Araş.Gör. Nergiz ŞAHİNİTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Oda No: 3011, Maslak/İstanbul
34469
Tel: +90 212 285-6727
Eposta: sahinn [at] itu.edu.tr

Dersler:

Sayisal Elektronik Devreleri

Elektronik 1

Elektronik 2