Prof. Dr. Muhammed Şahin

AKADEMİK

Çalışma Alanları
Acil Durum Yönetimi ve CBS
Deprem Hasar Tahmini ve CBS
Mühendislik Ölçmeleri
GPS/GNSS
Deformasyon Ölçmeleri
Ölçme

Lisans Dersleri (2008’e kadar)
Surveying II
GPS Technique
Geodesy, GPS & GIS

Yüksek Lisans Dersleri (2008’e kadar)
GPS and Integration into Remote Sensing
Satellite Positioning Techniques
State Models Kalman Filtering & Smoothing
CBS ve Uzaktan Algılama İle Afet Yönetimi
GPS Deformation Monitoring & Analysis

Önemli Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Projeleri

Karadeniz'in Güncel Tektoniğinin GPS İle Belirlenmesi (Proje Yürütücüsü)
İstanbul ve Çevresinin Tektoniğinin GPS İle Belirlenmesi (Çalışma Grubu Elemanı)
Trakya Arkeoloji Çalışması (GPS çalışması Koordinatörü)
İTÜ Araştırma Fonu Projeleri Bilgi Sistemleri Projesi (Çalışma Grubu Elemanı)
Marmara Bölgesi Sürekli GPS Deprem İzleme Ağı Projesi (İTÜ 2. temsilcisi)
İstanbul Boğazı Deniz Trafiğinin GPS İle Kontrol Altına Alınması  (Proje Yürütücüsü)
İTÜ Teknokent Projesi (Çalışma Grubu Elemanı)
İTÜ-FEMA Acil Durum Yönetimi Projesi (Çalışma Grubu Elemanı)
İleri Araştırma ve Eğitim Programları  (Yardımcı Yürütücü DPT Destekli) 2000-Nisan 2003
Uzaktan Algılama ve GPS İle İstanbul'da son 10 yıldaki değişimlerin incelenmesi (Yardımcı yürütücü İTÜ Araştırma Fonu Destekli)
Ulusal Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Bazlı Afet Yönetimi Odaklı CBS Standartlarının Oluşturulması (2002 Yürütücü TC İçişleri Bakanlığı destekli Bütçe: 100.000 TL)
Fethiye-Burdur Fay Zonunun GPS ile Belirlenmesi (2004 Yürütücü TÜBİTAK destekli Bütçe: 32.000 TL)
Deprem Öncesi Esnası ve Sonrasında Kullanılmak üzere Amerika FEMA patentli HAZUS deprem hasar analizi programının Türkiye için geliştirilmesi: İstanbul için örnek çalışma (2005 Yürütücü TÜBİTAK destekli Bütçe: 160.000 TL)
Türkiye Afet Bilgi Sisteminin (TABİS) İstanbul Uygulaması (2006 Yürütücü DPT destekli. Bütçe: 2.100.000 TL)
Deprem Hasar Analizi Program Geliştirme (2006 Yürütücü, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi destekli. Bütçe : 500.000 TL)
Rize İl Geneli Afet Bilgi ve Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi Kurulması Projesi (2007, Yürütücü, TÜBİTAK, Bütçe: 6.500.000 TL)

Uluslararası Makaleler

ERDOĞAN, S., ŞAHİN, M., TİRYAKİOĞLU, I., GÜLAL, E., TELLİ, A.K. (2009). GPS Velocity and Strain Rate Fields in Southwest Anatolia from Repeated GPS Measurements, Sensors, 9, 3, 2017-2034.

KARAMAN, H., ŞAHİN, M., ELNASHAI, A.S. (2008). Earthquake Loss  Assessment Features of MAEviz-İSTANBUL (HAZTURK), Journal of Earthquake Engineering, Special Issue, Taylor and Francis, 12, 175-186.

KARAMAN, H., ŞAHİN, M., ELNASHAI, A.S., PINEDA O.A. (2008). Loss Assessment Study for Zeytinburnu District of Istanbul Using MAEviz-ISTANBUL (HAZTURK), Journal of Earthquake Engineering , Special Issue, Taylor and Francis, 12, 187-198

ELNASHAI, A.S., HAMPTON, S., KARAMAN, H., LEE, J-S., MCLAREN, T., MYERS, J., NAVARRO, C., ŞAHİN, M., SPENCER, B., TOLBERT, N.  (2008).  Overview and Applications of MAEviz- İstanbul; HAZTURK, Journal of Earthquake Engineering , Special Special Issue, Taylor and Francis, 12, 100-108.

