RIZA CAN TARCAN’IN WEB SAYFASINA HOŞ GELDİNİZ.

 


 

İleri Elektronik Devreleri  Tasarım  ve Uygulamaları

 

Öğretim üyesi : Öğr. Gör. Dr. Rıza Can Tarcan

 

 

Dersin İçeriği:

Öğrencilere elektronik devreler, tümdevre yapı blokları, yüksek frekans devreleri

konularında (akım ve gerilim kaynakları, akım ve gerilim frekansları: Band aralığı

referansı, VBE referansı, VT referansı, sıcaklığa ve besleme gerilimine bağımlılık,

gerilim öteleme devreleri, kuvvetlendirici yapıları: giriş ve çıkış hatları, işlemsel

kuvvetlendirici yapıları, osilatör yapıları, dolup boşalmalı osilatörler, akım ve

gerilim kontrollu osilatörler, analog çarpıcı devreler, gerilim denetimli osilatörler,

dengeli modülatör, faz karşılaştırıcılar, yüksek frekans kuvvetlendiricileri v.b.)

seçilerek bir ödev verilecektir.

 

Yapılacak çalışmalar:

a. Öğrenci devreyi tasarlayarak (hertürlü kuramsal hesaplamaları ve gerektiğinde

bilgisayar simülasyonunu yaparak) ölçü düzenini kuracaktır. Devrenin özellikleri

gerekli ölçüler yapılarak belirlenecek ve sonuçlar bir rapor halinde sunulacaktır.

b. Her öğrenciye yarıyıl boyunca 4 ödev verilecektir. Her bir deney için 3 haftalık

bir süre öngörülmüştür. Bu üç haftanın ilk haftasının teorik çalışmalara (hesaplar,

SPICE simülasyonu vb.), son iki haftasının da deneylere ayrılması önerilir.

c. Deneyler, ders programında öngörülen saatte A Laboratuarı'nda yapılacaktır.

Bunun dışında Pazartesi ve Salı günleri boş saatler kullanılabilir. Standart öğrenci

Laboratuarları'nın yapıldığı günlerde çalışılamaz.

Başarı:

Başarı, yapılacak dort deney raporundan alınacak notların ortalaması ile

belirlenecektir. yılsonu sınavı yoktur.

 

ANALOG ELEKTRONİK DEVRELERİ LABORATUVARI 

 

 

 

 

 

ÖZGEÇMİŞİM

1962’de İstanbul’da doğdum. 1981’de Şişli Terakki Lisesini, bitirdim. 1986’da İstanbul Teknik Üniversitesinin Elektronik ve Haberleşme bölümünü bitirip aynı bölümde lisans üstü öğrenimine başladım. 1994’de ise aynı bölümde doktora öğrenimine başladım. Prof. Dr. Hakan Kuntman yönetiminde doktora öğrenimini 2002 Haziran ayında tamamladım. Ayrıca 1986’dan beri Elektronik Anabilim Dalında araştırma görevlisiyim. 

 

Uluslararası Yayınlarım:

 

S. Menekay, R.C. Tarcan, H. Kuntman, ‘Novel High-precision current-mode circuits based on the MOS translinear principle’, accepted for publication in AEU: International Journal of Electronics and Communications (A08-084).

 

R. C. Tarcan and H. Kuntman, “A New Low Distortion Analog Multiplier“, AEU: International Journal of Electronics and Communications, Vol.57, No.6, pp. 365-371, 2003.

 

Uluslar Arası bildirilerim

 

R. C. Tarcan, H. Kuntman, A New Low Distortion Analog Multiplier, Proceedings of ELECO’2001: The 2nd International Conference on Electrical and Electronics Engineering  (Electronics), pp. 24-28, Bursa, 7-11 November 2001

 

S. Menekay,  R. C. Tarcan, H. Kuntman, “Filtering in Square-Root Domain With A Novel High-Precision Current-Mode Square-Root Circuit”, Proceedings of  ISEECE '06: Third International Symposium and Exhibition on Electrical, Electronic and Computer Engineering, pp.16-21, Near East University, Nicosia, TRNC, November 23-25, 2006

 

Ulusal bidirilerim

 

R. C.  Tarcan, H. Kuntman, Düşük distorsiyonlu analog çarpma devresi, Bursa Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Müh. Sempozyumu (ELECO 2000), Elektronik ve Bilgisayar Bildiri Kitabı,  72-76, EMO Bursa Şubesi, Bursa, 8-12 Kasım 2000

 

Rıza Can Tarcan, Hakan Kuntman, Akım modlu CMOS yüksek doğruluklu analog çarpma devresi, IEEE SIU 2001: 9. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı,Cilt II, 446-450, 25-27 Nisan 2001, Salamis Bay Conti Hotel -  Gazi Mağusa, K.K.T.C

 

 

S.Menekay, R. C. Tarcan,  H. Kuntman, Doğruluğu Artırılmış Akım Modlu Kare-Kök Devresi, SIU'2006: IEEE 14. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, (CD-ROM), 16-19 Nisan 2006, Belek.

 

S. Menekay, R. C. Tarcan, H. Kuntman, “Doğruluğu artırılmış kare-kök devresi ile kurulmuş düşük gerilime uygun ikinci dereceden alçak geçiren süzgeç tasarımı”,  ELECO’2006: Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Bildiri Kitabı (Elektronik), s. 18-22, EMO Bursa Şubesi,  6-10 Aralık 2006, Bursa.

 

S. Menekay, R. C. Tarcan,  H. Kuntman, CMOS Yüksek Doğruluklu Akım Modlu Kare-Alıcı/Bölücü Devre (sunuma kabul edilmiştir), SIU'2007: IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 11-13 Haziran 2007, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

 

Ulusal Yayınım

 

R. C. Tarcan, H. Kuntman, 'Yeni bir düşük distorsiyonlu çarpma devresi, İTÜ Dergisi/D, Cilt 2, Sayı 1, 3-12, 2003

 

İLGİ ALANLARIM

 

Analog Elektronik ,Digital Elektronik, Sayısal İşaret İşleme ve Elektro Akustik

 

HOBİLERİM

 

Elektronik müzik, Elektronik müzik aletlerinin (Synthesizer vb. ) tasarlanması ve gerçekleştirilmesi.

 Tel: 0212 285 35 57                                                                    E-mail: rizacan@ehb.itu.edu.tr