• MIM 271 - YAPI STATİĞİ DERSİ

  Bu ders güz döneminde açılmaktadır.

  Dersin İçeriği: Giriş ve temel kavramlar. İzostatik sistemlerin sabit yüklere göre hesabı ve iç kuvvet diyagramları. Basit kiriş ve çerçeveler. Konsol kiriş ve çerçeveler. Çıkmalı kiriş ve çerçeveler. Mafsallı sürekli kirişler. Üç mafsallı kemer ve çerçeveler. Kafes sistemler. Hiperstatiklik kavramı. Yerdeğiştirme hesapları. Kuvvet yöntemi. Moment dağıtma(Cross)yöntemi.

  Kaynaklar:

  Yorulmaz, M., Özgen, K., Yapı Statiği, Birsen Yayınevi, 1996.

  Hibbeler, R. C., Structural Analysis, Prentice Hall, 7th Edition, 2008.

  Yapı Statiği Dersi Tablolar, Uygulamalar ve Eski Sınav Soruları [...]

  [prev.]