Ar-Ge Projeleri...

 1. Bullet(2016-2018), “Afet ve Acil Durum Yönetimleri için 3-Boyutlu Birlikte-Çalışabilir Coğrafi Veri Tabanının Geliştirilmesi”, Proje No: TÜBİTAK 1001-116Y203 Ar-Ge Projesi, Proje Yürütücüsü, Ankara.

 2. Bullet(2016-2018), “Bütünleşik Katı Atık Yönetim Sistemleri İçin Servis Tabanlı bir Karar-Destek Platformunun Geliştirilmesi”, Proje No: SAN-TEZ 0977.STZ.2015, Ar-Ge Projesi, Araştırmacı, Ankara.

 3. Bullet(2012-2014), “ITU ArıGIS- Ulusal Coğrafi Bilgi Teknolojileri İnovasyon Ar-Ge Merkezi”, Kalkınma Bakanlığı, Proje Kodu: 2012K120720, Proje Yürütücüsü, İstanbul.

 4. Bullet(2011-2012), “TUCBS-Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistem Altyapısı için Coğrafi Veri Standartlarının Geliştirilmesi”, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, TÜRKSAT-ArıTeknokent A.Ş., Proje Yürütücüsü, İstanbul.

 5. Bullet(2011-2012), “TRKBISS-Türkiye Kent Bilgi Sistemleri Standartlarının Geliştirilmesi”, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, TÜRKSAT-ArıTeknokent A.Ş., Proje Yürütücüsü, İstanbul.

 6. Bullet(2012-2014), “Doğalgaz İletim Hattı Güzergâhlarının Belirlenmesi İçin Analitik Hiyerarşi Yöntemi Ve Coğrafi Bilgi Sistemi Teknolojilerini Kullanarak Bir Karar-Destek Modelinin Geliştirilmesi”, Proje No: TÜBİTAK 1001-111Y041 Ar-Ge Projesi, Araştırmacı, Ankara.

 7. Bullet(2010-2012), “Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Acil Duruma Yönelik Harita-Destek Sisteminin Geliştirilmesi”, Proje No: TÜBİTAK 3501-109Y342 Ar-Ge Projesi, Proje Danışmanı, Ankara.

 8. Bullet(2006-2008), “Rize İl Genelinde Afet Bilgi Ve Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi Kurulması (RABİS) Projesi", Proje No: TÜBİTAK 1007-106G029 Ar-Ge Projesi, Proje Danışmanı, Ankara.

 9. Bullet(2006-2008), “Doğu Karadeniz Bölgesine Ait Kanser Vaka-Risk Haritalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Üretilmesi ve Geo-İstatistiksel Olarak İrdelenmesi", Proje No:105Y308, TÜBİTAK 1001-105Y308 Ar-Ge Projesi, Proje Yöneticisi, Ankara.

 10. Bullet(2005-2008), “Avrupa Konumsal Veri Altyapısına Entegre bir Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Stratejisinin Geliştirilmesi", PKod: 2005.112.006.1, Proje Yöneticisi, Destekleyen: KTÜ Araştırma Fonu Destekli, Trabzon.

 11. Bullet(2005-2008), “Türkiye İçin Ulusal Tabanlı Bir Arazi Bilgi Sistemine Yönelik, Sürdürülebilir Bir Arazi Yönetim Yapısının Modellenmesi", PKod: 2005.112.006.2, Proje Yöneticisi, Destekleyen: KTÜ Araştırma Fonu Destekli, Trabzon.

 12. Bullet(2001-2004), “Çevresel Planlamada Altlık bir Coğrafi Bilgi Sistem Tasarımı ve Uygulanması: Trabzon İl Bilgi Sistemi (TİBİS) Modeli", PKod: 2001.112.006.1, Proje Yöneticisi, Destekleyen: KTÜ Araştırma Fonu Destekli, Trabzon.

 13. Bullet(2000-2003), “Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama Teknikleri ile Doğu Karadeniz Bölgesinin Konumsal Veri Tabanı Tasarımı ve Sayısal Arazi Modellemesi”, DPT-100Y129, Proje Yöneticisi, Ankara.

 14. Bullet(1999-2003), “Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistem Teknikleriyle Doğu Karadeniz Bölgesi Veri Tabanı Modellemesi”, Proje Yöneticisi, Destekleyen: KTÜ Araştırma Fonu, Trabzon.

