image001.jpg

 

ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY

DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING

 

MAK 315 MEKANİK TİTREŞİMLER

  

image002.gif

Duyurular:

·        NINOVA web sitesi düzenli olarak kullanılacaktır. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9d/Simple_harmonic_oscillator.gif/100px-Simple_harmonic_oscillator.gif

 


  

 Öğretim Üyesi                 : Doç. Dr. Erdinç Altuğ         

Ofis                                   : Oda 442

Telefon & E-mail : (0212) 293 13 00 / 2838  &  altuger@itu.edu.tr

Ders Saatleri                  : Pazartesi 13:30-15:20, Çarşamba 8:30 – 9:30 (D355)

Ofis Saatleri                    : Pazartesi, Çarşamba, Cuma (10:30 – 12:00)

CRN                                 : 13142

Dersin Asistanı               : Yusuf Saygılı, Oda 246

E-mail                              : saygiliy15@itu.edu.tr

 

 

 

Dersin İçeriği:

Temel kavramlar. Tek serbestlik dereceli sistemlerin sönümsüz, sönümlü ve zorlanmış titreşimleri. Titreşim ölçüm aletleri. Titreşim yalıtımı. İki serbestlik dereceli sistemlerin titreşimleri. Dinamik titreşim yutucusu. Çok serbestlik dereceli sistemlerin serbest ve zorlanmış titreşimleri, Doğal frekans hesabında yaklaşık yöntemler. Model analiz. Millerde dolanım hareketi ve kritik devir sayısı hesabı

 

Dersin Amacı

1.      Makina mühendisliğinde gerekli temel titreşim bilgisini vermek.

2.      Titreşim analizinde kullanılan matematiksel modelleri ve hesap tekniklerini tanıtmak.

3.      Makinalarda karşılaşılan titreşim problemlerini ve giderme yöntemlerini tanıtmak.

 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;

1.    Titreşim mekaniğinin temel kavramları ve makinalarda karşılaşılan temel titreşim problemleri hakkında bilgi

2.    Mekanik titreşim sistemlerini modelleme ve bu modelleri (gerektiğinde bilgisayar yardımıyla) çözümleme becerisi

3.    Titreşim ölçüm aletlerinin çalışma ilkeleri hakkında bilgi,

4.    Titreşimleri engelleme/azaltma yöntemleri ve buna yönelik tasarımlar hakkında bilgi,

kazanmış olacaklardır.

 

 

Ders Kitabı

Ders Notları  ve L. Meirovitch, Fundamentals of Vibrations, McGraw-Hill, 2001.

 

 

Diğer Kaynaklar

·       D. J. Inman, Engineering Vibration, Prentice Hall 1996.

·       W.T.Thomson, Theory of Vibrations with Applications, Unwin and Hyman 1988.

·       R.F. Steidel, An Introduction to Mechanical Vibrations, Wiley 1989.

 

 

DERS PLANI

 

Hafta

Konular

1

Temel kavramlar. Tek serbestlik dereceli sistemlerin titreşimlerine giriş.

2

Tek serbestlik dereceli sistemlerin sönümsüz serbest titreşimleri.

3

Tek serbestlik dereceli sistemlerin sönümlü serbest titreşimleri.

4

Tek serbestlik dereceli sistemlerin zorlanmış titreşimleri. Rezonans olayı

5

Titreşim ölçüm aletleri.

6

Arasınav-1 (16 Ekim 2017 Pazartesi, 13:30).

Titreşim yalıtımı.

7

İki serbestlik dereceli sistemlerin sönümsüz serbest titreşimleri. Mod biçimleri.

8

İki serbestlik dereceli sistemlerin sönümlü ve zorlanmış titreşimleri.

9

Dinamik titreşim yutucusu.

10

Çok serbestlik dereceli sistemlerin serbest titreşimleri. Matris formülasyonu.

11

Doğal frekans hesabında yaklaşık yöntemler.

12

Ara Sınav-2 (4 Aralık Pazartesi, 13:30).

Çok serbestlik dereceli sistemlerin zorlanmış titreşimleri.

13

Modal analiz.

14

Millerde dolanım hareketi ve kritik devir sayısı hesabı.

 

 

                                                             Başarı Değerlendirme

 

Adedi

Toplam Etki Oranı %

Ara Sınav

2

40

Ödev ve Kısa Sınav

3-5

15

Final Sınavı

1

45

 

 

Ders Uygulamaları:

·       Dersimizle ilgili duyuru, doküman paylaşımı, not ilanı, ödev ilanı gibi tüm işlemler İTÜ Eğitim-Öğretim Portalı NiNOVA üzerinden yapılacaktır.

·       Bilgisayar destekli analiz gerektiren 3 dönem içi ödev verilecektir. Ödevlerde bilgisayar analizi zorunlu olacaktır.

·       Final sınavına girebilmek için derslerin %70’ine girilmesi, iki ara sınav ortalamasının 35 üstü olması şarttır.

 

 

[En son güncelleme: 18 Eylül 2017]