KİMYASAL TERMODİNAMİK  (KİM 252)

GÜZ/BAHAR YARIYILI   

DERSİ VEREN:      

            Oğuz OKAY

DERS KİTABI:        

 Physical Chemistry                           (LEVINE ve ATKINS)

ZAMAN:                     

PAZARTESİ 8:30-11:30  veya SALI 13:30-16:30               

YER:             

 www.sis.itu.edu.tr

NOTLANDIRMA:             

VİZE SINAVLARI (2x) %25,  

FİNAL %50

 

DERS KONULARI VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI

Notlarınız için:  http://ninova.itu.edu.tr/tr/

ESKİ SORULAR

 

HAFTA    

 

                                                                       KONULAR

Tanıtım 

 

1

FİZİKSEL KİMYA VE DALLARI, KİMYASAL TERMODİNAMİK: Tanımlar ve birimler, Gazların ideal davranışı, idealiteden sapma, dışlanmış hacım ve molekülarası etkileşmeler, van der Waals denkleminin türetilmesi.

3

MATEMATİK: türevler, ideal gaz denklemi ile alıştıma, termal genleşme katsayısı, izotermal sıkışabilirlik, toplam diferensiyal, durum fonksiyonları, van der Waals denkleminden Virial gaz denkleminin türetilmesi. Boyle sıcaklığı. Gerçek gazların PV izotermleri, kritik nokta, kritik basınç, hacım ve sıcaklık değerlerinden van der Waal sabitlerinin çıkarılmasıGazlarla ilgili alıştırmalar.

 2

TERMODİNAMİĞİN 1. YASASI: , ısı, tersinir ve tersinmez prosesler, 1. yasa ve enerji. Entalpi.

 

3

Cp, Cv, basınç, Joule ve Joule-Thomson deneyleri.  İdeal gaz içeren çeşitli proseslerde enerji ve entalpi değişimleri.  1. yasa ile ilgili alıştımalar, izotermal ve adyabatik prosesler.

 

4

Kendi kendine gerçekleşen (spontane) prosesler ve bu proseslerin yönleri, ısının faydalı bir işe çevrilmesi, TERMODİNAMİĞİN 2. YASASI:  termodinamik verim, Carnot çevrimi. Entropy.

 5

1. VİZE SINAVI 

 

6

Entropi ve çeşitli proseslerde entropi değişimleri, Joule denemesi sırasında ve karışma sırasında entropi değişimi. 1. ve 2. yasa ile ilgili örnekler Boltzman denklemi, sistem, çevre ve evrende ki entropi değişimleri, tersinir ve tersinmez prosesler. Buzdolabı ve ısı pompası. Örnekler.

 

7

3. yasa ve düşük sıcaklık bilimi.  Gibbs serbest enerjisi, Helmholtz serbest enerjisi, Gibbs denklemleri, Maxwell bağıntıları,

8

Gerçek proseslerde U, H, S, G, ve A durum fonksiyonlarının değişimlerinin Gibbs denklemleri ve Maxwell bağıntıları yardımıyla  hesaplanmasıAlıştırmalar 

 9

Materyal dengefaz ve reaksiyon dengeleri, kimyasal potansiyel, reaksiyonun ilerleme derecesi ve stokiyometrik katsayı,

10

2. VİZE SINAVI

11

Kimyasal potansiyel hesaplarıozmotik basınçGaz fazı reaksiyonlarında kimyasal denge,

standart denge sabiti ve sıcaklıkla değişimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*