Dr. FUNDA AKLEMAN


 Associate Professor

Istanbul Technical University 
Department of Electronics and Communication Engineering

 


Curriculum Vitae

List of Publications


Courses (2011-2012- Fall):

Antenler

Notlar (Vize, Quiz ve Ödevler)

Harfli Notlar


Elektromanyetik Dalgalar

Harfli Notlar

 

 

 


 

 

    Planlanan içerik (ana başlıklar ile):

Hafta 1

Giriş

Hafta 2

Hata tanımı, Bilgisayar aritmetiği, Taylor serileri

Hafta 3

Sayısal türev, Sonlu farklar

Hafta 4

Interpolation

Hafta 5

Spline, Extrapolasyon

Hafta 6

En küçük kareler yöntemi

Hafta 7

Arasınav-I

Hafta 8

Lineer denklem sistemlerinin çözümü

-

Bayram tatili

Hafta 9

Lineer denklem sistemlerinin çözümü

Hafta 10

Lineer olmayan denklem sistemlerinin çözümü

Hafta 11

Lineer olmayan denklem sistemlerinin çözümü

Hafta 12

Arasınav II

Hafta 13

Sayısal integral

Hafta 14

Adi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü

 

 


Courses (2009-2010- Spring):

 

Elektromanyetik Alanlara Giriş

    Başarı değerlendirme sistemi: 2 adet vize (%20+%20), 2 adet ödev (%10), Final (%50)

    İçerik:

Vektör analiz ve koordinat sistemleri

Diferansiyel operatörler, gradyan, diverjans ve rotasyonel, Gauss ve Stokes teoremleri

Statik elektrik alanlara giriş, Coulomb  yasası

Boş uzayda elektrostatik alan, alan çizgileri, Gauss yasası

Poisson ve Laplace bağıntıları, elektrostatik potansiyel ve iş

Polarizasyon kavramı, dielektrik ve iletken cisimler,  sınır koşulları

Görüntü yöntemi, kapasite ve kondansatör, elektrostatik enerji yoğunluğu

Boşlukta statik magnetik alan                                                                                    Ara sınav-I                           

Boşlukta statik magnetik alan, Lorentz kuvveti, kararlı akım ve Biot-Savart yasası

Vektor potensiyel ve  statik magnetic alanlara ilişkin temel denklemler

Maddesel cisimlerde statik magnetik  alan ve sınır koşulları

Magnetik alanın sirkülasyonu, Amperé yasası

Magnetik devreler                                                                                                      Ara sınav-II                           

Zamanla değişen alanlar için Faraday ve Ampere yasası, Maxwell denklemleri ve elektrodinamiğin temelleri

 

   


Computational EM

 

 

 

Courses (2009-2010 - Güz):

Microwaves

-       Midterms: 8th and 14th weeks (Total points: %40)

-       4 homeworks      (%10)

-       Final (%50)

 

Ders notları

Homework 1

Homework 2 (Due to: 12 November 2009)

Homework 3 (Due to: 28 December 2009)

Homework 4 (Due to: Date of final exam)

 

 

 

Courses (2008-2009- Bahar):

 

Elektromanyetik Alanlara Giriş

Computational EM

   HOMEWORK and PROJECTS

          Homework-1

          Homework-3


 

 

Courses (2006-2007 - Bahar):

Elektromanyetik Alanlara Giriş

 HARFLİ NOTLAR

 

 

 


 

Courses (2005-2006 Spring):

Elektromanyetik Alanlara Giriş

Computational Electromagnetics

 

 

 


 


akleman@itu.edu.tr