KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Tarihi: 13. 06. 1979

Doğum Yeri: Aydın

Yabancı Dil: İngilizce

Görevi: (2002– ...) İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisliği Bölümü Kartografya Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi.