Home ] Courses ] CV ] Akademi ] Symbolic Algebra ] Interests ] Photo Album ] Favorites ] Contact ] [ Tez Konulari ] Control Engineering ] Disaster Management ] SIMUX ] Department ] EEF ] Raylı Sis. Müh. ]

  Bitirme Tasarım Projesi ve Lisans Üstü Seviyede Çalışma Yapmak İsteyenler İçin

Not: Aşağıda verilen konular sadece ilgi duyduğum konularda fikir verebilmek içindir. Çalışma yapmak isteyeceğim konular bunlarla sınırlı değildir.

ÖĞRETİM ÜYESİ :

Doç. Dr. Mehmet Turan Söyleme

BİTİRME TASARIM PROJESİ KONULARI:

1.      Top ve Çubuk Deney Düzeneği’nin değişik kontrol yöntemleri ile kontrolü (1-2 kişi):  Bu çalışmada öğrencilerin Kontrol Laboratuvarı’nda bulunan top ve çubuk deney düzeneğini değişik kontrolör tasarlama yöntemlerinden (PID kontrol, kutup atama, değişken yapılı kontrol ve bulanık kontrol gibi) yararlanarak kontrol etmeleri beklenecektir.

2.      Ters Sarkaç Deney Düzeneği’nin değişik kontrol yöntemleri ile kontrolü (1-2 kişi):  Bu çalışmada öğrencilerin Kontrol Laboratuvarı’nda bulunan ters sarkaç deney düzeneğini değişik kontrolör tasarlama yöntemlerinden (PID kontrol, kutup atama, değişken yapılı kontrol ve bulanık kontrol gibi) yararlanarak kontrol etmeleri beklenecektir.

3. 
 Gerginlik Kontrol Deney Düzeneği’nin değişik kontrol yöntemleri ile kontrolü (1-2 kişi):  Bu çalışmada öğrencilerin Kontrol Laboratuvarı’nda bulunan gerginlik kontrol deney düzeneğini değişik kontrolör tasarlama yöntemlerinden (PID kontrol, kutup atama, değişken yapılı kontrol ve bulanık kontrol gibi) yararlanarak kontrol etmeleri beklenecektir.

4.      Quadrotor Deney Düzeneği’nin değişik kontrol yöntemleri ile kontrolü (2-6 kişi):  Bu çalışmada öğrencilerin Kontrol Laboratuvarı’na alınacak olan quadrotor (QBall) deney düzeneğini değişik kontrolör tasarlama yöntemlerinden (PID kontrol, kutup atama, değişken yapılı kontrol ve bulanık kontrol gibi) yararlanarak kontrol etmeleri beklenecektir.

5.      
Çok hedefli en iyileme(multiobjective optimization) algoritmaları ile uygun PID kontrolörlerin bulunması (1 kişi): Bu çalışmada öğrencilerin çok hedefli en iyileme konusundaki literatür çalışmalarını gözden geçirmeleri, MATLAB veya Mathematica ortamında çok hedefli en iyilemeye yönelik programlar geliştirmeleri ve bunun sonucu olarak verilen bir sistem için aşım ve yerleşme zamanını en iyileyen uygun PI, PD veya PID kontrolörleri belirleyebilmeleri beklenecektir.

6.      Çok giriş çok çıkışlı sistemler için kutup atama yöntemleri ve dörtlü tank deney setinin kontrolü (1-2 kişi): Bu çalışmada öğrencilerin çok giriş çok çıkışlı sistemler için kutup atama yöntemlerini araştırmaları, özellikle iki giriş iki çıkışlı sistemler için dinamik geri besleme kullanılarak kutup atama yapılması durumuna yönelik çalışmalar yapmaları, bu konuda gerekli Mathematica yazılımlarını geliştirmeleri, ayrıca bu yöntemi dörtlü tank deney düzeneğine uygulamaları beklenecektir.

