AYÖP- Arazi Yönetim Platformu

Ülkemiz adına, doğal çevrenin bozulmasını önlemek; sürekli artan nüfusu destekleyecek arazi kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak; yeni, yaşanabilir yerleşim alanları oluşturmak; kent-kır alanlarında sosyal ve teknik altyapıyı geliştirmek; taşınmaz piyasasının ekonomik getirilerine eşit erişim sağlamak; taşınmazlarla ilgili mevzuatların geliştirilmesi ve uygulanmasını destekleyecek temel arazi yönetimi politikalarına yönelik karar verme modelleri sunmak için her türlü bilgi üreten paydaşlardan oluşan gönüllü bir düşünce platformudur...

 

Gölgeli ağaçlarımız

hiç kesilmesin,

Ormanlarımız seyrelmesin,

Çağlayıp akan sularımız kurumasın,

Ümidimiz üzülmesin,.

Ocağımız hep yanar dursun,

Çıramız hiçbir vakit sönmesin...

ETKİNLİKLER

İLETİŞİM


www.ayop.info


ayop.info@gmail.comTahsin YOMRALIOGLU


İstanbul Teknik Üniversitesi

İnşaat Fakültesi

Geomatik Mühendisliği Bölümü

Maslak Kampusu,

34469 Sarıyer - İstanbul


T +90 (212) 325 6189

F +90 (212) 285 3414

AYÖP-2011
I. Arazi Yönetim Çalıştayı
2011
AYÖP-2012
II. Arazi Yönetim Çalıştayı
2012
AYÖP-2013
III. Arazi Yönetim Çalıştayı
2013
AYÖP-2014
IV. Arazi Yönetim Çalıştayı
2014
AYÖP-2015
V. Arazi Yönetim Çalıştayı
2015
AYÖP-2016
VI. Arazi Yönetim Çalıştayı
2016
AYÖP-2017
VII. Arazi Yönetim Çalıştayı
2017
AYÖP-2018
VIII. Arazi Yönetim Çalıştayı


>> LINK >>
2018
AYÖP-2019
IX. Arazi Yönetim Çalıştayı
2019
**YENİ**

TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR

ARAZİ YÖNETİMİ

>> LINK >>

TÜRKİYE’DE

TAŞINMAZ

DEĞERLEMESİ

>> LINK >>

TÜRKİYE’DE

KIRSAL ARAZİ DÜZENLEMELERİ

>> LINK >>

YENİ (6360) BÜYÜKŞEHİR YASASI VE ARAZİ YÖNETİMİ

>> LINK >>

THE WORLD

CADASTRE SUMMIT, CONGRESS&EXHIBIT.

>> LINK >>

ARAZİ

YÖNETİMİ

İHTİYACI

>> LINK >>

TÜRKİYE’DE

ARAZİ

KULLANIMI

>> LINK >>>> LINK >>