Prof. Dr. Argun GÜRKAN

İletişim

Telefon:  +90 (212) 285 62 71
Fax:
  +90 (212) 285 62 63
E-Mail:  gargun@itu.edu.tr

Öğrenim Durumu

Yüksek Lisans:  İstanbul Teknik Üniversitesi, Petrol Mühendisliği, 1965
Doktora:  İstanbul Teknik Üniversitesi, Petrol Mühendisliği, 1975

Mesleki Deneyimleri

Profesör, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği, İTÜ, Kasım 1988-halen

Doçent, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği, İTÜ, Nisan 1980-Kasım 1988

Dr. Asistan, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği, İTÜ, Mart 1975-Nisan 1980

Asistan, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği, İTÜ, Mart 1966-Mart 1975

Yüksek Mühendis, TPAO, Ağustos 1965-Mart 1966

Akademik Faaliyetler

Sondaj ve Kuyu Değerlendirme ABD Başkanı, İTÜ Maden Fakültesi, 1985-halen.

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölüm Başkanı, İTÜ Maden Fakültesi, 1991-1997.

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı, İTÜ Maden Fakültesi,1985-1991 .

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı, İTÜ, 1988-1991.

Fakülte Kurul Üyesi, İTÜ Maden Fakültesi, 1980-1981, 1988-2000.

Fakülte Yönetim Kurul Üyesi, İTÜ Maden Fakültesi, 1991-1997.

Fakülte Akademik Danışma Komisyonu Başkanı, İTÜ Maden Fakültesi, 2003-Halen.

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Programı Koordinatörü, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003-Halen.

Fakülte ÇAP Koordinatörü, İTÜ Maden Fakültesi, 1992-Halen.

Bölüm ÇAP Danışmanı, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü, İTÜ Maden Fakültesi, 1992-Halen.

Bölüm ABET Komisyonu Başkanı, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü, İTÜ Maden Fakültesi, 2001-Halen.

Bilimsel Araştırma Alanları

  • Kuyu Logları ve Formasyon Değerlendirmesi

  • Rezervuar Mühendisliği

  • Rezervuar Tanımlama

  • Üretim Artırma Yöntemleri

  • Doğal Çatlaklı Rezervuarlar

Araştırma Projeleri

Yüksek Entalpili Jeotermal Sahalarımızda Kullanılmak için Sondaj Çamuru Geliştirilmesi, İTÜ Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 1115, Şubat 1999- Temmuz 1999

Mesleki Üyelikler

Society of Petroleum Engineers (SPE), 1969-1983

TMMOB Petrol Mühendisleri Odası, 1965-halen

Seçilmiş Yayınlar

Gurkan, A., Gokmen, M., Yildiz, H.O.: “A Laboratory Study on Electrical Properties of Carbonate Rocks,” Türk Petrol ve Doğal Gaz Dergisi (TJOG), Şubat 2003, pp 16-24

Gurkan, A., Gokmen, M., Yildiz, H.O.: “A Laboratory Study on Electrical Properties of Carbonate Rocks,” 14th International Petroleum and Natural Gas congress and Exhibition of Turkey, Ankara, Turkey, May 12–14, 2003, proceedings, pp 265–274.

Gokmen, M., Yildiz, H.O., and Gurkan, A., “A Laboratory Study on Determination of Physical Properties of Carbonate Rocks,” paper presented at the 1th International Symposium of Istanbul Technical University the Faculty of Mines on Earth Sciences and Engineering, İstanbul, Turkey, May 16-18, 2002, abstracts, pp 204.

Yildiz, H.O and Gurkan, A.,  “A study on Determination of Rock Resistivity and Cementation Factor,” paper CIPC 2001-146 presented at the Petroleum Society’s Canadian International Petroleum Conference 2001: The Energy Odyssey, Calgary, Alberta, Canada, June 12-14, 2001.

Gurkan, A. and Yildiz, H.O., “A study on Determination of Rock Resistivity and Cementation Factor,” paper presented at the 13th International Petroleum Congress and Exhibition of Turkey, Ankara, Turkey, June 4-6, 2001, proceedings, pp.243-251.

Gürkan A., “Doğal Çatlaklı Rezervuarlar için Yeni bir m Üssel Parametre Bağıntısı”, Türkiye 9. Petrol Kongresi, Ankara, 17-21 Şubat 1992.

Gurkan A., "Generating m-Functions for Double Porosity Systems Connected in Parallel", SPE 18404, 1988.

Gurkan A., "Generating m-Functions for Double Porosity Systems Connected in Series", SPE 18574, 1988.

Gurkan A., "Generating m-Functions for Double Porosity Systems Connected Both in Parallel and in Series", SPE 18575, 1988.