7.     
Kararlılığı sağlayan PIλDμ kontrolörlerin belirlenmesi (1 kişi): Bu çalışmada öğrencilerin kesirli dereceli sistemler ve PIλDμ tipi kontrolörler hakkında bilgi edinmeleri, özellikle bu tip kontrolörler içinde kararlılığı garanti eden kontrolörlerin bulunmasına yönelik Matlab veya Mathematica programları geliştirmeleri, ayrıca kritik sönümlü çıkış veren kontrolörlerin bulunmasına yönelik çalışmalar yapmaları ve yaptıkları çalışmaların sonucunu ısıl süreç deney setinde test etmeleri beklenecektir.

8.      
Petri ağları ile anklaşman tasarım ve uygulaması (1-2 kişi): Bu çalışmada öğrencilerin otomasyon sistemi tasarımına yönelik olarak Petri Ağları yaklaşımını öğrenmeleri, demiryolu sinyalizasyon sistemlerinin vazgeçilmez bir parçası olan anklaşman (interlocking) sistemleri konusunda bilgi edinmeleri, Ulusal Demiryolu Sinyalizasyon Projesi (UDSP) kapsamında verilen bir demiryolu hattına yönelik hatalara karşı güvenli (fail-safe) programlama mantığı içerisinde  bir anklaşman sistemi tasarlamaları beklenecektir.

9.    Otomatlar ile anklaşman tasarım ve uygulaması (1-2 kişi): Bu çalışmada öğrencilerin otomasyon sistemi tasarımına yönelik olarak sonlu otomat yaklaşımını öğrenmeleri, demiryolu sinyalizasyon sistemlerinin vazgeçilmez bir parçası olan anklaşman (interlocking) sistemleri konusunda bilgi edinmeleri,  fonksiyonel güvenlik (functional safety) konusunu araştırmaları, hatalara karşı güvenli (fail-safe) PLC’ler konusunda bilgi edinmeleri , Ulusal Demiryolu Sinyalizasyon Projesi (UDSP) kapsamında verilen bir demiryolu hattına yönelik hatalara karşı güvenli (fail-safe) programlama mantığı içerisinde bir anklaşman sistemi tasarlamaları beklenecektir.

10.   
Fonksiyonel güvenlik ve güvenli sistem tasarımı (1 kişi):
Bu çalışmada öğrencilerin fonksiyonel güvenlik (functional safety) konusunu araştırmaları, hatalara karşı güvenli (fail-safe) PLC’ler konusunda bilgi edinmeleri, endüstride sıklıkla rastlanılan süreçlerden bazılarına ilişkin güvenlik analizlerini yaparak bunları daha güvenli hale getirmeye yönelik tasarımlar sunmaları beklenecektir.

11.  
Donanım Simülatörü üzerinde tren kontrolü (1-2 kişi):
Bu çalışmada öğrencilerin Ulusal Demiryolu Sinyalizasyon Projesi (UDSP) kapsamında geliştirilen donanım simülatörü üzerindeki trenlerin uzaktan kontrolünü sağlayacak WinCC, C++ veya benzeri bir programlama dilinde bir SCADA programı geliştirmeleri beklenecektir.

12.  
FPGA tabanlı PID kontrolör Tasarımı (1-2 kişi): Bu çalışmada öğrencinin XilinX FPGA kartlarını kullanarak bir PID kontrolör tasarlamaları ve bu tasarımlarını bölüm laboratuvarlarına bulunan bir sistem üzerinde uygulamaları beklenecektir.

13.    FPGA tabanlı anklaşman tasarımı (1-2 kişi):
Bu çalışmada öğrencilerin verilen örnek bir demiryolu hattı için otomat veya Petri ağı yardımıyla anklaşman tasarımı yapmaları ve yaptıkları tasarımı XilinX FPGA kartları üzerinde uygulamaları beklenecektir.

 

  Home Courses CV Akademi Symbolic Algebra Interests Photo Album Favorites Contact Tez Konulari Control Engineering Disaster Management SIMUX Department EEF Raylı Sis. Müh.