• MIM 232 - BETONARME YAPILAR DERSİ

  Bu ders bahar döneminde açılmaktadır.

  Dersin İçeriği: Giriş. Betonarmenin malzeme olarak tanıtılması. Hesap ilkeleri, hesaplamada kullanılan hipotez ve yönetmelikler. Taşıma gücü yönteminin özellikleri. Taşıma gücüne göre bileşik eğilme. Basit eğilme (dikdörtgen ve tablalı kesitler). Çift donatılı kesitler. Kolonlar. Karşılıklı etki diyagramı. Kesme kuvveti ve burulma etkisindeki betonarme kesitler. Tek ve çift doğrultuda çalışan döşemeler. Temeller. Betonarme taşıyıcı sistemlerin tanıtılması ve oluşturulması kuralları. Betonarme iskelet yapılar. Özellikleri olan betonarme yapılar. Yüksek yapılar. Büyük açıklıkların örtülmesi. Betonarme bir yapının taşıyıcı sistemi üzerinde çözümlerin geliştirilmesi. Uygulama saatlerinde, seçilen tipik betonarme eleman/sistem örneklerine ilişkin çözümlerin öğrencilere yaptırılması.

  Kaynaklar:

  Aka, İ., Keskinel, F., Çılı, F., Çelik, O.C., Betonarme, Birsen Yayınevi, 2002.

  Celep, Z. Betonarme Yapılar, Beta Yayınevi, 2011.

  Ersoy, U., Özcebe, G., Betonarme, Evrim Yayınevi, 2007.

  Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, 2007.

  TS 500, Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları, 2000.

   

  [prev.]