009.

Başel, E.D.K., Serpen, U., Satman, A.:”Türkiye’nin Jeotermal Enerji Potansiyeli”, IX. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi-Jeotermal Semineri, İzmir, 6-7 Mayıs 2009.

Başel, E.D.K., Serpen, U., Satman, A.:”Türkiye’nin Güncel Jeotermal Enerji Potansiyeli”, IPETGAS 2009, Türkiye 17. Uluslararası Petrol ve Doğalgaz Kongre ve Sergisi, Ankara, 13-15 Mayıs 2009.

Başel, E.D.K., Serpen, U., Satman, A.:”Türkiye Jeotermal Kaynaklarının Değerlendirilmesi”, Türkiye 11. Enerji Kongresi, İzmir, 21-23 Ekim 2009.

Başel, E.D.K., Satman, A., Serpen U.:”Türkiye Jeotermal Enerji Potansiyeli”, TMMOB Jeotermal Kongresi, Ankara, 23-25 Aralık 2009.

Basel, E.D.K., Serpen, U., Satman, A.:”Turkey’s Geothermal Energy Potential:Updated Results”, Thirty-Fifth Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, Ca., Febr. 1-3 2010.

Satman, A.:”Sustainability of a Geothermal Reservoir”, World Geothermal Congress 2010, Bali, Indonesia, 25-29 April 2010.

Basel, E.D.K., Satman, A., Serpen, U.:”Predicted Subsurface Temperature Distribution Maps for Turkey”, World Geothermal Congress 2010, Bali, Indonesia, 25-29 April 2010.

Basel, E.D.K., Serpen, U., Satman, A.:”Turkey Geothermal Resource Assessment”, World Geothermal Congress 2010, Bali, Indonesia, 25-29 April 2010.

Satman, A.:”Turkey’s Fossil Resources (Petroleum, Natural Gas and Coal) and Assessment Potential, Journal of SAREM, Strategic Research Center, Ankara, June 2010.

Satman, A.:”Sustainability of Geothermal Doublets”, Thirty-Sixth Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, California, Jan. 31- Febr. 2 2011.

Satman, A.: “Türkiye’nin Fosil Kaynakları (Petrol, Doğal Gaz ve Kömür) ve Değerlendirme Potansiyeli”, SAREM Stratejik Araştırmalar Dergisi, 9(16), Ocak 2011, 177-203.

Satman, A.: “Jeotermal Rezervuarlarda Yenilenebilirlik ve Sürdürülebilirlik”, Jeotermal Enerji Semineri, TESKON 2011, X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, 13-16 Nisan 2011.

Başel, E.D.K., Serpen, U., Satman, A.: “Türkiye’nin Jeotermal Enerji Potansiyeli”, Türkiye 18. Uluslararası Petrol ve Doğalgaz Kongre ve Sergisi, Ankara, 11-13 Mayıs 2011.

Ermiş, Y., Satman, A., Gümüş, A.: “Yerçekimsel Üretim Yöntemi”, Türkiye 18. Uluslararası Petrol ve Doğalgaz Kongre ve Sergisi, Ankara, 11-13 Mayıs 2011.

Satman, A., Tureyen, Ö.İ.:”Sustainability Factors for Doublets and Conventional Geothermal Systems”, Thirty-Seventh Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, California, Jan. 30- Febr. 1 2012.

Tureyen, Ö.İ., Satman, A.:”Multiple Licence Holders in the Same Area: An Expected Risk to Geothermal Development in Turkey”, Thirty-Eight Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, California, Febr. 11-13, 2013.

Hosgor, B., Cinar M., Haklidir F.T., Tureyen, O.İ., Satman, A.:”A New Lumped Parameter /Tank) Model For Reservoirs Containing Carbon Dioxide”, Thirty-Eight Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, California, Febr. 11-13, 2013.

Satman, A.:”Dünyada ve Türkiye’de Jeotermal Enerji”, TESKON2013, 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, 17-20 Nisan 2013.

