Araş.Gör. Furkan PEKERİTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Oda No: 3207, Maslak/İstanbul
34469
Tel: +90 212 285-3568
Eposta: pekerf [at] itu.edu.tr