ELE 512  İleri Analog Tümdevre Tasarımı

 

Dersin Kodu

ELE512

Adı

İleri Analog Tümdevre Tasarımı

İngilizce Adı

Advanced Analog IC Design

Dili

Türkçe

Türü

Zorunlu

Lisansüstü Türü

Yüksek Lisans

Kredisi

3

Yarıyılı

Bahar

Önkoşulu

 

Programı

Elektronik Mühendisliği

Anabilim Dalı

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ABD

Amacı

Elektronik devre tasarımının vazgeçilmez ve önemli bir yapı grubu olan analog tümdevre yapı bloklarının oluşturulmasında MOS teknolojisi gittikçe yaygınlaşarak kullanılmakta, literatürde sürekli olarak bu alanda yapılan yeni çalışmaları ve geliştirilen yeni devre bloklarını yansıtan yazılarla karşılaşılmaktadır. Bu derste, analog MOS tümdevre tekniği konusunda bilgi eksikliğini tamamlanması ve bu alanda araştırmacılara yol göstermesi ve yeni ufuklar açması amaçlanmaktadır.

Türkçe İçeriği

Temel bağıntılar. Temel MOS yapıtaşları: Diyot bağlı MOS tranzistor, akım kaynakları, referans gerilimi üreteçleri. Kuvvetlendirici katları. CMOS işlemsel kuvvetlendiriciler. CMOS OTA tasarımı. CMOS akım taşıyıcı. CMOS analog çarpma devresi tasarımı. CMOS osilatör devreleri: s-C osilatörleri, CMOS dolup-boşalmalı osilatörler, CMOS OTA-C osilatörler, Akım taşıyıcı RC osilatörleri. Analog işaret işleme: s-C süzgeçleri, CMOS OTA-C aktif süzgeçleri, akım taşıyıcı ile gerçekleştirilen aktif süzgeç yapıları. Eşikaltı bölgesinde çalışan analog yapı blokları.

İngilizce İçeriği

Basic relations characterizing MOS behaviour. Basic MOS subcircuits: Diode connection, current sources, reference voltage sources, Amplifier stages, CMOS operational amplifiers, CMOS OTA design, CMOS current conveyors, Design of CMOS analog multipliers. Design of CMOS oscillators: s-C oscillators, CMOS relaxation oscillators, CMOS OTA-C oscillators, current-conveyor based RC oscillators. Analogue signal processing: s-C filters, CMOS OTA-C active filters, current-conveyor based RC filters. Analog circuit blocks for subthreshold operation

Kaynakçası

[1]

H. Hakan Kuntman, Analog MOS Tümdevre Tekniği (Ders Kitabı), ITÜ Kütüphanesi, Sayı 1587, 1997.

[2]

 

P.E. Allen and D.R. Holberg, CMOS analog circuit design (Second Edition), Oxford University Press, New York Oxford, 2002.

[3]

B. Razavi, Design of Analog CMOS Integrated Circuits, Mc Graw-Hill, , 2000.

[4]

D. Johns, K. Martin, Analog Integrated Circuit Design, John Wiley & Sons,  New York, 1997.

 [5]

G. Ferri, N.C. Guerrini, Low-Voltage Low-Power CMOS Current Conveyors, Kluwer Academic Publishers, Boston/Dordrecht/London, 2003.

[6]

K. R. Laker, W. M. C. Sansen, Design of Analog Integrated Circuits and Systems, Mc Graw-Hill, 1994.

[7]

P.R. Gray, P.J. Hurst, S.H. Lewis, R.G. Meyer, Analysis and design of analog integrated circuits, John Wiley & Sons, Inc., 2001.

[8]

G. Palmisano, G. Palumbo, S. Pennisi, CMOS current amplifiers, Kluwer Academic Publishers, 1999.

[9]

G. W. Roberts, V. M. Leung, Design and analysis of integrator based log-domain filter circuits, Kluwer Academic Publishers, 2000.

[10]

J. Mulder et al (Editor), Dynamic translinear and log-domain circuits: Analysis and Synthesis, Kluwer Academic Publishers, 1999.  

