ACADEMIC CV

 

Assoc. Prof. Dr. Levent Kırval
Istanbul Technical University - Maritime Faculty

 

*Basic Sciences Department/ Social Sciences Research Division

 

Short Bio: Dr. Kırval was born in Bursa, Turkey on November 1, 1976. After graduating from TED Ankara College (Turkey) in 1994, Dr. Kirval received his BSc in International Relations-Faculty of Economics and Administrative Sciences (High Hons) from Middle East Technical University (Ankara-Turkey) in 1998 and MSc in European Politics and Policy from The London School of Economics and Political Science-Department of Government (UK) in 2000 (MSc Thesis Title: The Development of Turkish Political Party System: How Far From Consolidation Today?), where he attended as a British Chevening/TEV Fellow. He received his PhD in Political Science from Ghent University (Belgium) in 2005 (Dissertation Title: Legitimising the European Union: Can Supranational Identity and Efficient Welfare State Policies Be The Answer?), where he attended as a Jean Monnet Fellow of the European Commission. Between 2006 and 2008, Dr. Kirval has worked as Post-Doctoral Researcher at the Political Science Department & Centre for EU Studies of Ghent University (Belgium) as a Marie-Curie Fellow (FP6/Intra-European Fellowship) of the European Commission. Currently he is working in Social Sciences Research Division of the Basic Sciences Department at Maritime Faculty of Istanbul Technical University and teaching courses/researching on International Relations, European Politics and Policy, Maritime Economics and Policy, and International Public Law.

---------------------------------

Doç. Dr. Levent Kırval

İstanbul Teknik Üniversitesi – Denizcilik Fakültesi

 

*Temel Bilimler Bölümü / Sosyal Bilimler Araştırma Alanı

 

Kısa Özgeçmiş: Dr. Kırval 1 Kasım 1976'da Bursa'da doğmuştur. Dr. Kırval TED Ankara Koleji’nden 1994 yılında mezun olduktan sonra, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1998 yılında Lisans Diploması (Yüksek Şeref Listesi) almıştır. 2000 yılında Londra İktisadi ve Siyasal Bilimler Okulu-Siyaset Bilimi/Yönetim Bölümü’nde (Londra Üniversitesi-İngiltere), Avrupa Siyaseti ve Politikaları alanında, İngiliz Hükümeti Chevening ve Türk Eğitim Vakfı bursiyeri olarak, Yüksek Lisans’ını tamamlamıştır (Yüksek Lisans Tez Başlığı: Türk Siyasal Parti Sisteminin Gelişimi: Konsolidasyondan Bugün Ne Kadar Uzak?). 2005 yılında Ghent Üniversitesi’nde (Belçika) Siyaset Bilimi alanındaki Doktorasını Avrupa Komisyonu Jean Monnet bursiyeri olarak bitirmiştir (Doktora Tez Başlığı: Avrupa Birliği'ne Meşruiyet Kazandırmak: Ulusüstü Kimlik ve Verimli Sosyal Devlet Politikaları Bir Cevap Olabilir Mi?). 2006 ve 2008 yılları arasında Ghent Üniversitesi (Belçika) Siyaset Bilimi Bölümü ve Avrupa Çalışmaları Merkezi’nde Doktora Sonrası Araştırmacı olarak (Avrupa Komisyonu 6. Çerçeve Programı Marie Curie fonu ile) bulunmuştur. Hâlihazırda İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü (Sosyal Bilimler Araştırma Alanı), öğretim üyesi olarak çalışmakta ve Uluslararası İlişkiler, Avrupa Siyaseti ve Politikaları, Denizcilik Ekonomisi ve Politikaları, ve Devletler Kamu Hukuku gibi alanlarda dersler vermekte ve araştırmalar yapmaktadır. 

--------------------------------

 

Address: ITU Tuzla Campus-34940 Istanbul/Turkey
Tel-1: +90-216-3951064/1288
Tel-2: +90-532-2068995
Fax:    +90-216-3954500
Email: lkirval@itu.edu.tr

Web:  http://akademi.itu.edu.tr/lkirval

http://web.itu.edu.tr/~lkirval