Araş.Gör. Zehra YİĞİTİTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Oda No: 3202, Maslak/İstanbul
34469
Tel: +90 212 285-6712
Eposta: yigitz [at] itu.edu.tr