Ders İçeriği

Öğretim üyeleri

Prof. Dr. Y. İlker TOPCU

Dersin tanımı ve amaçlar

Bu ders karar verme üzerine odaklanan farklı yöntemler sunar. Öğrencilere karar verme süreçleri ve teknikleri için içerik, kapsam, benzerlik ve farklılıklar ile genişlik ve derinlik bilgileri verilecektir. Karar verme sorunları, sorun çözüm yöntemleri ve yazılımlar ile grup karar verme konuları tartışılacaktır. Öğrencilere karar sorunlarının çözümünde yardımcı olacak pratik teknikler ve karar destek araçları sağlanarak yargılarını farklı tip bilgilerle mantıksal ve savunulabilir bir şekilde bütünleştirmelerine olanak verilecek ve karar verme becerileri ile karar verirken kendilerine olan güvenleri arttırılacaktır.

Notlandırma

2 Ödev (% 40), Dönem Projesi (%30), Yarıyıl sonu sınavı (%30),

Kopya ve aşırma

Yapmayın! Bir konuyu anlamak için beraber çalışmak iyidir. Fakat bu dersteki yarıyıl sonu sınavında yanıtlar size ait fikir ve işlemlerden oluşmalıdır. Kopya çekmeye ya da başkasının yaptıklarını aşırmaya kesinlikle tolerans gösterilmeyecektir ve F verilecektir.

Ödevlerde ve dönem projesinde iki kişilik gruplar oluşturarak ortak bir yanıt raporu verebilirsiniz (tabii ki bu durumda grupların birbirinden rapor aşırması yasaktır).

Kaynaklar

Taylor B.W. 2019. Introduction to Management Science. 13th edition, Pearson Education Inc., New Jersey.

Render B., Stair Jr R.M., and Hanna M.E. 2018. Quantitative Analysis for Management. 13th edition, Pearson Education Inc., New Jersey.

Balakrishnan N., Render B., Stair R.M. Jr. 2017. Managerial Decision Modeling with Spreadsheets. 4th Edition, Prentice Hall, New Jersey.

Goodwin P. and Wright G. 2014. Decision Analysis for Management Judgment. 5th edition, John Wiley & Sons, New York.

Saaty T.L. and Vargas L.G. 2013. Decision Making with the Analytic Network Process. 2nd edition, Springer, New York.

Saaty T.L. 2005. Theory and Applications of the Analytic Network Process. RWS Publ., Pittsburgh.

Parnell G.S., Bresnick T.A., Tani S.N., and Johnson E.R. 2013. Handbook of Decision Analysis. Wiley, New Jersey.

Kahneman D. 2013. Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux, New York.

Krogerus M. and Tschappeler R. 2012. The Decision Book: 50 Models for Strategic Thinking. W. W. Norton & Co., London.

Ishizaka A. and Nemery P. 2013. Multi-criteria Decision Analysis: Methods and Software. Wiley, West Sussex. 

Bazerman M.H. and Moore D.A. 2012. Judgment in Managerial Decision Making. 8th edition, John Wiley & Sons, New York.

Saaty T.L. 2012. Decision Making for Leaders: The Analytic Hierarchy Process for Decisions in a Complex World. 3rd edition, RWS Publ., Pittsburgh.

Koksalan M., Wallenius J., and Zionts S. 2011. Multiple Criteria Decision Making: From Early History to the 21st Century. World Scientific Publishing Company, New Jersey.

Keeney R.L. 2009. Value Focused Thinking: A Path to Creative Decision Making. Harvard University Press, London.