image001.jpg

 

ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY

DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING

 

MAK 324 - MAKİNA TEORİSİ

  

image002.gif

Duyurular:

·        NINOVA web sitesi düzenli olarak kullanılacaktır.

image003.gif

 


  

Öğretim Üyesi           : Doç. Dr. Erdinç Altuğ

Tlf & E-mail             : (0212) 293 13 00 / 2838  &  altuger@itu.edu.tr

Ofis                            : Oda 442

Ders Araş. Görevlisi : -

Telefon & E-mail      : -

 

 

Dersin İçeriği

Mekanizmaların sistematiği. Eleman çiftleriKinematik zincirler. Düzlemsel mekanizmaların kinematik analizi ve sentezi. Mekaniğin temel prensipleriMakinaların dinamiğiMakinaların hareket denklemleriMakinalarda kuvvet analiziMakinalarda kütle dengelemesi. Makina hareketinde düzgün çalışma.

 

Ders Kitabı

Design of Machinery: an introduction to the synthesis and analysis of mechanisms and machines, R. L. Norton, McGraw-Hill, 2004.

 

Diğer Kaynaklar

·      Makina Teorisi - Mekanizmalar ve Makina Dinamiği, Ö. Turhan, Nobel Yayın dağıtım.

·      Theory of Mechanisms, J.E. Shigley ve J.J. Uicker, Jr., McGraw-Hill, Inc., 2nd ed., 1995.

·      Mechanisms, E. Söylemez, Middle East Technical University Publication # 64, 1993.

·      Mechanics of Machines, S. Doughty, Lulu.com, 2005.

·      Makina Dinamiği, F. Pasin, İTÜ Makina Fakültesi, Birsen yayınları, 1994.

·      Teori ve Problemlerle makine dinamiği, F. M. Botsalı, Nobel Yayın Dağıtım, 2010.

 

Dersin Amaçları:

·      Makinaların kinematik ve dinamik bakımdan incelenmesinde kullanılabilecek yaklaşımların ve matematiksel modellerin tanıtılması.

·      Makina tasarımında gerekli olan temel bilgilerin verilmesi.

 

Dersin Kazandıracağı bilgi ve beceriler:

·      Makina dinamiğinin temel problemleri hakkında bilgi,

·      Makinaların dinamiğinin incelenmesinde kullanılan yöntemler, kullanım alanları, uygulama sınırları hakkında temel bilgiler,

·      Gerçek sistemden, fiziksel modele geçebilme ve fiziksel modelden matematik modelin oluşturulması becerisi,

·      Matematiksel modelin çözülmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi deneyimi,

·      Önceden belirlenen dinamik istekleri karşılayacak mekanizmalarınmakinaların tasarımı.

 

 

 

HAFTALIK Ders Planı:

 

Hafta

Konu

Ders Materyali

1

Makine Teorisi Dersine Giriş

BÖLÜM-1: MEKANİZMALAR

Mekanizma Tekniğinin Esasları

NORTON Bölüm1&2, Ders Notları, SHIGLEY Bölüm 1, TURHAN Bölüm1&2

2

Eleman çiftleri, serbestlik derecesi, kinematik zincirler, örnek mekanizmalar

Ödev-1

NORTON Bölüm1&2, Ders Notları, SHIGLEY Bölüm 1, TURHAN Bölüm1&2

3

Mekanizmaların kinematik analizi (Konum Analizi)

NORTON Bölüm4&6, Ders Notları, SHIGLEY Bölüm2, TURHAN Bölüm3

4

Mekanizmaların kinematik analizi (Hız ve İvme) Ödev-2

NORTON Bölüm4&6, Ders Notları, SHIGLEY Bölüm2, TURHAN Bölüm3

5

Örnekler

NORTON Bölüm1-7, Ders Notları, SHIGLEY Bölüm 1-4, TURHAN Bölüm1-3

6

Ara Sınav -1

 

7

BÖLÜM-2: MAKİNA DİNAMİĞİ

Makina Dinamiğine Giriş.

NORTON Bölüm 10, Ders Notları, SHIGLEY Bölüm12

8

Statik ve Dinamik Kuvvet Analizi

NORTON Bölüm 10, Ders Notları, SHIGLEY Bölüm12

9

Virtüel-iş prensibi

Ödev-3

NORTON Bölüm11, Ders Notları, SHIGLEY Bölüm13

10

D’Alembert Prensibi

NORTON Bölüm11, Ders Notları, SHIGLEY Bölüm13

11

Zorunlu hareketli düzlemsel makinaların hareket

denklemleri.  Lagrange denklemleri

Ders Notları, TURHAN Bölüm6

12

Ara Sınav -2 

Makinalarda düzgün hareket elde edilmesi

Ders Notları, TURHAN Bölüm10

13

Makinalarda düzgün hareket elde edilmesi (volanlar)

Ödev-4

Ders Notları, TURHAN Bölüm10

14

Makinalarda kütle dengelemesi (statik ve dinamik dengeleme)

Ders Notları, NORTON Bölüm12, SHIGLEY Bölüm15, TURHAN Bölüm12

 

 

Başarı Değerlendirme:

 

 

Adedi

Toplam Etki Oranı %

Ara Sınav

2

40

Ödev – Kısa Sınav

3-7

15

Final Sınavı

1

45

 

 

Ders Uygulamaları:

 

1.   Dersimizle ilgili duyuru, doküman paylaşımı, not ilanı, ödev ilanı gibi tüm işlemler İTÜ e-Öğrenim Merkez (ninova.itu.edu.tr) ile yapılmaktadır.

2.   Yıl sonu sınavına girebilmek için derslere devam en az % 70 olmalıdır. Ayrıca Ara sınav not ortalamasının en az 35 olması gerekmektedir.

3.   Sınıf ortalamasından bağımsız olarak, notu 35’dan düşük olanlar FF dışında not alamaz; notu 80 den düşük olanlar AA alamaz.

4.   Ödevlerde kopya çekildiği tespit edilirse, ilgili tüm ödevler sıfır puan alır.

 

 

[En son güncelleme: 30 Ocak 2019]