ERDOĞAN, S., ŞAHİN, M., YAVAŞOĞLU, H., TİRYAKİOĞLU, I., ERDEN, T., KARAMAN, H., TARI, E., BİLGİ, S., TÜYSÜZ, O., BAYBURA, T., TAKTAK, F., TELLİ, A.K., GÜLLÜ, M., YILMAZ, I., GÖKALP, E., BOZ, Y. (2008). Monitoring of Deformations Along Burdur Fethiye Fault Zone With GPS,  Journal of Earthquake Engineering , Special Special Issue,  Taylor and Francis, 12, 109-118.

BİLGİ, S., İPBÜKER, C., UÇAR, D., ŞAHİN, M. (2008). An entropic evaluation of topographic data used in disaster informations systems, Journal of Earthquake Engineering,  Special Special Issue, Taylor and Francis, 12, 23-36.

İNCE, C. D., ŞAHİN M. (2000). Real-time deformation monitoring with GPS &  Kalman filter, Earth Planets Space, Vol.52 (No:10), pp. 837-840.

KIZILSU, G., ŞAHİN, M. (2000). SLR precision analyses for LAGEOS I & II, Earth Planets Space, Vol.52 (No:10), pp. 789-194.

TARI, E., M. ŞAHİN , A. BARKA, R. REILINGER, B. KING, S. MCCLUSKY, M. PRILEPIN. (2000). Active tectonics of the Black Sea with GPS, Earth Planets Space, Vol.52 (No:10), pp. 747-751.

ŞAHİN, M., TARI, E. (2000). The August 17 & November 12  Earthquakes in Turkey, Earth Planets Space, Vol.52 (No:10), pp. 753-757.

BAYKAL, O., TARI, E., COŞKUN, Z., ŞAHİN, M (1997). A new transition curve. American Society of Civil Engineering (ASCE)- Journal of Transportation Engineering.

ŞAHİN, M . (1996). A GPS Network for Tide-Gauge Monitoring, Bulletin of Technical University, İstanbul, Vol. 49, pp. 1-15.

ÖZTAN, O., BAYKAL, O., MÜFTÜOĞLU, O., ŞAHİN, M . (1995). Intersection of spiral curve with circle, American Society of Civil Engineering (ASCE)-Journal of Surveying Engineering, No: SU07081, Vol. 121, No. 1, February.

ŞAHİN, M., RANDS, P.N., CROSS, P.A. (1993) Crustal Dynamics in Türkiye from the WEGENER/MEDLAS satellite laser ranging  data, Geological Journal, Vol 28, No. 3 &  4, 347-355).

ŞAHİN. M., CROSS, P.A., SELLERS, P.C. (1992) Variance component estimation applied to satellite laser ranging. Bulletin Geodesique, Vol 66,No 3, 284-295.

Uluslararası Bildiriler

ÜNEN, H.C., ŞAHİN, M., ELNASHAI, A.S. (2011) Assessment of Interdependent Lifeline Networks Performance in Earthquake Disaster Management, 8th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management, ISCRAM2011, Lisbon, Portugal, May 8-11.

KARAMAN, H., SAHIN, M. (2010) Effects of the Datum and Projection of the Data for the Earthquake Loss Assessment, Paper # 4329.  XXIV FIG International Congress 2010, Sydney, Australia, April 11-14.

ÜNEN, H.C., KARAMAN, H., SAHIN, M., ELNASHAI, A.S. (2010) Seismic Performance Analysis of Utility Lifeline Networks in Istanbul, Paper # 4234. XXIV FIG International Congress 2010, Sydney, Australia, April 11-14.

ÜNEN, H.C., ELNASHAI, A.S., ŞAHİN, M. (2009) Seismic Performance Assessment of Interdependent Utility Network Systems, TCLEE 2009 – 7th International Conference on Lifeline Earthquake Engineering, June 28 – July 1, 2009, Oakland, California.

YILDIZ, S.S., ŞAHİN, M., KARAMAN, H., DEMİR, E., ATEŞ, S. (2009) Design of Hazturk Data Catalog and Repository, TIEMS 16th Annual Conference: Istanbul, Turkey, June 9-11.

