Deprem Mühendisliği Eğitimi

Türk Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Performansa Dayalı Tasarım, Sismik Taban Yalıtımı ve PERFORM-3D ile Mühendislik Uygulamaları, GTÜ, 2016-2017.

Yapı Dinamiği - Çok Serbestlik Dereceli Sistemler

Sunumlar

Ek Bilgi

Excel Dosyaları

SAP2000 Dosyaları

Deprem Yalıtımı

Yüksek Binalar

Ana Sayfa