Ref: T Yomralıoğlu, * Coğrafi Bilgi Sistemleri Kitabı”nın son sözünden...