Osman Kaan EROL

 

Doç.Dr. / Assoc.Prof.Dr.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

İletişim Bilgileri / Contact Information

 

E-posta / E-mail:

      okerol at itu edu tr      

 

Ofis:

       İstanbul Teknik Üniversitesi

       Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi

       Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

       Maslak / İstanbul    Oda: 5311

 

 

Office:

        Istanbul Technical University

        Computer and Informatics Faculty

        Computer Engineering Dept.

        Maslak/Istanbul   TURKEY

        Room: 5311


İlgi Alanları

· Evrimsel Hesaplama

· Optimizasyon

· Kontrol ve otomasyon sistemleri

· Gömülü sistem tasarımı

 

 

Research Interests

· Evolutionary Computation,

· Optimization,

· Control and automation systems,

· Embedded system design

·

 

 

Kişisel İlgi Alanları

         Bisiklet - kamp, tur yapmak·  

 

Private Interests

· Cycling - camping, touring

 


Yayınlar / Publications

· I.Eksin, O.K.Erol, 1994. Bulanık kontrolör karar tablosunun genetik algoritmalarla bulunması, Otomatik Kontrol Bilimsel Toplantısı - TOK'94, 435-442.

· I.Eksin, O.K.Erol, 1996. Design of optimum fuzzy controller using genetic algorithms, Melecon'96 - Industrial Applications in Power Systems, Computer Science and Telecommunications, Proceedings Vol.1, 186-190.

· O.K.Erol, 1996. Binalarda su konforunun arttırılması için mikrokontrolör tabanlı çözüm paketi, 2.Pompa Kongresi Bildiriler Kitabı, 95-97.

· I.Eksin, O.K.Erol, 1999. A general optimum tuning method using fuzzy modeling and new genetic algorithm, Proceedings of the IAESTED International Conference, Intelligent Systems and Control - Santa Barbara, CA, 327-332.

· I.Eksin, O.K.Erol, 2000. A fuzzy identification method for nonlinear systems, Elektrik-Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer systems, Vol.8 No.2, 125-135.

· I.Eksin, O.K.Erol, 2001.Evolutionary algorithm with modifications in the reproduction phase, IEE Proc.Software, Vol.148, No.2, 75-80.

· B.Ustundag, O.K.Erol, 2003. Fuzzy global optimization method for parallel computation, International Conference On applied Informatics, IAESTED 2003, Innsbruck.

· S.Ozerdem, O.K.Erol, B.Ustundag, 2003. Training of a wavelet preprocessed neural networkfor detection of anomaly signal patterns by using a modified evolutionary algorithm, ELECO’2003 International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Bursa.

· O.K.Erol, B.Ustundag, 2004. Detection of anomaly signal patterns using a parallel hybrid-neuro-evolutionary algorithm, Proceedings of the APIS 3rd Asia Pacific International Symposium on Information Technology, Istanbul, 42-47.

· O.K. Erol, 9.2004. Making microcontroller RAM Non-Volatile, Electronics World, 18-19.

· B.Bolat, O.K.Erol, C.E.İmrak, Aralık 2004. Mühendislik uygulamalarında  genetik algoritmalar ve operatörlerin işlevleri, Sigma—YTÜ. Tam metin için burayı tıklayınız.

· T.Ovatman, F.Kahraman, O.K.Erol, 2005.  A real-time, multiple-camera optical character recognition and verification system, ELECO’2005 International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Bursa.

· O.K. Erol, I.Eksin, 2006. A New Optimization Method: Big-Bang Big-Crunch, Advences in Engineering Software, Elsevier, Vol 37, No.2, 106-111. For full text access, please click here.

· E.Ozcelik, S.M. Yesiloglu, O.K. Erol, H. Temeltas, O. Kaynak, 2006. Scalable Super-Resolution Imaging, 2006 IEEE Conference on Systems, Man and Cybernetics, 3995-4000 Taipei,Taiwan

· E.Dogan, O.K. Erol, 2006. Method for Providing Live Content during Playback of Recorded Streams in Personal Video Recorders, IEEE Trans. On Consumer Electronics, Vol.52, No.4, ISSN 0098-3063, 1253-1255.

· A.Akyol, Y.Yaslan, O.K.Erol, 2007. A Genetic Programming Classifier Design Approach  for Cell Images, ECSQARU 2007, 878-888

· O.K.Erol, 2008. Deutsch Algorithm on Classical Circuits, www.arxiv.org, quant-ph, announced 24 March

· H.M.Genç , O.K.Erol , İ.Eksin, 2009. An application and solution to gate assignment problem for Atatürk airport, ETAI/AAS/DECOM, 125-130.

· H.M. Genç, I.Eksin, O.K. Erol, 2010. Big Bang-Big Crunch Algorithm with Modifications on the Crunching Phase, Inista’10, Kayseri, Turkey, 533-537

· H.M. Genç, I.Eksin, O.K. Erol, 2010. Big Bang - Big Crunch Optimization Algorithm Hybridized With Local Directional Moves and Application to Target Motion Analysis Problem, SMC 2010, İstanbul, Turkey

· H.M. Genç, O.K. Erol,  I.Eksin, 2011. A Stochastic Metaheuristic Approach for the Gate Assignment Problem”, International Conference on Evolutionaryand Deterministic Methods for Design, Optimization and Control with Applications to Industrial and Societal Problems (EUROGEN 2011), 14-16 September, Capua, Italy

· H.M. Genç, O.K. Erol, I.Eksin, M.F. Berber, B.O. Güleryüz. 2012. A stochastic neighborhood search approach for airport gate assignment problem, Expert Systems With Applications, Vol.39

          No. 1, 316-327.

