Doç.Dr. Mürvet Kırcı

19-Ocak-2011

 

SİSTEM KURAMI

Final Ödevi

 

1.)                         Sürekli fonksiyonlar uzayında C[a,b]

 biçiminde tanımlanan metrik uzayında

 dizisinin bir cauchy dizisi olup olmadığını gösteriniz.

 

 

2.)                         u(t) girişine ve y(t) çıkışına sahip lineer zamanla değişen sistem

 

   ;   

 

denklemleri ile tanımlanmaktadır.

a)  durum geçiş matrisini bulunuz.

b)  Sistem [0,1] aralığında yönetilebilir mi?

c)   Sistemin aynı aralıktaki gözlenebilirliğini inceleyiniz.

 

 

3.)                         Aşağıda verilen (A,B) çifti için sistemin tamamen yönetilebilir olup olmadığını belirleyiniz. Jordan kanonik biçimini bulunuz. (A,C) çifti ile belirlenen sistemin gözlenebilirliğini inceleyiniz.

 

  ;