Y.Doç. Dr. Şenol Yamanlar

İletişim

Telefon:  +90 (212) 285 61 92
Fax:
  +90 (212) 285 62 63
E-Mail:  yamanlar@itu.edu.tr

Öğrenim Durumu

Lisans:  İstanbul Teknik Üniversitesi, Petrol Mühendisliği, 1983
Yüksek Lisans
:  Colorado School of Mines, Petrol Mühendisliği, 1989

Doktora:  Colorado School of Mines, Petrol Mühendisliği, 1994

Mesleki Deneyim

Y.Doçent, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği, İTÜ, Şubat 1995-Halen

Araştırma Görevlisi, Colorado School of Mines, 1993-1994

Araştırma Görevlisi, Colorado School of Mines, 1989

Araştırma Görevlisi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1984-1986

Akademik Faaliyetler

İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı, Ocak 2003- Nisan 2004

İTÜ Maden Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, 1998 – 2003

Bölüm ÇAP Koordinatörü, 2005 – Halen

Bölüm Fen Bilimleri Enstitüsü Koordinatörü, 2008 – Halen

Bilimsel Araştırma Alanları

  • Hidrokarbon faz davranışları

  • Rezervuar mühendisliği

  • Üretim Mühendisliği

  • Gaz kromatografisi

  • Doğal gaz hidratları

Araştırma Projeleri

·      Experimental Investigation of the Pressure Depletion of Gas Condensate Reservoirs Under Water Drive Conditions, Gas Research Institute Project, Araştırmacı, Colorado School of Mines 1989 – 1994.

·      Sondaj Optimizasyonu İçin Bilgisayar Programları Geliştirilmesi, TPAO Genel Müdürlüğü Sondaj Dairesi Başkanlığı Projesi, Araştırmacı, İTÜ Aralık 1997.

·       Bilgisayar Destekli Simülasyon Laboratuva Projesi, İTÜ Araştırma Fonu, Yürütücü, İTÜ 1999-2001.

·      Düşey Girişimli Kuyu Basınç Testi Verilerine Koşullandırılmış Hetorojen Kayaç Özelliklerinin Türetilmesi, TÜBİTAK YDABÇAG-100Y032, Araştırmacı, İTÜ 1/9/2000 - 2004.

·  Su Enjeksiyonu ile Petrol Üretiminin Arttırılmasında Optimal Tuzlu Su Kompozisyonun Etkisi, TÜBİTAK MAG-104M170 Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2005-2011.

 

Mesleki Üyelikler

 
Society of Petroleum Engineers (SPE)

TMMOB Petrol Mühendisleri Odası  1984-halen

Sigma Xi Scientific Society
 

Seçilmiş Yayınlar

·     Yamanlar, S., F.H. Poettmann, and E.D. Sloan: “Control Hydrate Formation”, Hydrocarbon Processing, September 1991, 155-161.

·      Yamanlar, S.: CONDENSE - Correlation Software for Determining Gas Condensate Composition (Gas Research Institute tarafından petrol endüstrisine dağıtılan tersinir yoğuşuk gaz sistemlerinin faz davranışları ile ilgili PC tabanlı yazılım).

·    Yamanlar, S. and Salehi, I.: “Software Determines Gas-Condensate Composition”, Oil & Gas Journal, November 14, 1994, 81-85.

·     Yamanlar, S.: “Biased Volumetric Predictions in Retrograde Condensation Region From A Regression Based EOS”, paper presented 12th International Petroleum Congress and Exhibition of Turkey and published in its proceedings, Ankara, Turkey, October 12-15,1998.

·     Mıhçakan, İ.M. and Yamanlar, S.:”Estimation of Sea-Water Discharge Time from a Liquid Hydrocarbon Storage Tank by a Semi-Steady-State Flow Model”, paper presented 12th International Petroleum Congress and Exhibition of Turkey and published in its proceedings, Ankara, Turkey, October 12-15,1998.

·     Yamanlar, S.: “Biased Volumetric Predictions in Retrograde Condensation Region From A Regression Based EOS”, TJOG, June 1998, 14-25.

·     Mıhçakan, I.M. and Yamanlar, S.:”A Mathematical Model Estimating Sea Water Discharge Time from a Hydrocarbon Storage Tank to Prevent Oil Spills”, SPE paper 61467 presented at the SPE International Conference on Health, Safety and the Environment in Oil and Gas Exploration and Production held in Stavenger, Norway, 28-28 June 2000.