       

 

 

 

Büyük Patlama - Büyük Çöküş Eniyileme Yöntemi / Big Bang - Big Crunch Optimization Algorithm

 


Ödüller / Awards

 

 


Duyurular

 

   Güncel bir duyuru bulunmamaktadır


Projeler / Projects

 

TAV Bilişim ile öncelikle Atatürk Havalimanında kullanılmak üzere “Kapı Atama Problemi Optimizasyonu” konusunda danışmanlık (08.2008 - 05.2009) (Project with TAV IT, member of the Turkish biggest airport operator TAV Holdings, on "Multi - Constained Gate Allocation Problem" for Ataturk Airport 08.2008 - 05.2009).


 

Bitirme Projesi ve Araştırma Konuları

 

1) Amaca özel mikroişlemcili kart tasarımı. Proje detayları görüşme ile aktarılacaktır (Lisans).

2) FPGA üzerinde özel işlemler yapacak durum makinasının oluşturulması ve optimize edilmesi (Lisans).

3) Optimizasyon yöntemimizin çeşitli türlerinin karşılaştırmalı incelemesi ve bilimsel dergilerde yayınlanması (Yüksek Lisans).

4) TARBİL projesi kapsamında bileşenlerin gerçeklenmesi.

5) Rasberry PI kartı üzerinde endüstriyel uygulama geliştirme

 

 


Dersler / Courses

 

 

Derslerle İlgili Olarak Öğrencilerim İçin Önemli Hatırlatmalar

 

1. Derslere zamanında gelinmesini istemekteyim. Zamanında gelenlerin durumlarını ayrıca değerlendirmeye alabilirim.

2. Yoklamalara arkadaşınız adına imza atmayınız. Bu tip bir durumu tesbit ettiğimde ilgili öğrenciyi ya da imzayı atan kişiyi vizesiz bırakırım.

3. Dersler etkileşimli yapılmaktadır. Bu nedenle her hafta derslere hazırlıklı gelinmesini (konu önceden çalışılmış, kitap ve defter getirilmiş olmalıdır) beklemekteyim.

4. Ders süresince arkadaşlarımdan belli bir problemi çözmelerini bekleyebilir ve performanslarını kanaat olarak not alabilirim.

5. İTÜ veya Kadir Has adına yarışmalara katılan, kendileri ile birlikte İTÜ veya Kadir Has'ın adını yükselten arkadaşlarımın durumlarını özellikle bilmek isterim.

6. Arkadaşlarıma referans verme koşulu olarak dersleri benden “dinlemiş”, bitirme çalışmasını benimle yapmış ya da İTÜ adına yarışmalara katılmış olma şartını beklemekteyim. Referans isteyen öğrencilerimden ortalamanın üzerinde bir çalışma gerçekleştirme şartını aramaktayım.

7. Bana pek çok firmadan iş teklifleri gelmektedir. Derslerimde özel olarak ilgili ve başarılı olan arkadaşlarıma iş imkanları yaratabilmekteyim. Bu amaçla arkadaşlarımın durumu takip etmekte, uygun ortam oluştuğunda teklifi ben götürmekteyim.

8. Derslerimde konu dışında etkinlik gösteren arkadaşlarımın yerlerini değiştirebilir ya da dersi terk etmelerini isteyebilirim. Bunu dersi izleyen diğer arkadaşlarımın sağlıklı ders izleme haklarını korumak için yapmaktayım.

9. Derslerde anlattığım konular ile ilgili olarak her türlü sorunuzu çekinmeden sorabilirsiniz. Unutmayınız ki sınavlar soru sormak için çok geç bir zamandır.

10. Sınav kağıtlarınıza her zaman bakabilirsiniz. İtiraz etmek ya da kağıdınız tekrar okunsun isterseniz, hatalı not toplanması ya da okunmamış soru olması durumları dışında notunuzun düşebileceğini unutmayınız.

11. Derslerin başarı not hesaplama oranları fikir vermesi amacıyla yazılmıştır. Önceden haber vermeksizin bu oranlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktayım.

 

 

 

Türkçe Dersler  / Courses Given in Turkish Language

 

 

1. Mikroişlemci Tasarımı Laboratuvarı - İTÜ Bahar Dönemi

 

   Ders ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz.

 

 

    

Yabancı Dilde Verilen Dersler / Courses Given in English Language

 

 

1. Computer Organization & Architecture —Kadir Has University spring term

    

    IMPORTANT: Midterm exam grades are available here.

 

 

2. Formal Languages and Automata Theory - İTÜ spring term

 

 

 

 

 

Son güncelleme:     7 April 2014  /   Last updated:  April 7th, 2014