Türeyen, Ö.İ., Satman, A.:”Çok İşletmecili Sahalar İçin Üretim Performansları”, TESKON2013, 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, 17-20 Nisan 2013.

Başel, E.D.K., Satman, A., Serpen, U.:”Türkiye’nin Tahmini Yer Altı Sıcaklık Haritaları”, TESKON2013, 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, 17-20 Nisan 2013.

Hoşgör, F.B., Çınar, M., Türeyen, Ö.İ., Satman, A.:”Karbondioksit İçeren Rezervuarların Yeni Bir Boyutsuz Parametre (Tank) Modeli İle Modellenmesi”, TESKON2013, 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, 17-20 Nisan 2013.

Daneshvar, F., Türeyen, Ö.İ., Satman, A.:”Designing an Underground Gas Storage Field Using the RUBIS software”, Türkiye 19. Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongre ve Sergisi, Ankara, 15-17 Mayıs 2013.

Hoşgör, F.B., Türeyen, Ö.İ., Satman, A.:”Karbondioksit İçeren Jeotermal Rezervuarların Yeni Bir Boyutsuz Parametre (Tank) Modeli ile Modellenmesi”, Türkiye 19. Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongre ve Sergisi, Ankara, 15-17 Mayıs 2013.

Türeyen, Ö.İ., Sarak, H., Satman, A.:”Çok İşletmecili Jeotermal Sahalar İçin Üretim Performansları”, Türkiye 19. Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongre ve Sergisi, Ankara, 15-17 Mayıs 2013.

Satman, A.:”Geothermal Energy and Sustainability”, Keynote Speaker, ISSD 2013, 4th International Symposium on Sustainable Development, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 24-26 May, 2013.

Tureyen, O.I., Sarak, H., Gulgor, A., Erkan, B., Satman, A.:”A Study on the Production and Reservoir Performance of the Germencik Geothermal Field”, Proceedings, Thirty-Ninth Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, California, Febr. 24-26, 2014.

Kutun, K., Tureyen, O.I., Satman, A.:”Temperature Behavior of Geothermal Wells During Production, Injection and Shut-in Operations”, Proceedings, Thirty-Ninth Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, California, Febr. 24-26, 2014.

Korkmaz, E.D., Serpen, U., Satman, A.:”Geothermal Boom in Turkey: Growth in Identified Capacities and Potentials”, Renewable Energy 68 (2014) 314-325.

Tureyen, O.I., Kutun, K., Satman, A.:”Analysis of Wellhead Production Temperature Derivatives”, Fortieth Workshop on Geothermal Reservoir Enginering, Stanford University, Stanford, California, Jan. 26-28, 2015.

Akhlaghi, Y.G., Kutun, K., Tureyen, O.I., Satman, A.:”Effect of Underground Convective Flows on the Performance of Ground Source Heat Exchanger Systems”, Fortieth Workshop on Geothermal Reservoir Enginering, Stanford University, Stanford, California, Jan. 26-28, 2015.

Tureyen, O.I., Sarak, H., Altun, G., Satman, A.:”A Modeling Analysis of Unitized Production: Understanding Sustainable Management of Single-Phase Geothermal Resources With Multiple Lease Owners”, Geothermics 55 (2015), 159-170.

Satman, A.:”Türkiye’de Enerji ve Jeotermalin Yeri”, TESKON2015, 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, 8-11 Nisan 2015.

Türeyen, Ö. İ., Satman, A.:”Jeotermal Sahalarda Birimleştirmenin Rezervuar Performansına Olan Etkileri”, TESKON2015, 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, 8-11 Nisan 2015.

Hoşgör, F.B., Türeyen, Ö.İ., Satman, A., Çınar, M.:”Karbondioksitin Jeotermal Rezervuarın Üretim Performansı Üzerindeki Etkisi”, TESKON2015, 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, 8-11 Nisan 2015.

Kutun, K., Tureyen, O.I., Satman, A.:”Revisiting the Static and Dynamic Temperature Profiles in Geothermal Wells”, Proceedings World Geothermal Congress 2015, Melbourne, Australia, 19-25 April 2015.

