1. BulletKitaplar | Books...


 1. 14 Yomralioglu, T., McLaughlin, J., (2017), “Cadastre: Geo-information Innovations in Land Administration” (Eds.), Springer International Publishing, New Delhi, ISBN 978-3-319-51215-0, DOI.10.1007/978-3-319-51216-7 [pdf] [www]

 2. 13 Yomralioglu, T., (2015), “The World Cadastre: Proceedings of the World Cadastre Summit | Dünya Kadastro Zirvesi” (Ed.), Halic Congress Center, 20-24 April, pp.1140, Istanbul, Turkey. [www] [e-Proceedings]

 3. 12 Yomralioglu, T., Uzun, B., Nişancı, R., (2009), “Land readjustment na Turquia: projeto de land readjustment Toklu-Besirli”, Metodos de Palnejamentto Urbano, de Souza, F. Francisco (Ed.), ISBN: 978-85-88246-11-9, Sao Paulo, Brasil. [www]

 4. 11 Yıldırım, V., Yomralioglu, T., Nişancı, R., (2012), “A Raster Based Geospatial Model for Natural Gas Transmission Line Routing”, Natural Gas Extraction to End Use, 101-118, ISBN: 978-953-51-0820-7, Rijeka. [www]

 5. 10 Colak, E., Yomralıoğlu, T., (2011), “Geospatial Analysis of Cancer Cases in the Eastern Black Sea Region of Turkey”, in Geospatial techniques for managing environmental resources, Thakur et. all (editors), Capital Publishing, p.220-237, ISBN:81-85589-65-8, New Delhi. [www] [pdf] [ebook]

 6. 09 Ülger, E., Yomralıoğlu, T., Alas, B., (2011), “Türkiye’de Sürdürülebilir Arazi Yönetimi”, Çalıştay Bildiriler Kitabı (editör), Okan Üniversitesi Yayını, s.517, İstanbul. [www]

 7. 08 Aydinoğlu, A.Ç., İnan, H.İ., and Yomralioğlu, T., (2008), “Examining SDI development of Turkey as a socio-technical approach”, Chapter in “Assessment and socio-economic aspects of geographic information infrastructures”, Bastiaan van Loenen (Editor), NCG-Netherlands Geodetic Commission, p.43-52, ISBN: 978 90 6132 308 2, Delft, The Netherlands. [pdf]

 8. 07 Yomralıoğlu, T., (2007), “1. TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi”, Bildiriler Kitabı (editör), HKMO Yayını, s.925, Ankara. | Link.. |

 9. 06 Yomralıoğlu, T., Çete, M., (2007), “Marakeş Deklarasyonu: Sürdürülebilir Kalkınma İçin Kent-Kır İlişkisi”, Çeviri, HKMO Trabzon Şube Yayını, s.33, Trabzon. | Link.. |

 10. 05 Yomralıoğlu, T., Uzun, B., Demir, O., (2003), “Kadastro 2014: Gelecekteki Kadastral Sistem İçin Bir Vizyon”, Çeviri, TMMOB HKMO Yayını, s.56, Ankara. | Link.. |

 11. 04  Yomralıoğlu, T., (2000), “Coğrafi Bilgi Sistemleri: Temel Kavramlar ve Uygulamalar”, 5.Baskı (2009), s.480, ISBN 975-97369-0-X, İstanbul. | Link.. |

 12. 03 Yomralıoğlu, T., (1999), “Yerel Yönetimlerde Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları Sempozyumu” Bildiriler Kitabı (editör), Karadeniz Teknik Üniversitesi, s.325, Trabzon. | Link.. |

 13. 02 Yomralıoğlu, T., (1997), “Kentsel Alan Düzenlemelerinde İmar Planı Uygulama Teknikleri”, (editör), JEFOD Yayın No:1, s.190, ISBN 975-95369-2-4, Trabzon. | Link.. |

 14. 01 Steudler, D., Yomralioglu, T., (1989), “Proceedings of Tenth Annual Workshop on Land Information Systems for the 1990's”, (editors), Department of Surveying Engineering, University of New Brunswick, p.79, Fredericton, Canada.

Uluslararası sempozyumlarda sunulan Bildiriler ...

Yayınlar...


"Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde...”  Ziya Paşa.