KURT, TİLKİ ve EŞEK

 

Bir varmış, bir yokmuş.  Evvel zaman içinde kalbur saman içinde bir güzel ve besili eşek yaşarmış.  Tilki onu görmüş ve yemek istemiş.  Kurta gidip demiş ki:

 

- “Kurt kardeş, bak bir eşek.  Ne kadar da lezzetli görünüyor değil mi?”

 

Kurt tilkinin gösterdiği yöne bakmış ve o da yemek istemiş eşeği.

 

- “Biliyor musun ne yapacağız kurt kardeş?” demiş tilki.

 

- “Hayır, bilmiyorum.  Sen benden daha zekisin.  Ne yapacağız?”

 

diye sormuş kurt.

 

- “Bir kayık satın alacağız, eşeği de yanımıza katıp gezintiye çıkacağız.

    Denizin ortasında da onu yiyeceğiz.  Sen git bir kayık bul, ben de eşeğe

              gidip bize katılmasını isteyeceğim.”

 

demiş tilki.

 

Kurt gidip bir kayık satın almış.  Tilki de eşeğe gidip demiş ki:

 

- “Bay eşek, bay kurt ve ben bir kayıkla denize açılacağız.  Bize katılmak

    ister misiniz?”

 

- “Elbette isterim”

 

diye cevap vermiş eşek. 

 

Böylece tilki ile eşek sahile inmişler ve orada kurtla buluşup hep birlikte kayığa binmişler.  Açık denize ulaşınca tilki demiş ki:

 

- “Alâ!  Şimdi gezip tozuyoruz.  Ama yarına çıkacağımıza kim garanti

    verebilir?  İyi ya da kötü hadi gelin günahlarımızı itiraf edelim.”

 

- “Haklısın” demiş kurt ve hemen tilkiye sormuş:

 

- “Sen ne günah işledin bay tilki?”

 

- “Birkaç tavuk çaldım ve onları yedim.”

demiş tilki.

 

- “Yaptığın şey kötü değil bay tilki.  Seni bağışlıyoruz.”

 

diye cevaplamış onu kurt.

 

O zaman tilki kurda dönüp:

 

- “Sen günahlarını anlat bay kurt.”

 

demiş. 

 

Kurt cevap vermiş: 

 

- “Birkaç koyun çalıdım ve onları yedim.”

 

- “Aa, önemsiz şey; seni bağışlıyoruz.”

 

demiş tilki. 

 

Sonra kurt eşeğe dönüp sormuş:

 

- “Ya sen bay eşek, ya sen ne günahlar işledin?”

 

- “Ben” demiş eşek, “bir keresinde marul taşıyordum.  Döndüm; yükümden

    bir yaprak koparttım ve yedim.”

 

          - “A, bay eşek” diye birlikte atılmış tilkiyle kurt, “günahın o kadar büyük ki

              seni yemeliyiz.”

 

- “Aman beni yemeyin!”

 

diye bağırmış eşek.

 

- “Hayır seni yemeliyiz”

 

demiş tilkiyle kurt.

 

- “Peki” demiş eşek, “ama babam vefat etmeden önce nalıma birşeyler

    yazmıştı.  Bay kurt gelin ne yazdığını okuyun ondan sonra da beni yiyin.”

 

Böylece arka ayağını biraz kaldırınca kurt nalda ne yazdığını okumak için kafasını uzatmış ve eşeğin çiftesini yiyip denize düşmüş.  Olanları gören tilki de, ne yapsın, kendini denize atıvermiş.

 

İşte böylece eşek postu kurtarmış ve halinden memnun gezintisine devam etmiş. 

 

c d