ŞAHİN, M., KARAMAN, H. (2009) Earthquake Loss Estimation for Istanbul, Hazturk, International Geo-Hazards Research Symposium, Istanbul, Turkey, March 9-11.

KARAMAN, H., ŞAHİN, M., ELNASHAI, A.S. (2008) Earthquake Loss Assessment Features of HAZTURK, TIEMS 15th Annual Conference: Global Co-operation in Emergency and Disaster Management, Prague, Czech Republic, June 17-19, 2008, Natural Hazard Management Session in Proceedings CD. ISBN 978-90-9023299-7.

KARAMAN, H., ŞAHİN, M., ELNASHAI, A.S. (2007). Earthquake Loss Assessment Features of MAEviz-ISTANBUL (HAZTURK), International Symposium on Earthquake Loss Estimation for Turkey, September 24-26, Istanbul.

KARAMAN, H., ŞAHİN, M., ELNASHAI, A.S., PINEDA, O. (2007). Loss Assessment Study for Zeytinburnu District of Istanbul Using MAEviz-ISTANBUL (HAZTURK), International Symposium on Earthquake Loss Estimation for Turkey, September 24-26, Istanbul.

SPENCER, B., MYERS, J., ELNASHAI, A.S., McLAREN, T., SUNG LEE, J., NAVARRO, C., HAMPTON, S., TOLBERT, N., ŞAHİN, M. (2007). Architecture and Applications of MAEviz-Istanbul (HAZTURK), International Symposium on Earthquake Loss Estimation for Turkey, September 24-26, Istanbul.

McLAREN, T., SPENCER, B., MYERS, J., ELNASHAI, A.S., SUNG LEE, J., NAVARRO, C., HAMPTON, S., TOLBERT, N., ŞAHİN, M., KARAMAN, H. (2007). Understanding the Impact of Seismic Events in Istanbul Using MAEviz, International Symposium on Earthquake Loss Estimation for Turkey, September 24-26, Istanbul.

BILGİ, S., İPBUKER, C., SAHIN, M. (2007). An Entropic Evaluation of Topographic Data Used in Disaster Information Systems, , International Symposium on Earthquake Loss Estimation for Turkey, September 24-26, Istanbul.

ÜNEN, H.C., KARAMAN, H., ŞAHİN, M. (2007). Disaster And Emergency Management Activities in the ITU Surveying Techniques Division - Turkey, 2007' International Workshop on Natural Disasters and Emergency Management, China.

ŞAHİN, M., KARAMAN, H., ÜNEN, H.C. (2007). Development of An Earthquake Loss Estimation Tool for Turkey, 14th TIEMS Annual Conference, Trogir, Croatia, June 5-8.

ÜNEN, H.C., ŞAHIN, M., TARI, E., COSKUN, M.Z., KARAMAN, H., ERDEN, T. (2007). Istanbul Diaster Information System, 14th TIEMS Annual Conference, Trogir, Croatia, June 5-8.

ŞAHİN, M. (2006). Development of A Disaster Information System & An Earthquake Loss Estimation Tool for  Istanbul, International Workshop on Earthquake Risk Reduction, Zurich, Switzerland.

ŞAHİN, M., KARAMAN, H., ERDEN, T. (2006). Disaster & Emergency Management Activities in Turkey, TS 16 – Disaster Preparedness and Management, Shaping the Change XXIII FIG Congress, Munich, Germany, 8-13 October, 2006.

ŞAHİN, M., KARAMAN, H. (2006). Development An Earthquake Loss Estimation Program for Turkey. Advances In Global Emergency Management, TIEMS 13th Annual Conference, Seoul, Korea, 23 – 26 May, 2006.

ŞAHİN, M., KARAMAN, H., TARI, E., YAVAŞOĞLU, H., ÜNEN, H.C. (2006). Turkey Disaster Information System: A Case Study For İstanbul, Advances In Global Emergency Management, TIEMS 13th Annual Conference, Seoul, Korea, 23 – 26 May, 2006.

ŞAHİN, M., UÇAR, D., TARI, E., İPBÜKER, C., COŞKUN, M.Z., MUSAOĞLU, N., KAYA, Ş., ERDEN, T., KARAMAN, H., YAVAŞOĞLU, H., BİLGİ, S. (2005). Disaster Information System of Turkey (TABIS): GIS Standards 1st International Workshop on An Earthquake Loss Estimation Program for Turkey 1-2 December Istanbul.

