Termodinamik Yazıları (On Thermodynamics)    Taner Derbentli

             Bu sayfada termodinamikle ilgili kısa yazılarımı bulacaksınız.
             (On this page you will find short articles that I will write on thermodynamics)
            

 Uzaktan Termodinamik Eğitimi                  Online Thermodynamics Teaching

     Uzaktan eğitim dünyanın birçok üniversitesinde belirli alanlarda uygulanmaktadır. Bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle özellikle çalışan insanların üniversite eğitimine bu yolla erişebilmeleri mümkün olabilmiştir. Televizyonların halk eğitimi amacıyla kullanılması, her yaştan insanın dil bilgisi, edebiyat, matematik gibi temel dersleri ve yabancı dili bu yolla öğrenebilmeleri çok yararlı olmuştur. Ancak pandemi, her kademede ve her alanda eğitimin uzaktan yapılmasını zorunlu kıldı.
     Ben de Işık Üniversitesinde bahar yarıyılında verdiğim termodinamik dersini altıncı haftadan başlayarak sanal derslikte (online) yapmak durumunda kaldım. Yıliçi ve yılsonu sınavları da uzaktan (online) yapıldı. Bu yazıda bu konudaki birikimlerimi ve düşüncelerimi kısaca paylaşacağım.
     Işık Üniversitesi ders kaynaklarının ve bilgilerinin paylaşımı için “blackboard” adlı bir yazılımı daha önceden uygulamaya koymuştu. Ben de ders notlarımı, problemleri, bu problemlerin ve sınavların çözümlerini bu ortamda zaten öğrencilerle paylaşıyordum. Pandemi sonrası bu yazılımın sağladığı sanal ders (virtual class) seçeneğini de kullanmaya başladım. Bu yazılımın sanal dersi anlatırken ppt sunumunu da gösterebilmesi, dersi anlatabilmek açısından büyük kolaylık sağladı. Öğrenciler sanal ders sırasında sorularını ekrana yazarak sorabiliyorlardı. Ders kaydediliyor ve öğrenci tarafından daha sonra izlenebiliyordu. Derslerimi haftalık programda gösterilen saat aralığında yaptım. Ancak gerek öğrenci katılımı gerek soru sorma çok düşük oranda kaldı.
     Blackboard yazılımı sınavlarla ilgili bazı kolaylıklar da sağlıyordu. Öğrenciler kağıt üzerinde yaptıkları sınavı tarayarak veya fotoğrafını çekerek ‘blackboard’ a yükleyebiliyorlardı. Öğretim üyesi yüklenen bu dosyaları her öğrenci için ayrı ayrı görebiliyordu. Çoktan seçmeli sınav hazırlama ve uygulama seçeneği de vardı. Sınavın başlangıç ve bitiş saatleri öğretim üyesi tarafından önceden ‘blackboard’ a yüklenebiliyor ve bu saatler dışında gönderilen sınavlar (ödevler) kabul edilmiyordu. Ben de sınavlarımı bu çerçeve içinde yaptım ve değerlendirdim.
     Tabii bu uygulamalar öğrencilerin etik kurallara uyduğu varsayımı altında gerçekleşti. Ben öğrenciye güveni, eğitimin bir parçası olarak gördüğüm için diğer denetim unsurlarına başvurmadım. Sonuçta çok da fazla yanılmadığımı gördüm.
Kuşkusuz olağanüstü koşullarda yapılan bu uygulamalar, başarılı sayılabilir. Ancak öğrenciyle iyi bir diyalogun ve etkileşimin kurulduğu, derslikte yüz yüze eğitimin yerini alamaz. Ayrıca elektrik, internet kesintisi gibi durumların yaşanması da sorunlara yol açabilir. Yukarıda ‘blackboard’ yazılımına göre anlatılan uygulamalar, başka yazılımlarla da gerçekleştirilebilir. Bu yazılımların pahalı olmaları, çeşitliliği ve öğretim üyelerinin bu yazılımlara uyum sağlayabilmeleri de, uygulamayı zorlaştıran unsurlardır.
    
                   (29 Haziran 2020)
    
    
          
          
          Online teaching is conducted in many universities of the world in some branches. With the development of information technologies it has become possible for many working people to reach university education in this way. The use of television for public education has been very useful for teaching basic subjects such as grammar, literature, mathematics and also foreign languages through this channel. But pandemy has made online teaching cumpolsory for all branches and at all levels of education.
     I was also compelled to conduct my thermodynamics course that I give in the spring semestre at the Işık University, online in the virtual class starting in the sixth week of the semestre. The mid term and final exams also had to be carried out online. I will share my experiences and thoughts on this topic in this article.
     Işık University had already started the use of a software called ‘blackboard’ to enable sharing of the course material and information between the student and the instructor. I was already sharing the lecture notes, problems, problem and exam solutions in this medium with the students. After the pandemy, I additionally started using the virtual class option available in this software. The fact that I could show the power point presentation while giving the virtual lecture, provided a big help in delivering the lecture.
     Students could ask questions by writing on the monitor. The lecture was recorded and could be watched by the student at a later time. I did my lectures at the times given in the weekly program. I must admit however, that the student attendance was low and not many questions were asked.
     ‘Blackboard’ software also provided assistance with the exams. Students were able to scan or take a photograph of their written exam and load it on the ‘blackboard.’ The instructor could see those files separately for each student. There was also the alternative of preparing and conducting a multiple choice exam. The starting and ending times of the exam could be set beforehand by the instructor and the replies were accepted only within those time limitations. I did and evaluated my exams within this frame.
     Of course all these applications were realized under the assumptions that everybody obeyed the ethic rules. I see confidence in the student as part of my education philosophy. For this reason I saw no need for other controls. At the end, I saw that I was not mistaken very much.
     Without any doubt, all of these practices which were realized under extra ordinary conditions, can be considered as successful. However they cannot take place of teaching in the classroom where a good dialogue and interaction take place between the teacher and the student. Furthermore internet or electricity disruptions may result in extra problems. The practices mentioned above, which were accounted for ‘blackboard’ can be realized with different softwares. These softwares are expensive and diverse. It may be hard for the teachers and the students to adapt and use these softwares.
                                                  (June 29, 2020)