FARE ve KIZI

 

Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde bir fare yaşarmış.  Bu farenin çok güzel bir kızı varmış.  Fare kızını evlendirmek istermiş ama onu bir fareye vermeye de gönlü razı gelmezmiş.  Kızı o kadar güzelmiş ki onu dünyanın en güçlüsüyle evlendirebilmeyi düşlermiş.

 

Böyle düşünürken Güneş’in parıldadığını görmüş.

 

- “İşte kızıma uygun bir damat”

 

demiş ve kızını yanına katıp vakit geçirmeden Güneş’in sarayına gitmiş.

 

- “Güneş, kızımın sana eş olmasını ister misin?  O, o kadar güzel ki onu

    senden başkasına vermeyi istemem.  Çünkü sen dünyanın en güçlüsüsün.”

 

demiş. 

 

- “Düşündüğünün aksine; dünyanın en güçlüsü ben değilim.  Bulut’a bak!  O

    önüme geçtiğinde kararır ve hiçbir şey yapamam.  Ona gidin.  O

    gerçekten de kızın için istediğin damattır.”

 

diye cevap vermiş Güneş, farenin onu rahat bırakması için.

 

Zavallı fare ne yapsın!  Bulut’a gitmiş ve demiş ki:

 

- “Bulut kızımın sana eş olmasını ister misin?  O, o kadar güzel ki onu

    senden başkasına vermeyi istemem.  Çünkü sen dünyanın en güçlüsüsün.”

 

- “Dünyanın en güçlüsü ben değilim.  Karayel’i görüyor musun?  O estiğinde

    ben ortadan kaybolurum.”

 

diye cevap vermiş Bulut.

 

Fare bu sefer de kızını alıp Karayel’e gitmiş. 

 

- “Karayel” demiş, “Kızımın sana eş olmasını ister misin?  O, o kadar güzel ki

   onu senden başkasına vermeyi istemem.  Çünkü sen dünyanın en

   güçlüsüsün.”

 

          - “Kızınla evlenmeyi çok isterdim ama dünyanın en güçlüsü ben değilim.  Şu

           kuleyi görüyor musun?  Kırk yıldır eserim onu bir türlü yıkamadım.  Ona

           gidin!”

 

diye cevap vermiş Karayel.

 

Fare Kule’nin yolunu tutmuş. 

 

          - “Kule” demiş, “Kızımın sana eş olmasını ister misin?  O, o kadar güzel ki

   onu senden başkasına vermeyi istemem.  Çünkü sen dünyanın en

   güçlüsüsün.”

 

- “Fare, fare” diye cevap vermiş Kule.  “Dünyanın en güçlüsü ben değilim.

    Duvarlarımın içinden gelen gürültüyü duyuyor musun?  Bu gürültü nedir

    biliyor musun?  Cesur fareler beni kemiriyorlar ve çok geçmeden beni

    yerle bir edecekler.  Yoksa hiçbir şey duymuyor musun?  Bu dünyada

   farelerden daha güçlüsü ve daha cesuru yoktur!”

 

Bunu duyan fare sevinmiş ve kızını cesur ve güçlü farelerden biriyle evlendirmiş.  Düğün evi misafirlerle dolup taşmış ve ziyafet günlerce sürmüş. 

 

c d