SAHİN, M., ALKAN, R. M., KARAMAN, H., TARI, E. (2005) “Future of GPS, GALILEO and GLONASS: An Overview”, GIS Development Magazine, Septemper-October 2005, Vol.1 Issue 5.

ŞAHİN, M., KARAMAN, H. (2005). Development of GIS based loss estimation program for Turkey International Symposium on Modern Technologies Education and Professional Practice & Related Fields November 3-4 Sofia.

KARAMAN, H., KIRCA, A.C., GÜNAY, G., ŞAHİN, M. (2005). Development of GIS system based on emergency management: A case study for ITU International Symposium on Modern Technologies Education and Professional Practice & Related Fields November 3-4 Sofia.

ERDOGAN, S., ŞAHİN, M., GULLU, M., BAYBURA, T., TİRYAKİOGLU, I., YAVASOGLU, H. (2005). Comparing the performance of different interpolation techniques in obtaining dams International Symposium on Modern Technologies Education and Professional Practice & Related Fields November 3-4 Sofia.

ERDOGAN, S., ŞAHİN, M., GULLU, M., BAYBURA, T., TİRYAKİOGLU, I., ERDOĞAN, O., TAKTAK, F. (2005). Touristic information systems based on GIS: The example of Afyon International Symposium on Modern Technologies Education and Professional Practice & Related Fields November 3-4 Sofia.

YAVASOGLU, H., TARİ, E., SAHİN, M., KARAMAN, H., ERDEN, T., BİLGİ, S., ERDOGAN, S. (2005) “Applications of Global Positioning System (GPS) in Geodynamics: With Three Examples From Turkey”, RAST 2005, 2nd International Conference on Recent Advances in Space Technologies, June 09-11, 2005, p.385-389, Istanbul, Turkey.

ALKAN, R. M., KARAMAN , H., ŞAHİN, M. (2005) “GPS, GALILEO and GLONASS Satellite Navigation Systems & GPS Modernization”, RAST 2005, 2nd International Conference on Recent Advances in Space Technologies, June 09-11, 2005, p.390-394, Istanbul, Turkey.

ŞAHİN, M., TÜYSÜZ, O., KARACA, M., TARI, E., COŞKUN, Z., ERDEN, T., YAVAŞOĞLU, H., KARAMAN, H., BİLGİ, S., GÜLLÜ, M., ERDOĞAN, S., TAKTAK, F., TİRYAKİOĞLU, I., ERDOĞAN, O. (2005) “Monitoring of Deformations Along the Fethiye Burdur Fault Zone (Turkey) with GPS”, International Symposium on Geodetic Monitoring: from Geophysical to Geodetic Roles, March 17-19, 2005, Spain.

ŞAHİN, M., YAVASOĞLU, H., KARAMAN, H., et.al. (2005) “GPS Measurements Along the North Anatolian Fault Zone on the Mid-Anatolia Segment”, International Symposium on Geodetic Monitoring: from Geophysical to Geodetic Roles, March 17-19, 2005, Spain.

KARAMAN H. ŞAHIN M. (2005). Step by Step Constitution of an Emergency Management Based Object Model and Database System on Linux for the I.T.U. Campus Disaster Information System First International Symposium on Geo-information for Disaster Management (Gi4Dm) Delft the Netherlands March 21-23 2005.

KARAMAN H. ŞAHIN M. (2004). ITU Campus Disaster Information System; Constitution of the Emergency Management Based Object Model and Construction of the Related Queries Urban Data Management Symposium UDMS 2004 27-29 October 2004 Chioggia Venezia Italia.

BAYKAL O. BİLGİ S. COSKUN M.Z. ERDEN T. GÖKSEL Ç. İPBÜKER C. KARAMAN H. KAYA Ş. MUSAOĞLU N. ŞAHİN M. TARI E. TÜKOĞLU H. UÇAR D. ÜSTÜN B. YAVAŞOĞLU H. YİĞİTER R.  (2002).  GIS Standarts based on Emergency Management of Turkey International Symposium on GIS September Istanbul.

KAYA Ş. İNCE C.D. ŞAHİN M. (2002). Geometric Correction of Satellite Images Using DGPS" 22. EARSeL Symposium Geoinformation for Euopean-Wide Integration June 4-6  Prag pp 177-182.

