Kişisel Bilgiler:

 

 

Öğrenim:

Lise          : İstanbul Erkek Lisesi (1984)

Lisans      : İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fak. Kontrol ve Bilgisayar Müh. Böl. (1988)

Bitirme Ödevi: 6809 Tabanlı Geliştirme Kartı Tasarımı.

Y.Lisans  : İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enst. Kontrol ve Bilgisayar Müh. Prog. (1991)

Tez: Etkin Modem Haberleşmesi Sağlayan Nesneye Dayalı Bir Yazılım Tasarımı.

Doktora   : İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enst. Kontrol ve Bilgisayar Müh. Prog. (1997)

Tez: FDDI Tabanlı Bir Ağ Sistemi İçin Etkin Bir Gerçek Zamanlı İletişim Yapısının Tasarımı.

 


[ Dr. Feza BUZLUCA ] - [ Yayınlar ]