Hosgor, F.B., Tureyen, O.I., Satman, A., Cinar, M.:”Effects of Carbon Dioxide Dissolved in Geothermal Water on Reservoir Production Performance”, Proceedings World Geothermal Congress 2015, Melbourne, Australia, 19-25 April 2015.

Satman, A.:”Türkiye’de Jeotermal Enerji ve Geleceği”, IPETGAS2015, 20th International Petroleum and Natural Gas Congress and Exhibition of Turkey, Ankara, May 27-29 2015.

Tureyen, O.I., Satman, A.:”Jeotermal Rezervuarlarda Doğal Beslenmenin Birimleştirmede Etkisi”, IPETGAS2015, 20th International Petroleum and Natural Gas Congress and Exhibition of Turkey, Ankara, May 27-29 2015.

Aian, E.G., Tureyen, O.I., Satman, A.:”Thermal Well Test Analysis in Steam Injection Process”, IPETGAS2015, 20th International Petroleum and Natural Gas Congress and Exhibition of Turkey, Ankara, May 27-29 2015.

Okuyucu, I., Caliskan, O., Ayhan, Y., Basel, E.D.K., Tureyen, O.I., Satman, A.:”Design Study of A Heavy Oil Field Development”, IPETGAS2015, 20th International Petroleum and Natural Gas Congress and Exhibition of Turkey, Ankara, May 27-29 2015.

Sener, S., Demir. B., Kılıc, A., Başel, E.D.K., Tureyen, O.I., Satman, A.:”Unitization of Oil Fields”, IPETGAS2015, 20th International Petroleum and Natural Gas Congress and Exhibition of Turkey, Ankara, May 27-29 2015.

Hosgör, F.B., Tureyen, O.I., Satman, A., Cınar, M.:”Karbondioksitin Jeotermal Rezervuarının Üretim Performansı Üzerindeki Etkisi”, Mühendis ve Makina, Cilt:56, Sayı:664, 54-64, 2015.

Satman, A.:”Status of Geothermal Energy in Turkey and the World”, INERMA International Energy Raw Materials and Energy Summit, Istanbul, 1-3 October 2015.

Tureyen, O.I., Gulgor, A., Erkan, B., Satman, A.:”Recent Expansions of Power Plants in Guris Concession in the Germencik Geothermal Field, Turkey”, Forty-First Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford, California, Febr. 22-24, 2016.

Gurses, C.N., Tureyen, O.I., Satman, A.:”Modeling Bottomhole Cooling”, Forty-First Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford, California, Febr. 22-24, 2016.

Ozturk, U., Tureyen, O.I., Satman, A.:”Effects of Observation Well Location in Lumped Parameter Models”, Forty-First Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford, California, Febr. 22-24, 2016.

Akhlaghi, Y.G., Tureyen, O.I., Satman, A.:”Modeling the Temperature Behavior of Ground Source Heat Pump Systems”, Forty-First Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford, California, Febr. 22-24, 2016.

Hosgor, F.B., Tureyen, O.I., Satman, A.:”Keeping inventory of carbon dioxide in liquid dominated geothermal reservoirs”, Geothermics 64 (2016) 55-60.

Satman, A., Tureyen, O.I.:”Geothermal wellbore heat transmission: Stabilization times for “static” and “transient” wellbore temperature profiles”, Geothermics 64 (2016) 482-489.

 

Sunumlar ve Diğer Etkinlikler

Satman, A.:"Türkiye'de Enerji Politikası," Ekonomi Yöntem, Kasım 2005, Yıl:15, Sayı:169.

Satman, A.:Cumhuriyet Döneminde Enerji ve Altyapısı Oturum Başkanı, Atatürk'ü Anma Etkinlikleri, İTÜ, 9-11 Kasım 2005.

Satman, A.:Isıtma Sistemlerinde İleri Teknolojiler ve Biyoyakıtların Kullanımı Çalıştayı, Açılış Konuşması, İstanbul, 15 Şubat 2006.

