Değerlendirme

Derste 4 değerlendirme olacak:

Yaryıl sonu sınavı, Yarıyıl içi sınavları, Ödevler ve Anlık kısa sınavlar (Pop quizzes)

Kopya çekmeye ya da başkasının yaptıklarını aşırmaya kesinlikle tolerans göstrilmeyecektir ve F verilecektir.

Başarılar!

Yarıyıl sonu sınav

Yarıyıl sonu sınav bireysel bir değerlendirmedir.

Tarihi İTÜ Öğrenci Bilgi Sisteminde ilan edilecektir.

İşlenen tüm konular sınava dahil edilecektir.

Aksi belirtilmedikçe, yarıyıl sonu sınavının Zoom ve Ninova üzerinden çevrimiçi olarak yapılması planlanmaktadır.

Sürenin 90-120 dakika olması beklenmektedir.

Yarıyıl içi sınavlar

İki adet yarıyıl içi sınav yapılacaktır. Her ikisi de bireysel değerlendirmedir.

İlk ara sınav 12 Nisan’da, ikincisi de 7 Haziran’da yapılacaktır.

İlk 6 haftada işlenen konular 1. ara sınavda, 7. haftadan sonra işlenen konular da 2. ara sınavda yer alacaktır.

Aksi belirtilmedikçe, yarıyıl içi sınavların Zoom ve Ninova üzerinden çevrimiçi olarak yapılması planlanmaktadır.

Sürenin 90-120 dakika olması beklenmektedir.

Ödevler

Grup değerlendirmenin olacağı 2 ödev verilecektir. Ödevler için en fazla üç öğrenciden oluşan bir grup oluşturabilirsiniz. Kapak sayfasında grup üyelerinizin isimlerini ve numaralarını belirtmeyi unutmayınız. Ödevi gönderdikten sonra üye listesini değiştirmenize izin verilmeyecektir.

Tüm ödevler belirtilen tarihte teslim edilmelidir. Süre yaklaşık iki hafta olacaktır. Geç teslim kabul edilmeyecektir!

Ödev, Araştırma Görevlileri tarafından Ninova aracılığıyla dağıtılacak ve toplanacaktır.

Aşağıda, ödevlerin konuları, veriliş ve teslim için son tarihleri yer almaktadır:

Konu

Veriliş tarihi

Teslim tarihi

HW1

DP Modelleme, Yazılımlar

Mar. 22

Apr. 5

HW2

Çözüm & Duyarlılık Analizi

May 3

May 17

Anlık kısa sınavlar (Pop quizzes)

Bireysel değerlendirmenin yapılacağı belirli sayıda kısa sınavlar yapılacaktır.

Kısa sınav herhangi bir derste yapılabilecek ve o ana kadar işlenen konulardan sorular sorulacaktır.

Aksi belirtilmedikçe, kısa sınavların Zoom ve Ninova üzerinden çevrimiçi olarak yapılması planlanmaktadır.

Sürenin yarım saatten az olması beklenmektedir.