·    Serpen, U., Yamanlar, S. and Karamanderesi, I.H.:”Estimation of Geothermal Potential of Büyük Menderes Region in Turkey”, paper presented at the World Geothermal Congress 2000, Kyushu-Tohoku, Japan, May 28-June 10, 2000.

·  Onur M., Gok I.M., Yamanlar, S.: ”Effect of flow rate variations on the interpretation of pressure transient tests”, paper presented 13th International Petroleum Congress and Exhibition of Turkey and published in its proceedings, Ankara, Turkey, June 4-6, 2001.

·  Onur M., Gok I.M., Yamanlar, S.: ”Effect of flow rate variations on the interpretation of pressure transient tests”, TJOG, June 2001, 3-13.

·    Yamanlar, S., Parlaktuna, M.:”TÜBİTAK_TTGV Bilim-Teknoloji-Sanayi Tartışmaları Platformu Deniz ve Denizaltı Kaynaklarından Yararlanma Teknolojileri Çalışma Grubu Deniz ve Denizaltı Enerji Kaynakları, Maden ve Endüstriyel Hammaddeler Alt Grubu Raporu : Gaz Hidrat”, Mart 2002, Ankara.

·    Doğan, N.B., Üçok, F.E., Yamanlar, S.: ”İki Parametreli İndirgenmiş Denklemler Kullanılarak Joule-Thompson Tersinme Eğrisinin Hesaplanması”, paper presented 15th International Petroleum and Natural Gas Congress and Exhibition of Turkey and published in its proceedings, Ankara, Turkey, May 11-13, 2005.

·    Çınar, M., Solhan, E., Yamanlar, S.: ”LPG (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı) Kullanımı Sırasında Oluşan Bileşim, Isıl Değer ve Wobbe İndeksi Değişiminin Modellenmesi”, paper presented 15th International Petroleum and Natural Gas Congress and Exhibition of Turkey and published in its proceedings, Ankara, Turkey, May 11-13, 2005.

·    Dogan, N.B., Ucok, F.E., Yamanlar, S.: ”İki Parametreli İndirgenmiş Denklemler Kullanılarak Joule-Thompson Tersinme Eğrisinin Hesaplanması”, TJOG, Haziran 2006, 3-11.

·    Cinar, M., Solhan, E., Yamanlar, S.: ”LPG (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı) Kullanımı Sırasında Oluşan Bileşim, Isıl Değer ve Wobbe İndeksi Değişiminin Modellenmesi”, TJOG, Ekim 2006, 20-28.

·    Serpen, U., Yamanlar, S.: ”Büyük Menderes Havzası Jeotermal Potansiyeli”, Jeotermal Enerji ve Aydın’daki Geleceği Sempozyumu ve Sergisi, Bildiri, 30 Kasım - 2 Aralık 2006.

·    Yamanlar, S., Moral, C.: “İki Parametreli Bir z-Faktörü Korelasyonunun Gazların Termofiziksel Özelliklerini Belirlemedeki Duyarlılığı”, paper presented 16th International Petroleum and Natural Gas Congress and Exhibition of Turkey and published in its proceedings, Ankara, Turkey, May 29-31, 2007.

·    Deniz, M., Yamanlar, S., Canbaz, C.H., Yıldız, H.O.: “Petrol/Tuzlu Su/Kayaç Sisteminde Petrol Kompozisyonunun Önemi ve Su Enjeksiyonuna Etkisi”, paper presented 16th International Petroleum and Natural Gas Congress and Exhibition of Turkey and published in its proceedings, Ankara, Turkey, May 29-31, 2007.

·    Uğur, C., Yamanlar S. : “ Prediction of Temperature Change of Hydrocarbon Gases Using A Two-Parameter z-Factor Correlation Under Isenthalpic Flash Conditions “, paper presented 18th International Petroleum and Natural Gas Congress and Exhibition of Turkey, Ankara, Turkey, May 11-13, 2011.

·  Dilsiz E. A., Yamanlar, S.: “ Comparison of Two-Parameter z-Factor Correlations In Predicting Thermophysical Properties of Hydrocarbon Gases “, paper presented 18th International Petroleum and Natural Gas Congress and Exhibition of Turkey, Ankara, Turkey, May 11-13, 2011.