KURUMSAL ÜYELİKLER

  • TMMOB Harita ve Kadast. Müh. Odası

  • National Geographic Society

AKADEMİK FAALİYETLER

  • İTÜ İnşaat Fakültesi Akademik Etkinlikler Komisyonu Üyeliği (2004-...)

  • İTÜ İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, ABET Eğitim Geliştirme Komisyonu Üyeliği (2002-... )

  • İTÜ İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, ABET Etik Komisyonu Üyeliği (2002-... )

  • İTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Lisans Ders Programı Belirleme Komisyonu Üyeliği (2003 - ... )

  • İTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Burs Komisyonu Üyeliği (2003 - ... )