image001.jpg

 

ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY

DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING

 

MAK 322 MAKİNA TEORİSİ

CRN 13557

Bahar 2016-2017

  

image002.gif

Duyurular:

·        NINOVA web sitesi düzenli olarak kullanılacaktır. 

image003.gif

 


  

Öğretim Üyesi           : Doç. Dr. Erdinç Altuğ

Tlf & E-mail             : (0212) 293 13 00 / 2838  &  altuger@itu.edu.tr

Ders Saatleri             : Pts.: 10:30-12:20, Çarş.: 15:30-17:20, Perş.: 15:30-16:20

Ofis                            : Oda 442

Ofis Saatleri              : Çarş. ve Perş. 8:30 – 12:00  

Ders Araş. Görevlisi : -

Telefon & E-mail      : -

 

  

Ön Koşul Dersleri

MAT201, DNK203 ve MAT261

 

Ders İçeriği

Mekanizmaların sistematiği. Eleman çiftleriKinamatik zincirler. Düzlemsel mekanizmaların kinematik analizi ve sentezi. Mekaniğin temel prensipleriMakinaların dinamiğiMakinaların hareket denklemleriMakinalarda kuvvet analiziMakinalarda kütle dengelemesi. Makina hareketinde düzgün çalışma. Tek serbestlik dereceli sistemlerin sönümsüz, sönümlü ve zorlanmış titreşimleri. Titreşim ölçüm cihazları. Titreşim yalıtımı.

 

Ders Kitabı

· Design of machinery: an introduction to the synthesis and analysis of mechanisms and machines, R. L. Norton, McGraw-Hill, 2004.

· Ders Notları.

 

Diğer Kaynaklar

· Theory of Mechanisms, J.E.Shigley ve J.J.Uicker, Jr., McGraw-Hill, Inc., 2nd ed., 1995.

· Mechanics of Machines, S.Doughty,Lulu.com, 2005.

· Makina Dinamiği, F.Pasin, İTÜ Makina Fakültesi, Birsen yayınları, 1994.

· An Introduction to Mechanical Vibrations, R.F.SteidelJohnWiley&Sons,Inc., 3rd ed., 1989.

 

Dersin Amacı

· Makinaların kinematik ve dinamik bakımdan incelenmesinde kullanılabilecek yaklaşımların ve matematiksel modellerin tanıtılması.

· Makina tasarımında gerekli olan temel bilgilerin verilmesi.

 

Dersin Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler

Ders sonunda öğrenciler şu özellikleri kazanacaktır:

· Makina dinamiğinin temel problemleri hakkında bilgi,

· Makinaların dinamiğinin incelenmesinde kullanılan yöntemler, kullanım alanları, uygulama sınırları hakkında temel bilgiler,

· Gerçek sistemden, fiziksel modele geçebilme ve fiziksel modelden matematik modelin oluşturulması becerisi,

· Matematiksel modelin çözülmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi deneyimi,

· Önceden belirlenen dinamik istekleri karşılayacak mekanizmalarınmakinaların tasarımı.

 

Haftalık Ders Programı

 

Hafta

Konular

1

Mekanizma Tekniğinin Esasları, Eleman çiftleri, serbestlik derecesi, kinematik zincirler

2

Dört-çubuk mekanizması, krank-biyel mekanizması boyutlandırması, Mekanizmaların kinematik analizi

3

Mekanizmaların kinematik analizi

1.Ödev

4

Makinaların statik dengesi

5

Zorunlu hareketli düzlemsel makinaların hareket denklemleri

6

Zorunlu hareketli düzlemsel makinaların hareket denklemleri     

Ara Sınav-1: 14 Mart 2012 (15:30-17:30)

7

Makinalarda düzgün hareket elde edilmesi, Makinalarda bağ kuvvetlerinin analizi

8

Makinalarda bağ kuvvetlerinin analizi

9

Makinalarda kütle dengelemesi

2.Ödev

10

Titreşim mekaniğinin temel kavramları

11

Sönümsüz Serbest Titreşimler

12

Sönümlü Serbest Titreşimler    

Ara Sınav-2: 25 Nisan 2012 (15:30-17:30)                                                

13

Zorlanmış Titreşimler 

3.Ödev

14

Titreşim ölçüm cihazları, titreşim yalıtımı

 

Başarı Değerlendirme

 

 

Adedi

Toplam Etki Oranı %

Ara Sınav

2

40

Ödevler

3-5

15

Final Sınavı

1

45

 

 

Ders Uygulamaları

 

1.      Dersle ilgili duyurular NİNOVA’da ilan edilecektir.

2.      Yıl sonu sınavına girebilmek için derslere devam en az % 70 olmalıdır.

3.      Sınıf ortalamasından bağımsız olarak, notu 35 ten düşük olanlar F dışında not alamaz; notu 80 den düşük olanlar AA alamaz.

4.     Ödevlerde kopya çekildiği tespit edilirse, ilgili tüm ödevler teslim edilmemiş sayılacak ve ilgili öğrenci/öğrenciler fakülte disiplin komisyonuna bildirilecektir.

5.      Ara Sınav tarihleri daha sonra ilan edilecektir.

 

 

[En son güncelleme: 1 Eylül 2016 Perşembe]