Yüksek Lisans / Doktora Çalışmalarını

Benimle Yapmak İsteyen Öğrencilere

 

1.     Üniversitenin ve Bölümün Lisansüstü Koşulları

İTÜ Lisansüstü Enstitüsü sayfasında yer alan bilgileri ve bölümün lisansüstü koşullarını dikkatle okuyarak İTÜ Bilgisayar Müh. Bölümünün yürüttüğü lisansüstü programlarının sizin için uygun olduğuna emin olun.

 

2.     Çalışma Konuları

Yüksek lisans ve Doktora öğrenimi belli bir konuda uzmanlaşma anlamına geldiğinden, size yol gösterecek olan danışmanınızın uzmanlık alanı ile ilgili bir konuda çalışmanız gerekir.

Benim çalışma konularım:

·        Nesne odaklı (object-oriented) yazılımların kalite gözetilerek modellenmesi

·        Yazılımların tasarım kalitesinin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi

·        Yazılımlarda tasarım kusurlarının belirlenmesi

 

Bu konularda çalışma yapabilmek için aşağıdaki konularda temel bilgiye sahip olmak gereklidir:

·        Nesne odaklı (object-oriented) programlama, tasarım kalıpları (design patterns)

·        Makine öğrenmesi (machine-learning)

·        İstatistik, veri analizi

Birinci madde lisans öğrenimide ele alınmaktadır. Diğer konularla ilgili dersleri lisansüztü öğreniminde almak gereklidir.

 

Çalışma Grubu:

Benzer alanda çalışan öğretim üyeleri ve öğrencilerimizle oluşturduğumuz çalışma grubunun sayfası:

·        Yazılım Modelleme ve Tasarım Grubu: SMART

 

Tezler ve Yayınlar:

·        Danışmanlığımda tamamlanmış olan tez çalışmaları

·        Bu konularda yapılan yayınlar

 

3.     Tez Çalışması

Tez çalışması, yukarıda 2. maddede belirten ana konu başlıkları içinden seçilecek olan güncel bir problem üzerinde yapılmalıdır. İyi bir tez konusu belirleyebilmek için ilgili yayınların izlenmesi ve günümüzde üzerinde çalışılan problemlerin belirlenmesi gereklidir.

Yüksek lisans ve (özellikle) doktora tezlerinde bilimsel bir katkı ve yenilik beklendiği unutulmamalı ve bu yönde çalışılmalıdır.

 

4.     Danışmanlık için Başvuru

Danışmanlık için bana başvurmadan önce aşağıdaki maddeleri yerine getiriniz:

a)     Daha önce yapılan tezleri ve yayınları inceleyiniz.

b)    Güncel bir çalışma konusu (problem) belirleyiniz.

c)     Belirlediğiniz problemi ve bu konudaki çalışmaları (yayınları) içeren kısa bir rapor hazırlayınız.

 

5.     Alınması Gereken Dersler

Benim danışmanlığımda çalışacak olan öğrencilerin, alacakları dersleri yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki dersler arasından seçmesini öneriyorum:

·        Yazılım Tasarımı Kalitesi

·        Machine Learning

·        Recommendation Systems in Software Engineering

·        Discrete Mathematics

·        Olasılık Kuramı ve Rastlantı Süreçleri

·        Statistics and Estimation in Computer Science

·        Artificial Intelligence

·        Graph Theory and Algorithms

·        Model Checking for Software Systems

·        Deep Learning

·        Veri Madenciliği

·        Pattern Recognition

 

 

6.     Yayın İzleme

Tez çalışmalarına başlamadan önce ve tez çalışmaları sırasında çalışma konusu ile ilgili yayınları izlemek büyük önem taşımaktadır.

İTÜ Kütüphanesi, çalışmalarımız için gerekli olan yayınların büyük çoğunluğuna elektronik olarak abonedir. Bu yayınlara aşağıdaki bağlantıdan (sadece İTÜ kampüsü içinden) erişilebilir:  http://www.library.itu.edu.tr

 

7.     Grup Çalışmaları ve Toplantılar

Benzer konularda çalışan öğrencilerin ve öğretim üyelerinin oluşturduğu gruplar ile toplantılar yapılarak bilgi paylaşımı ve görüşlerin tartışılması sağlanmaktadır. Bu toplantılarda, yayın izleme aşamasında olan öğrenciler okudukları yayınlar ile ilgili sunuşlar yapmakta, tez aşamasında olan öğrenciler ise tezlerindeki ilerlemeleri anlatmaktadırlar.

Toplantı gün ve saatleri dönem başında öğretim üyelerinin ve öğrencilerin çalışma planlarına göre hazırlanmaktadır. Öğrencilerin bu toplantılara yoğun olarak katılmaları zorunludur.

 

8.     Yayın Hazırlama

Tez çalışmaları sırasında veya sonrasında uluslararası konferans ve dergilerde yayın yapmak bölümün lisansüstü koşullarını uyarınca zorunludur. Bunu sağlamak için seçtiğiniz tez konusunun güncel olması ve çalışmanın bilimsel bir katkı içermesi gereklidir.

İTÜ,  yurt dışındaki bilimsel etkinliklere katılan öğrencilerine parasal destek sağlamaktadır.

                                                                                                                                                                                                               

Dr. Feza BUZLUCA