Araş.Gör. Ali Özkahraman
İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Oda No: 3111, Maslak/İstanbul
34469
Tel: +90 212 285-3554
Eposta: ozkahraman [at] itu.edu.tr