İTÜ Ana Sayfa

ENGLISH

 

 

Araş. Gör. Dr. A. Özgür DOĞRU

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

Kartografya Anabilim Dalı

   

 

Kişisel Bilgiler

ozgur.dogru@itu.edu.tr

Tel: +90 212 285 38 27
Faks: +90 212 285 34 20

İstanbul Teknik Üniversitesi
İnşaat Fakültesi
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü
Kartografya Anabilim Dalı
34469 - Maslak/İSTANBUL
Öğrenim
Çalışma Alanı
Dersler
Yayınlar
Projeler
Akademik Faaliyetler
Fotograf Albümü