LOJİK DEVRELERİ LABORATUVARI
2002-2003


Bu ders 2003 yılından itibaren benim tarafımdan verilmemektedir.

Amaç: Laboratuvar çalışmalarının amacı;
  • Lojik Devreleri dersinde elde edilen teorik bilgilerin laboratuvar ortamında geliştirilmesi,
  • Kombinezonsal ve ardışıl sayısal sistemlerin, tasarlanması, kurulması, yorumlanması ve oluşan hataların ayıklanması konusunda pratik bilgilerin elde edilmesidir.

  • Kaynaklar:
  • Deney kılavuzunu dokümanlar sayfasından elde edebilirsiniz.
  • Deneylerde kullanılan elemanlarla ilgili kataloglar da dokümanlar sayfasında yer almaktadır.
  • Ayrıca tümdevre üreten firmaların web sayfalarında da elektronik elemanların katalog bilgilerini bulabilirsiniz.
    Katalog bilgileri içeren adresler için tıklayınız.


    [Dr. Feza BUZLUCA] - [Dersler]