GÖREV ALDIĞI PROJELER

  • Yerel Yükseklik Bilgileriyle Desteklenmiş SRTM Verileri Kullanılarak Türkiye için 3"x3" Çözünürlüklü Sayısal Yükseklik Modelinin Oluşturulması No: TÜBİTAK-106Y130 (Yönetici: Doç.Dr. Öztuğ BİLDİRİCİ, TÜBİTAK-SÜ, 01.09.2006 - 01.09.2008)

  • Dağcılık Faaliyetlerine Yönelik Coğrafi Bilgi Sistemi Oluşturulması ve Tematik Haritaların Yapılması No: 25-05-03-01 (Yönetici: Prof.Dr. Mehmet SELÇUK, YTÜ, 01.01.2005 - 01.01.2008)
    Digital
    South East Europe No: 41.121 (Project Founded by the European Commission Under the Sixth Framework Programme) (Yönetici: Doç.Dr. Rahmi N. ÇELİK, Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı Projesi Türkiye Proje Gurubu: İTÜ  2005 -  .)

  • GISEE Güney Doğu Avrupa’da CBS Teknolojilerinin ve Pazarının İncelenmesi (Yönetici: Doç.Dr. Rahmi N. ÇELİK, 5.Çerçeve Avrupa GISEE Türkiye Proje Gurubu: İTÜ-HKMO 2002- 2004)

  • İTÜ Ayazağa Kampüsü "Kampüs Yönlendirme Projesi" (Yönetici: Doç. Dr. Necla ULUĞTEKİN), 2004

  • Dağcılık Haritalarının Tasarımı (Yönetici: Doç.Dr. Necla Uluğtekin, İTÜ-FBE, 2001-2003).

  • Araç Navigasyon Haritalarında Kavşak Yapılarının Modellenmesi ve Çoklu Gösterimi (Yönetici: Doç. Dr. Necla ULUĞTEKİN), 2003