KADASTRO 2014: Gelecekteki Kadastral Sistem İçin Bir Vizyon


Yomralıoğlu, T., Uzun, B., Demir, O., (2003), “Kadastro 2014: Gelecekteki Kadastral Sistem İçin Bir Vizyon”, FIG, Çeviri, TMMOB HKMO Yayını, s.56, Ankara


KADASTRO_2014.pdf


Çeviri Önsözü


Uluslar arası Haritacılar Birliği FIG’in, 1994 yılında Avustralya’nın Melborn kentinde gerçekleşen XX.olağan kongresinde, Kadastro ve Arazi Yönetimi konularıyla ilgilenen 7.Komisyonu, önümüzdeki 20 yıllık periyotta kadastro için bir vizyonun geliştirilmesi yönünde bir karar almıştır. Bu karar doğrultusunda oluşturulan çalışma grubu, gerekli hazırlıkların ardından uzun dönemli çalışmalarını tamamlayarak “Kadastro 2014 – Gelecekteki Kadastral Sistem İçin Bir Vizyon” isimli rapor 1998 yılında yayımlanmıştır.

Kadastronun evrensel anlamda bir bütünlük göstermesini sağlamak ve kadastro faaliyetleri ile haritacılık mesleğinin de geleceğini şekillendirmeye yönelik görüşleri içeren bu rapor, özellikle internet aracılığı ile, FIG tarafından tüm dünya milletlerine sunulmuştur (http://www.swisstopo.ch/fig-wg71/cad2014.htm). Daha sonra bir çok ülke bu raporu kendi dillerine çevirerek, konunun ülkelerinde gündeme gelmesine yardımcı olmuşlardır. Ancak söz konusu rapor şu ana kadar Türkçe’ye çevrilemediğinden ülkemizde böyle bir gelişme olmamıştır. Bu aşamada, raporun çeviri işini şahsımız adına üstlenerek en azından Türkçe literatüre katkı sağlayarak, bu alanda uğraş verenlere yardımcı olmayı amaç edindik. Özellikle ülkelerin değişik toprak ve hukuk yapılarına sahip olmalarının bir sonucu olarak, çeşitli mülkiyet yapılarının var olması kadastral sistemlerde de farklılığı ortaya koymaktadır. Bu farklılık doğal olarak beraberinde kavram karmaşasını da getirmektedir. “Kadastro-2014”ün çevirisinde bu sorunla karşılaşıldı. Ancak, raporun orijinalliği bozulmadan, ifadelerin doğrudan çevirisi yerine, mülkiyet yapımıza uygun anlam bütünlüğünü yansıtacak tarzda bir tercüme yapılmaya çalışılmıştır. Yine de bazı tereddütleri ortadan kaldırmak için Türkçe terimlerin İngilizce karşılıkları verilmeye çalışılmıştır.


Ülkemiz, diğer ülkelere göre hedef alınan “modern kadastro sistemine” uygun bir yapıda olmakla birlikte, diğer ülkelere oranla teknolojiden yeterince yararlanmış değildir. Özellikle ülkemiz açısından geleceğe yönelik olarak, arazi nesnesi, veri modelleri, maliyetin geri dönüşümü, örgütlenme, lisanslı haritacılık gibi yeni kavramların gerçekten anlaşılması, geliştirilmesi ve bunların mevcut sisteme uyumu gerekmektedir. Bu anlamda Kadastro 2014 vizyonu dikkate alınmaya değer görülmektedir.


TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, ortaya çıkan bu esere sahip çıkarak, mesleki yenilikler ve gelişmeler açısından, konuya karşı olan duyarlılığını göstermiştir. Dolayısıyla bu kitapçığın oluşmasında, basılıp yayımlanmasında Odanın önemli bir payı vardır. Bu nedenle, başta Genel Başkan sayın Hüseyin ÜLKÜ ve Genel Sekreter sayın Ali Fahri ÖZTEN olmak üzere, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Merkezi mensuplarına en içten teşekkürlerimizi sunarız.