 15. Bullet(1999-2002), “Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Orman Yangın Emniyet Yol ve Şeritlerinin Belirlenmesi”, Proje Yönetici, Destekleyen: KTÜ Araştırma Fonu, Trabzon.

 16. Bullet(1997-2001), “Yerel Yönetimlerde Konumsal Bilgi Sistemleri Oluşturulması Amaçlı Kurumsal Re-organizasyon Üzerine Araştırma”, Proje Yöneticisi, Destekleyen: KTÜ Araştırma Fonu, Trabzon.

 17. Bullet(1997-1999), “Taşınmaz Değer Haritalarının Raster Tekniğiyle Üretilmesi”, Danışman, Destekleyen: KTÜ Araştırma Fonu, Trabzon.

 18. Bullet(1997-1999), “Tapu-Kadastro Bilgi Sistemine Geçişte Kadastronun Özelleştirilmesi”, Proje Yönetici, Destekleyen: KTÜ Araştırma Fonu, Trabzon.


Uygulama Projeleri...

 1. Bullet(2014-2015), “İstanbul-Gaziosmanpaşa Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Projesi”, Proje Danışmanı, İTÜ Döner Sermaye Destekli, İstanbul.

 2. Bullet(2014-2015), “Coğrafi Bilgi Teknolojileri konularında kurumca geliştirilen projelere yönelik danışmanlık hizmeti, ASELSAN AŞ, Ankara.

 3. Bullet(2010-2011), “TÜBİTAK-BİLGEM-UEKAE Başuzman Araştırıcı : Türkiye Tapu-Kadastro Bilgi Sistemi Projesi ve Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri konularında kurumca geliştirilen projelere yönelik danışmanlık Hizmeti, Ankara.

 4. Bullet(2009-2010), “T. C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı CBS ile Planların Hazırlanması Proje Yöneticisi”, İTÜ Döner Sermaye Destekli, İstanbul.

 5. Bullet(2009-2010), “T. C. Çevre ve Orman Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Danışmanlık Hizmeti”, Proje Yöneticisi, İTÜ Döner Sermaye Destekli, İstanbul.

 6. Bullet(2008-2009), “Ordu Valiliği Kırsal Alan Bilgi Sistemi (OKABİS) Projesi”, Proje Yöneticisi, KTÜ Döner Sermaye Destekli, Trabzon.

 7. Bullet(2005-2006), “Konya Büyükşehir Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Projesi”, Proje Danışmanı, KTÜ Döner Sermaye Destekli, Trabzon.

 8. Bullet(2005-2006), “Trabzon Belediyesi E-Trabzon Kent Bilgi Sistemi Projesi”, Proje Yönetici-Danışmanı, KTÜ Döner Sermaye Destekli, Trabzon.

 9. Bullet(2001-2002), “Trabzon-Pelitli Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Projesi”, Proje Yöneticisi, KTÜ Döner Sermaye Destekli, Trabzon.

 10. Bullet(2000-2001), “UNIVERSAL Ltd. Şti. Kent Bilgi Sistemi Geliştirme Projesi”, Danışman, KTÜ Döner Sermaye Destekli, İstanbul.

 11. Bullet(1998-2000), “DEVAÇED: Değirmendere Vadisi Çevre Düzenleme Projesi”, Danışman, Trabzon Valiliği ve KTÜ Döner Sermaye Destekli, Trabzon.

 12. Bullet(1995-1999), “Çorum Belediyesi İmar Uygulama ve Kent Bilgi Sistemi Projesi”, Proje Yöneticisi, KTÜ Döner Sermaye Destekli, Trabzon.

 13. Bullet1995-1996), “Trabzon Belediyesi İmar Mevzuatı ve Kent Bilgi Sistemi Projesi”, Danışman, KTÜ Döner Sermaye Destekli, Trabzon.

 14. Bullet(1995-1996), “Trabzon Belediyesi II.Tanjant Yolu ve Çevresi İmar Uygulama Projesi”, Proje Yöneticisi, KTÜ Döner Sermaye Destekli, Trabzon.

Projeler...


“Kalite bir ahlak felsefesidir...”

A.V. Fiegenbaum

 

Union of World Cadastre...


Dünya Kadastro Birliği

 

TR GISDay


Dünya CBS Günü