Ari

MAKİNA FAKÜLTESİ

 

KİŞİSEL BİLGİLER

 

ÇALIŞMA KONULARI

o  Titreşimler ve Titreşim Kontrolu

o  Titreşim Ölçümleri

o  Akustik ve Gürültü Kontrolu

o  Ses ve Gürültü Ölçümleri

o  Makina Dinamiği

 

DERSLER

o  Makina Teorisi

o  Endüstriyel Akustik ve Gürültü

o  Mekanik Titreşimler

o  Mühendislik Akustiği

o  Titreşim ve Gürültü Kontrolu

o  Dinamik

·         1. Ödev

·         2. Ödev

·         3. Ödev

·         Sonuçlar

·         Vize I

·         Vize II

 

PROJELER

o  Ford Otosan Kabin İçi Akustiğini Geliştirme Projesi

o  Bilen Egzost Susturucuların Akış ve Akustik Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesi

 

DİĞER AKTİVİTELER

 

YAYINLAR

 

TEZ KONULARI

o  Susturucuların akustik performanslarının incelenmesi

o  Çamaşır makinasının dinamik davranışının incelenmesi

o  Ev tipi davlumbazların titreşim ve gürültüsünün incelenmesi

o  Rezonatör tip susturucuların akustik analizi

o  Perforasyonlu susturucuların akış ve akustik etkinliklerinin incelenmesi

 

ANA SAYFA

 

 

İTÜ Makina Fakültesi

DNK 205 DİNAMİK

DERS UYGULAMA BELGESİ

 

1. Öğretim Üyesi :

Prof.Dr. Haluk EROL, Makina Fakültesi, 420 no’lu oda.

Tel. +293 1300/2578, E-Mail: erolha@itu.edu.tr

Web: web.itu.edu.tr/erolha

Öğrenci Görüşme Saatleri: Pazartesi 10:30-12:30, Salı 08:30-10:30.

2. Ders Saatleri :

Pazartesi 13:30-15:30 (D353), Salı 10:30-12:30 (D353)

3. Ön Koşul Dersleri :

Yok.

4. Ders İçeriği :

Maddesel noktanın ve katı cismin kinematiği. Maddesel noktanın ve katı cismin dinamiği.

Öteleme ve dönme hareketleri. Hareket miktarı. Hareket momenti. Genel hareket.

Mutlak ve bağıl hareketler. Atalet momentleri. İş ve Enerji.

5. Ders Kitabı :

  • Engineering Mechanics: Dynamics, J.L.Meriam, L.G.Kraige, John Wiley&Sons.

 

Diğer Kaynaklar :

·         Mechanics for Engineers: Dynamics, F.P.Beer, E.R.Johnston, McGraw-Hill.

·         Engineering Mechanics, Dynamics, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Prentice Hall.

 

6. Dersin Amacı :

·         Maddesel nokta ve katı cisimlerin dinamiğinin temel prensiplerinin öğretilmesi,

·         Dinamik konusundaki mühendislik problemlerini tanımlanma ve çözme tecrübesinin kazandırılması,

·         Mekanizma ve makinaların dinamik matematik modellerini oluşturma bilgi ve becerisinin kazandırılması.

 

7. Dersin Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler :

Ders sonunda öğrenciler şu özellikleri kazanacaktır:

·         Maddesel nokta ve katı cisimlerin dinamiğinin teorik esaslarının anlaşılması,

·         Mühendislikte dinamik problemlerinin anlaşılması ve değerlendirilmesi becerisinin kazanılması,

·         Makinaların dinamik matematik modellerini oluşturma bilgi ve becerisinin kazanılması,

·         Dinamik konusundaki mühendislik problemlerini tanımlanma ve çözme tecrübesinin kazanılması,

 

 

8. Haftalık Ders Programı :

Hafta

Konular

1

Giriş ve Temel Kavramlar. Maddesel nokta kinematiği

2

Maddesel nokta kinematiği

3

Maddesel nokta kinetiği

4

Maddesel nokta kinetiği (1. ÖDEV)

5

İş, Enerji 

6

İmpuls, Momentum (1. YILİÇİ SINAVI)

7

Maddesel nokta sistemleri 

8

Rijid Cisim Kinematiği (Düzlemsel hareket) (2. ÖDEV)

9

Rijid Cisim Kinematiği (Düzlemsel hareket) 

11

Rijid Cisim Kinetiği (Düzlemsel hareket) 

12

Rijid Cisim Kinetiği (Düzlemsel hareket) 

13

Rijid Cisim Kinetiği (Düzlemsel hareket)   (2. YILİÇİ SINAVI) (3. ÖDEV)

13

Rijid Cisim Kinematiği (Uzaysal Hareket) 

14

Rijid Cisim Kinetiği (Uzaysal Hareket)

9. Başarı Değerlendirme :

  • Ara Sınavlar         :               2 Adet  %50 (2 x %25)
  • Ödevler :                               3 Adet %10
  • Derse Devam        :               %70
  • Final Sınavı          :               1 Adet  %40