Araş.Gör. Ayşe Betül Büyükşar
İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Oda No: 3204, Maslak/İstanbul
34469
Tel: +90 212 285-7405
Eposta: buyuksar [at] itu.edu.tr