Kadastro 2014 vizyonu’nun haritacılık alanında yeni değişimlere öncülük etmesi ve ortak değerimiz olan toprağın bir miras değil, yarınlara bırakılacak bir emanet gibi algılamasına katkı sağlaması ümidiyle, tüm okurlara sevgi ve saygılarımızı sunarız.

 

T. YOMRALIOĞLU – B. UZUN – O. DEMİR

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü

TrabzonÖnsöz

 

FIG-7.Komisyonun 1. Çalışma Grubunun başkan ve sekreterya birimini oluşturan Jürg Kaufmann ve Daniel Steudler tarafından üretilen Kadastro 2014 başlıklı mükemmel yayın için önsöz yazmak, bana büyük bir mutluluk vermektedir. Bu yayın, şu anda kullanılmakta olan kadastral sistemlerin güçlü ve zayıf olduğu durumlara mükemmel bir bakış açısı sunmakta ve aynı zamanda gelecekteki kadastral sistemler için de açık bir vizyon ortaya koymaktadır. Bu rapor, dünya çapındaki kadastral sistemler için bir nirengi olacak ve bu sistemlerin gelişimlerini ve reformlarını ölçecektir. Aynı zamanda kadastro ile ilgilenen öğrenciler için de iyi bir kaynak olacaktır.


FIG-7.Komisyon 1994 yılında, Jürg ve Daniel’e gelecek 20 yılın kadastro sistemi için bir vizyon geliştirmeye yönelik zor bir görev vermiştir. Onlar bu görevi büyük bir sorumluluk ve enerji ile üstlenmişlerdir. Bunun için kendilerine sistematik bir çalışma programı hazırlamış ve uygulamışlardır. 7. Komisyonun yıllık toplantılarının bir parçası olarak Delft kentinde, “Modern Kadastrolar ve Kadastral Buluşlar” isimli mükemmel bir seminer gerçekleştirilmiştir. Hollanda, 1995 yılında çalışma grubunun buluşu ve faaliyetine ev sahipliği yapmıştır. Budapeşte ve Penang da yapılan daha sonraki yıllık komisyon toplantıları onların çalışmalarını kuvvetlendirmiş ve genişletmiştir.


Çalışma gruplarının sonuç ürünleri, benim beklentilerimi aşmıştır. Yapılan araştırma ve yayının sonucu, dünya çapında yıllar sonraki kadastro reformuna etkisi olacak, önemli bir belge niteliğindedir. Çalışma gurubu tarafından gerçekleştirilen kadastral vizyon, hükümetlerin toplum içinde değişen rollerinin, insan-toprak ilişkisi değişiminin, teknolojinin kadastral reformlar üzerindeki dramatik etkisinin, harita mühendislerinin toplum içindeki rollerinin değişiminin ve özel sektörün kadastro işlemleri içinde büyüyen etkisinin farkına varmaktadır.


Bu yayının tamamlanmasının yanında, çalışma grubu bir de “The Australian Surveyor” dergisinde yayınlanmış (Sayı:42, No:3, Sayfa: 87-106, 1997)  “Kadastral Sistemlerin Değerlendirilmesi” başlıklı mükemmel bir yayın ortaya çıkarmıştır. Değerlendirme üzerine yapılan bu araştırma, dünya çapındaki bir çok kadastral sistemin gelişimine şimdiden önemli bir etki yapmıştır.


FIG-7. Komisyonun yöneticisi olarak, Jürg ve Daniel’e üstlendikleri vizyonu başarıyla yerine getirdikleri ve mükemmel bir çalışma ortaya çıkardıkları için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda çalışma grubu içinde yer alarak onlara yardım eden diğer üyelere de çok teşekkür etmek isterim. Gelecek milenyumda topraktan tamamen yararlanma adına, arazinin yönetimi yolunda, önemli katkılar sağladıkları için kendilerini çok gururlu hissedebilirler.

 

Ian Williamson

Başkan

7.Komisyon (Kadastro ve Arazi Yönetimi)

FIG