Satman, A.: Türkiye'nin Enerji Kaynakları ve Geleceği Açık Oturumunda Konuşmacı, Maden Türkiye 2006 Fuarı, İstanbul, 18 Şubat 2006.

Satman, A.:"Türkiye'de Doğalgaz ve Yeraltında Depolamanın Önemi," Doğalgaz Günleri, Denizli, 1-3 Haziran 2006.

Satman, A.:Türkiye'nin Enerji Politikaları ve Doğalgaz Panelinde Konuşmacı, Doğalgaz Günleri, Denizli, 1-3 Haziran 2006.

Satman, A.:Türkiye'nin Enerji İhtiyacı Paneli, Oturum Başkanı, İTO, İstanbul, 13 Haziran 2006.

Satman, A.:"Türkiye'de Enerji Kaynakları," ENKUS-2006 İTÜ Enerji Çalıştayı ve Sergisi, İstanbul, 22-23 Haziran 2006.

Satman, A.:"Dünyada Enerji Kaynakları," Doğal Gaz Dergisi, 2006/6, 36-40.

Satman, A.:"Türkiye'nin Enerji Vizyonu," Jeotermal Enerji ve Aydın'daki Geleceği Sempozyumu ve Sergisi, 30 Kasım-2 Aralık 2006, Aydın.

Satman, A.:"Geothermal Energy in Turkey and ITU's Research Potential," Advanced Workshop on Energy for Future, 7-9 Aralık 2006, İTÜ, İstanbul.

Satman, A.;"Türkiye'de Enerji," Avrasya Bir Vakfı I. Beyin Fırtınaları Toplantısı, İTO, 14-15 Şubat 2007, İstanbul.

Satman, A.: Doğal Kaynaklarımızın Enerji Yönünden Değerlendirilmesi Paneli, Güven Hareketi, 8 Mart 2007, İstanbul.

Satman, A.:"Ömer-Gecek Jeotermal Sahası Üretim ve Rezervuar Performans Çalışması," İTÜ Petrol ve Doğalgaz Müh. Böl. Semineri, 7 Mart 2007, İstanbul.

Satman, A.:"Türkiye'de Fosil Enerji Kaynakları," 9. Kalite Günleri: Enerji Politikaları ve Sektörel Stratejiler, YTÜ, 13-15 Mart 2007, İstanbul.

Satman, A.:"Türkiye'nin Jeotermal Enerji Potansiyeli," İTÜ Enerji Enstitüsü Semineri, İstanbul, 23 Mart 2007.

Satman, A.:"Jeotermal Enerji Üretim ve Rezervuar Mühendisliği," PMO Jeotermal Kursu, PMO, 18-20 Nisan 2007, Ankara.

Satman, A.:”Energy basis, units, energy and power, energy sources, historical development and trends of energy sources, conventional energies, renewable energies, potential of energy sources”, 2nd International Advanced Course on Renewable Energies, 21-30 May, 2007, Water Foundation, İstanbul.

Satman, A..”Türkiye’de Enerjinin Durumu:Gerçekler, Sorunlar, Çözümler”, 17. İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Semineri, 7-8 Haziran 2007, İstanbul.

Satman, A.:”Türkşye’nin Enerji Stratejisi”, ENKÜS2007 2. İTÜ Enerji Çalıştayı ve Sergisi, 4-5 Aralık 2008, İstanbul.

Satman, A.:”Türkiye’de Enerji Kaynakları Potansiyeli”, 15. İTÜ EMÖS Endüstri Mühendisliği Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, 4-8 Mart 2008.

Satman, A.:Yerel Yönetimler ve Enerji Verimliliği-Farkındalık Seminerleri, 27-28 Mayıs 2008 Yalova, 3-4 Haziran 2008, Muğla.

Satman, A.:”Doğalgaz ve Petrolde, Ulusal ve Uluslararası Olağanüstü Gelişmeler ve Fosil Yakıtlara Bakış”, Ulusal Enerji Forumu 2008, 1-3 Temmuz 2008, İstanbul.

