YAP 618 Yapı Sistemlerinin Doğrusal Olmayan Analizi

Dersin İçeriği

Yapı sistemlerinin lineerliğini bozan etkenler, lineer olmayan teori, malzeme ve geometri değişimleri bakımından lineer olmayan çubuk sistemlerin modellenmesi, analizi ve tasarım yöntemleri, elastoplastik teori, plastik kesit kavramı ve uygulamaları, ikinci mertebe ve sonlu deplasman teorileri, stabilite ve burkulma, performansa dayalı tasarım, lineer olmayan statik analiz (Pushover analizi), bilgisayar yazılımları ve uygulamalar, lineer olmayan dinamik analize giriş.