DUYURULAR   (ANNOUNCEMENTS)

            
          • Tüm öğretim üyesi arkadaşlarıma ve öğrencilere sağlıklı ve başarılı bir bahar dönemi dilerim.
             I wish a healthy and successful spring semestre to all my colleagues and students.

            

          • Bundan böyle web yazılarımı, sağlığım elverdiği ölçüde iki aylık aralıklarla sürdüreceğim.
             I will try to continue my web writings in two month intervals from now on, if my health permits.

            
          • Termodinamik adlı kitabım, İTÜ Yayınevi tarafından 2023 Aralık ayında yayımlandı. Kitap İTÜ ve Işık Üniversitesi'nde
             verdiğim termodinamik dersinin notlarından oluşuyor, 12 ders üzerinden hazırlanmış olup, tıpkı İngizlice düzenlemesi de
             İTÜ Yayınevi tarafından önümüzdeki bir kaç içinde yayımlanacak.
              My recent book Thermodynamics (in Turkish) was published by the İTÜ Yayınevi in December 2023.The book consists of
              the notes of the lectures that I gave at İTÜ and Işık University, is programmed over 12 lectures and an identical English
             version will be published in the following months.
            

          • Bundan böyle, öğrenci ve arkadaşlarımla İTÜ' de görüşemeyebilirim. Bu nedenle benle görüşmek isteyenlere derbentlit@itu.edu.tr    adresine
            e-posta atmalarını rica ederim.
            I may not be able to meet my colleagues and students at İTÜ from now on, for this reason I will request my colleagues and students to write me
            an e-mail to derbentlit@itu.edu.tr
   .