 

 


 

 

Dersle ilgili FBE Sayfası

 

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı

Çarşamba, 13:30-16:30, Elektromagnetik Alanlar ve Mikrodalga  Tekniği Seminer Odası

Ders projeksiyon cihazı yardımıyla kaynak kitaptan yararlanılarak yürütülecektir. Kaynaklar listesinde ilk sırada yer alan kitabın öğrencilerin elinde bulunması, dersin kolayca izlenebilmesi açısından yararlı olacaktır. Bu kitap dersi alan öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılacaktır.

 

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı

Çarşamba, 13:30-16:30, Mustafa Santur Seminer Odası

Ders projeksiyon cihazı yardımıyla kaynak kitaptan yararlanılarak yürütülecektir. Kaynaklar listesinde ilk sırada yer alan kitabın öğrencilerin elinde bulunması, dersin kolayca izlenebilmesi açısından yararlı olacaktır. Bu kitap dersi alan öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılacaktır.

 

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı

Çarşamba, 13:30-16:30, Mustafa Santur Seminer Odası

Ders projeksiyon cihazı yardımıyla kaynak kitaptan yararlanılarak yürütülecektir. Kaynaklar listesinde ilk sırada yer alan kitabın öğrencilerin elinde bulunması, dersin kolayca izlenebilmesi açısından yararlı olacaktır. Bu kitap dersi alan öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılacaktır.

 

      Dersi alacak öğrencilerin SPICE benzetim programını kullanmayı bilmeleri veya öğrenmeleri gerekmektedir.

 

2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı

Çarşamba, 13:30-16:30, Z1 Dersliği

Ders projeksiyon cihazı yardımıyla kaynak kitaptan yararlanılarak yürütülecektir. Kaynaklar listesinde ilk sırada yer alan kitabın öğrencilerin elinde bulunması, dersin kolayca izlenebilmesi açısından yararlı olacaktır. Bu kitap dersi alan öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılacaktır.

 

      Dersi alacak öğrencilerin SPICE benzetim programını kullanmayı bilmeleri veya öğrenmeleri gerekmektedir.

 

2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı

Çarşamba, 9:30-12:30, Mustafa Santur Seminer Odası,

Ders projeksiyon cihazı yardımıyla kaynak kitaptan yararlanılarak yürütülecektir. Kaynaklar listesinde ilk sırada yer alan kitabın öğrencilerin elinde bulunması, dersin kolayca izlenebilmesi açısından yararlı olacaktır. Bu kitap dersi alan öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılacaktır.

 

      Dersi alacak öğrencilerin SPICE benzetim programını kullanmayı bilmeleri veya öğrenmeleri gerekmektedir.

 

 

2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı

Çarşamba, 9:30-12:30, Mustafa Santur Seminer Odası,

Ders projeksiyon cihazı yardımıyla kaynak kitaptan yararlanılarak yürütülecektir. Kaynaklar listesinde ilk sırada yer alan kitabın öğrencilerin elinde bulunması, dersin kolayca izlenebilmesi açısından yararlı olacaktır. Bu kitap dersi alan öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılacaktır.

 

            Dersi alacak öğrencilerin SPICE benzetim programını kullanmayı bilmeleri veya öğrenmeleri gerekmektedir.

 

2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı

Çarşamba, 9:30-12:30, Mustafa Santur Seminer Odası,

Ders projeksiyon cihazı yardımıyla kaynak kitaptan yararlanılarak yürütülecektir. Kaynaklar listesinde ilk sırada yer alan kitabın öğrencilerin elinde bulunması, dersin kolayca izlenebilmesi açısından yararlı olacaktır. Bu kitap dersi alan öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılacaktır.

 

            Dersi alacak öğrencilerin SPICE benzetim programını kullanmayı bilmeleri veya öğrenmeleri gerekmektedir.

 

2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı

Çarşamba, 9:30-12:30, Mustafa Santur Seminer Odası,

Ders projeksiyon cihazı yardımıyla kaynak kitaptan yararlanılarak yürütülecektir. Kaynaklar listesinde ilk sırada yer alan kitabın öğrencilerin elinde bulunması, dersin kolayca izlenebilmesi açısından yararlı olacaktır.

            Dersi alacak öğrencilerin SPICE benzetim programını kullanmayı bilmeleri veya öğrenmeleri gerekmektedir.

 

Önceki Yıllar

 

Benzetimlerde Kullanılabilecek CMOS Model Parametreleri