Satman, A.:”Türkiye’de Elektriğin Geleceği”, Kaynak Elektrik Temmuz, 61-64.

Satman, A.:”Dünya Petrol Piyasasındaki Dalgalanmalar, Bunların Dünya Ekonomisi ve Tekil Ülkeler Üzerindeki Etkileri”, İşveren, Cilt 46, Sayı 11, Ağustos 2008, 44-46.

Satman, A.:”Türkiye’de Jeotermal Enerji”, Petrolden Bağımsızlaştırılmış Enerji Teknolojileri Çalıştayı, Tübitak MAM Araştırma Merkezi, Gebze, 31 Ekim-1 Kasım 2008.

Satman, A.:”Kuyudan Borsaya, Rafineriden Eve Petrol”, Ekonomi Gazetecileri Derneği-İSMMMO Eğitim Programı, 31 Ekim 2008, Şile.

Satman, A.:Türkiye’nin Enerji Sorunu ve Nükleer Santrallar Paneli, TMMOB Fizik Müh. Odası İst. Şubesi, 27 Kasım 2008, İTÜ.

Satman, A.:Türkiye’nin Petrol ve Doğalgaz Politikaları Paneli’nde Panelist, IPETGAS 2009, Türkiye 17. Uluslararası Petrol ve Doğalgaz Kongre ve Sergisi, Ankara, 13-15 Mayıs 2009.

Onur, M., Satman, A.:”Türkiye ve Dünya Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Eğitim-Öğretiminin Kıyaslaması”, Yer Bilimleri Mühendislik Eğitimi Sempozyumu, İTÜ Maden Fakültesi, İstanbul, 2 Haziran 2009.

Satman, A.:”Türkiye’de Petrol ve Doğalgaz Politikası”, Güneydoğu Enerji Forumu 2009, Gaziantep, 30-31 Ekim 2009.

Satman, A.:”Dünya ve Türkiye Enerji Stratejileri”, Geleceğin Enerji Stratejileri Paneli, EMSAZ’09 5. Endüstri Mühendisliği ve Sanayi Zirvesi, Uludağ Üniversitesi, Bursa, 18 Aralık 2009.

Satman, A.:”Türkiye’nin Fosil Kaynakları (Petrol, Doğalgaz ve Kömür) ve Değerlendirilme Potansiyeli”, T.C. Genelkurmay Atese Başkanlığı SAREM Türkiye’nin Stratejik Yeraltı Kaynakları, Değerlendirilme Potansiyeli ve Ulusal Güvenliğe Etkileri Sempozyumu, Ankara, 27 Ocak 2010.

Satman, A.:”Türkiye’nin Jeotermal Enerji Potansiyeli”, Uludağ Üniversitesi Genç Girişimciler Topluluğu Ulusal Yenilenebilir Enerji Kongresi, Bursa, 25-27 Mart 2010.

Satman, A.:” Türkiye’nin Enerji Sorunları ve Çözüm Önerileri “, İTÜ Maden Fakültesi ve Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Paneli, İstanbul, 7 Mayıs 2010.

Satman, A.:”Geothermal Energy in Turkey:Use, Capacity and Potential”, Seminar at GZB, Hochschule Bochum, Germany, 15 Nov. 2010.

Satman, A., Serpen, U., Basel, E.D.K.:”Turkey’s Geothermal Energy Potential”, Der Geothermie Kongress 2010, Karlsruhe, Germany, 17-19 November 2010.

Satman, A.:“Sustainability of Geothermal Doublets”, Der Geothermie Kongress 2010, Karlsruhe, Germany, 17-19 November.

Alkan, H., Satman, A.: “Reservoir-Production Characteristics of High Enthalpy Geothermal Fields in Turkey”, Der Geothermie Kongress 2010, Partnerland Turkei Workshop, Karlsruhe, Germany, 17-19 November.

