*  I. TMMOB HKMO Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi (2007) - Yürütme Kurulu Başkanı açılış konuşmasından..