YEREL YÖNETİMLERDE  
KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI 
SEMPOZYUMU
13-15 Ekim 1999, KTÜ, Trabzon
 
SUNULAN BİLDİRİLER

önsöz

sempozyumdan görüntüler

İÇİNDEKİLER
1... KENT BİLGİSİ VE ORGANİZASYONU, T Yomralıoğlu, 1
2... KENTSEL TASARIMDA BİLGİ SİSTEMLERİ VE ULUSLARARASI YAKLAŞIMLAR, L Tokman, 13
3... TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN Mİ BİLGİ SİSTEMİ?  BİLGİ SİSTEMLERİ İÇİN Mİ TAPU VE KADASTRO, N Şahin, A Şişman, 21
4... YEREL YÖNETİMLER İÇİN KENT BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI,İ Baz, 29
5... YEREL YÖNETİMLERDE HARİTA BİLGİSİNE OLAN İHTİYAÇLAR,H İnce,.39
6... KENT VERİ TABANLARININ OLUŞTURULMASINDA STRATEJİK BİR YAKLAŞIM ÖNERİSİ, R Yamaçlı, 49
7... KBS OLUŞTURULMASINDA VAZGEÇİLMEZ ÇALIŞMA ADIMLARI, F Hasal, 54
8... ÇORUM İÇİN KENT BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI,M Bektaş,  64
9... COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ; MERKEZİ VE MAHALLİ İDARELER’DE BİLGİ SİSTEMLERİ ve UYGULAMA GELİŞTİRME ÜZERİNE BİR TARTIŞMA,L Ucuzal, 65
10.. BUSKİ ALT YAPI BİLGİ SİSTEMLERİ OLUŞTURULMASI, İ Günaydın, MA Şentürk, 76
11.. GAP KENTSEL SANİTASYON VE PLANLAMA PROJESİ KAPSAMINDA DİYARBAKIR KENT BİLGİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI ÇALIŞMALARI,G Arıcan.84
12.. KENT/ALT YAPI BİLGİ SİSTEMLERİ: ODTÜ VE ANKARA ÖRNEKLERİ,N Usul,  A Dabanlı, 92
13.. ANKARA METROPOLİTAN ALANININ SAYISAL FOTOGRAMETRIK HARİTALARININ YAPIMI PROJESİ,H Gürbüz, AO Demirer, Ö Yıldırım, 99
14.. TEMATİK BİLGİ TABANLI KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI : TRABZON ÖRNEĞİS Reis, T Yomralıoğlu, 112
15.. KADASTRAL HARİTALARIN SAYISALLAŞTIRILMASI M Doğan, 21
16.. BELEDİYE BİLGİ SİSTEMİNE GEÇİŞTE MÜLKİYET VERİLERİNİN İRDELENMESİ,R Nişancı, T Yomralıoğlu, 122
17.. TAPU VE KADASTRO FAALİYETLERİNE YÖNELİK BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI,İ Baz, A Geymen, 132
18.. AKILLI KENT HARİTALARININ YAPIMI,H İnce, 133
19.. TAPU-KADASTRO BİLGİLERİNİN KENT BİLGİ SİSTEMİNE ENTEGRASYONU: ARCVIEW ÖRNEĞİO Mataracı, T Yomralıoğlu, 143
20.. INTERNET ÜZERİNDEN AKILLI KENT HARİTALARININ OLUŞTURULMASI,AS Haşıloğlu, SB Haşıloğlu, .156
21.. TURİST BİLGİ SİSTEMLERİ VE TRABZON ÖRNEĞİ,Ç Cömert, HT Bostancı, 168
22.. NOKTA-PARSEL SORGULAMASI,A Kaya, F Yıldırım, 182
23.. ZEİSS SCAI TARAYICISININ HARİTACILIK AKTİVİTELERİNE VE BİLGİ SİSTEMLERİNE TEMEL......  GEOMETRİK DOĞRULUĞUNUN TESTİ,G Büyüksalih, 192
24.. KONUMSAL BİLGİ SİSTEMİ İÇİN YEREL YÖNETİMLERDE RE-ORGANİZASYON İHTİYAÇLARI T Yomralıoğlu, K Çelik,193
25.. UA VE CBS İLE SU HAVZALARI VE ORMAN ALANLARINDA KAÇAK YAPILAŞMANIN İZLENMESİNE İLİŞKİN BİR MODEL....Ö Özen,  212
26.. SON TEKNOLOJİ UZAKTAN ALGILAMA SİSTEMLERİ VE HARİTA YAPIM AMAÇLI YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ,G Büyüksalih, 213
27.. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE RASTER TEKNİĞİ İLE KENT TAŞINMAZ DEĞER HARİTALARININ ÜRETİLMESİ, E Eren, T Tüdeş, T Yomralıoğlu, 231
28.. DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ MİMARİ ARŞİVİ İÇİN BİR HİPERMEDYA SİSTEMİ ÖNERİSİ VE UYGULAMASI, A Karadayı, 240
29.. KENT VERİ TABANLARININ OLUŞTURULMASI: FETHİYE - KAYAÇUKURU'NA UYGULANMASI A Erdoğan, 249
30.. KENTSEL GELİŞTİRME PROJELERİ İÇİN CBS'NİN ÖNEMİ : TRABZON ZAĞNOS DERE HAVZASI ÖRNEĞİ, Ç Cömert, HT Bostancı, 273
31.  SÜRDÜRÜLEBİLİR KATI ATIK YÖNETİMİ VE KENTSEL TASARIM: UYGULAMA GELIŞTİRME ESASINA DAYALI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN KULLANIMI,S Özbay, .
32.. TRABZON-UZUNGÖL HAVZASINDA DERE AKIMINI ETKİLEYEN FİZYOLOJİK ETMENLERİN CBS ORTAMINDA BELİRLENMESİ, F Ulu, S Ayan, 287
33.. ÇEVRESEL BİLGİ SİSTEMLERİ İÇİN MODEL-ALTLIK TASARIMI : TRABZON-DEĞİRMENDERE HAVZASI ÖRNEĞİ T Yomralıoğlu, MD Akça, 297
34.. GPS'NİN KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ, E Gökalp, O Güngör, 307
35.. KENT BİLGİ SİSTEMİNE GPS İLE KONUMSAL VERI KAZANIMI, M Tunay, 317