Matematik sanattır.

MATEMATİK II DERS NOTLARI

(PDF Formatında)

UYARI: Yeni korona virus küresel salgınından sonra, örgün öğretimden, uzaktan eğitime geçildi. Bu kapsamda, İTÜ'de verilen Matematik havuz derslerinde öğrencilerimle yaptığım ankette, derslerin PDF formatında verilmesi yönünde görüş çıktı. Hazırladığım notların, faydalı olmasını dilerim.

Konular

9 Koni Kesitleri ve Kuadratik Fonksiyonlar (*) (2694KB)
9.5-6 Kutupsal Koordinatlar, Grafikler, Eğim, Alan, Uzunluk (4464KB)
10.1 Kartezyen Koordinatlar ve Vektörler (3761KB)
10.2 Skaler ve Vektör Çarpımları (3984KB)
10.3-4 Uzayda Doğrular, Düzlemler, Silindir ve Kuadratik Yüzeyler (4284KB)
10.5-6 Vektör Değerli Fonksiyonlar, Uzay Eğrileri, Yay Uzunluğu (5066KB)
10.7-8 Eğik Hareket, Gezegen Hareketleri ve Uydular (*) (4611KB)
10 Çalışma Soruları
11.1-2 Çok Değiskenli Fonksiyonlar, Limit, Süreklilik (4249KB)
11.3-4 Kısmı Türevler, Zincir Kuralı (5229KB)
11.5-6 Doğrultu Türevleri, Gradyant, Teğet Düzlemler, Diferansiyel (5832KB)
11.7 Ekstremum Değerler ve Eyer Noktaları (3494KB)
11.8-10 Lagrange Çarpanları, İki Değişkenli Taylor Formülü (4522KB)
11 Çalışma Soruları
12.1-2 İki Katlı İntegraller Alan (3731KB)
12.3-4 Kutupsal Koordinatlarda İki Katlı Integraller ve Üç Katlı İnt (3736KB)
12.6-7 Silindirik ve Küresel Koordinatlarda Üç Katlı Integraller (5508KB)
12 Çalışma Soruları
13.1-2 Eğrisel İntegraller, Vektör Alanları, İş, Çevrim ve Akı (*) (5706KB)
13.3-4 Potansiyel Fonksiyon, Korunumlu Alanlar, Green Teoremi (*) (8575KB)
13.5-6 Yüzey Alanları ve İntegralleri, Parametrelenmiş Yüzeyler (*) (7194KB)
13.7-8 Stokes Teoremi, Diverjans Teoremi, Birleştirme Teorisi (*) (7193KB)
13 Çalışma Soruları (*)
8.1-2 Dizilerin Limitleri, Altdiziler ve Sınırlı Diziler (4050KB)
8.3-4 Sonsuz Seriler, Pozitif Terimli Seriler (6083KB)
8.5-6 Alterne Seriler, Mutlak ve Şartlı Yakınsaklık, Kuvvet Serileri (4953KB)
8.7 Taylor ve Maclaurin Serileri (3870KB)
8.8-9-10 Kuvvet Serilerinin Uygulamaları, Fourier Serileri (*) (5237KB)
Çalışma Sorularının Cevapları
Düzeltmeler
(*) Sınav konularına dahil değildir.