Araş.Gör. Sema COŞĞUNİTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Oda No: 3203, Maslak/İstanbul
34469
Tel: +90 212 285-3566
Eposta: cosguns [at] itu.edu.tr