Satman, A.: “Türkiye’de Enerji ve Geleceği: Ne Ol(m)uyor?”, Durum Dergisi, Aralık 2010, 40-52.

Satman, A.: “Türkiye’de Enerji ve Yenilenebilir Kaynakların Yeri”, Uludağ Üniversitesi Genç Girişimciler Topluluğu 2. Ulusal Yenilenebilir Enerji Kongresi, Bursa, 27-28 Nisan 2011.

Satman, A.: “Türkiye’de Jeotermal Enerji: Kullanımı, Kapasitesi ve Potansiyeli”, Uludağ Üniversitesi Genç Girişimciler Topluluğu 2. Ulusal Yenilenebilir Enerji Kongresi, Bursa, 27-28 Nisan 2011.

Satman, A.: “Türkiye’nin Enerji Politikaları” Paneli, Türkiye 18. Uluslararası Petrol ve Doğalgaz Kongre ve Sergisi, Ankara, 11-13 Mayıs 2011.

Satman, A.: Enerjiye Bilimsel Katkı Ödülü, 17. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı (ICCI2011), İstanbul, 15-17 Haziran 2011.

Satman, A.: “Potential and Applies in South-Eastern Europe/Turkey with special respect to the Desertec Initiative”, 1st Bochum International Geothermal Workshop of the International Geothermal Center, Der Geothermie Kongress 2011, Bochum, 15-17 November.

Satman, A.:”Jeotermal Enerji”, Temiz Enerji Günleri 2012, İTÜ/EMHK Elektrik Mühendisliği Kulübü, 15-17 Şubat 2012.

Satman, A.:”Dünya’da ve Türkiye’de Jeotermal Enerji”, Ege Üniversitesi Jeotermal Kongresi, Seferihisar, 8-9 Haziran 2012.

Türeyen, İ., Satman, A.:”Jeotermal Sistemlerin Üretim Performanslarının Modellenmesi”, Türkiye’de Jeotermal Kaynaklar Arama ve Uygulamalar Sempozyumu, İTÜ Maden Fakültesi, 8-9 Kasım 2012.

Satman, A.:”Türkiye’de Petrol”, İTÜ Vakfı Dergisi, Ocak 2013, 33-38.

Satman, A.:”Drilling and Well Completion Techniques for Unconventional Resources”, Oturum Başkanı, ISGC Türkiye Uluslararası Şeyl Gaz ve Petrol Konferansı, 20-21 Şubat 2013, Ankara.

Satman, A.:”Jeotermal”, Temiz Enerji Günleri 2013, İTÜ/EMHK Elektrik Mühendisliği Kulübü, 6-7 Mart 2013.

Satman, A.:”Enerji Projeleri ve Finansman Çözümleri”, Oturum Başkanı, Euroforum Energy Investment Conference, İstanbul, 6-8 Mayıs 2013.

Satman, A.:”Üniversite ve Endüstride Çokdisiplinli Çalışmalar ve Bilgi Transferi”, Panelist, Türkiye 19. Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongre ve Sergisi, Ankara, 15-17 Mayıs 2013.

Satman, A.:”Şeyl Gaz”, Global Sanayici Dergisi, 38-44, Mayıs 2013.

Satman, A.:”Türkiye’de Petrol ve Doğalgaz Boru Hatları:Fırsatlar, Politika, Hedefler ve Öneriler”, 11. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Şurası 2013, İstanbul, 5-7 Eylül 2013.

Satman, A.:”Türkiye’de ve Dünyada Enerji, Petrol, Doğalgaz ve Jeotermalin Durumu ve Geleceği”, Geleceğini Arayan Türkiye, İTÜ Maden Fakültesi, 18 Şubat 2014.

Satman, A.:”Türkiye ve Dünya Enerji Sektöründe Petrol”, ICCI 2014-20. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı, İstanbul, 24-26 Nisan 2014.

Satman, A.:”Türkiye’nin Enerji Politikası”, Kara Harp Okulu Komutanlığı, Ankara, 20 Mayıs 2014.