S. KAYA M. SAHIN C. INCE (2001). Geometric correction of satellite images using DGPS. International symposium on geodetic photogrammetric & satellite technologies-development & integrated applications Sofia November 8-9 Bulgaria.

M. SAHIN T. ERDEM Z. COSKUN E.TARI H. TURKOGLU S. KAYA N. MUSAOGLU C. GOKSEL O. BAYKAL (2001). The development o a national disaster management decision support system in Turkey using GIS and remote sensing. International symposium on geodetic photogrammetric & satellite technologies-development & integrated applications Sofia November 8-9 Bulgaria.

M. SAHIN D.URAL N. YENTÜRK S. ŞENER Z. COSKUN T. ERDEN (2001). Emergency management activities after two major earthquakes in Turkey: August 17 & November 12 1999. International symposium on geodetic photogrammetric & satellite technologies-development & integrated applications Sofia November 8-9 Bulgaria.

C. D. INCE O. BAYKAL R. CAKMAK A.DIKBAS T. ERDEN S. ERGINTAV C. IPBUKER C. OZSAMLI M. SAHIN E. TARI U. TARI O. TUYSUZ (2001). GPS measurements along the north anatolian fault zone on the mid-anatolia segment. International sysmposium on geodetic photogrammetric & satellite technologies-development & integrated applications Sofia November 8-9 Bulgaria.

KIZILSU G. & M. SAHIN (2001) SLR 2000 Fourth Turkish-German Joint Geodetic Days Berlin Germany.

KIZILSU G. & M. SAHIN (2001) The importance of low orbit SLR satellites in SLR Fourth Turkish-German Joint Geodetic Days Berlin Germany.

SAHIN M. (2000). Recent Turkish Earthquakes & Continuous Earthquake Monitoring with GPS Conference at Technical University of Crete Greece February 24. 

SAHIN M. (2000). Higher Education in Turkey Conference at Technical University of Crete Greece February 25. 

SAHIN M. E. TARI & C.D. INCE (1999). Continuous Earthquake Monitoring with Global Positioning System (GPS) International Symposium on Kocaeli Earthquake December 2-5 Istanbul Turkey. 

KIZILSU G. and SAHIN M. (1999). Satellite Laser Ranging Data Analysis at ITU Third Turkish-German Joint Geodetic Days June 1999. 

INCE C.D. and SAHIN M. (1999). Real-time Monitoring of Mobile Objects With GPS & Kalman Filter Third Turkish-German Joint Geodetic Days June 1999. 

INCE C.D. and SAHIN M. (1999). Real-time Engineering Deformations With Kalman Filtered GPS International Symposium on Remote Sensing and Integrated Systems October 20-22 1999 Turkey. 

KIZILSU G. and SAHIN M. (1999). Comparison of Lageos I and II Variance Analyses With Global and European Orbits International Symposium on Remote Sensing and Integrated Systems October 20-22 1999 Turkey. 

SAHIN M. OZER H. INCE C.D. and ALKAN R.M. (1999). Determination of Qibla Directions of New Mosques in Istanbul Using Global Positioning System  International Symposium on Remote Sensing and Integrated Systems October 20-22 1999 Turkey.

INCE C.D. COSKUN M.Z. and SAHIN M. (1999). DGPS Ship Monitoring in the Istanbul Bosphorus International Symposium on Remote Sensing and Integrated Systems October 20-22 1999 Turkey. 

ALKAN S. BAYKAL O. ALKAN R.M. SAHIN M. YANALAK M. (1999). A research on the Role of the Geoid Undulations in 3D Transformation International Symposium on Remote Sensing and Integrated Systems October 20-22 1999 Turkey. 

TARI E. BAYKAL O. and SAHIN M. (1999). GPS Data Processing For Geodynamics at ITU With GAMIT/GLOBK Software International Symposium on Remote Sensing and Integrated Systems October 20-22 1999 Turkey. 

B. HOFMANN-WELLENHOF W. KLOSTIUS H. LICHTENEGGER M. SAHIN (1997). Real-time Monitoring of Short-Periodic Deformations Using GPS International Symposium on GIS/GPS September 15-18 Istanbul Turkey. 

W. KLOSTIUS B. HOFMANN-WELLENHOF M. SAHIN (1997). Using DGPS To Prevent Ship Collision In The Bosphorus International Symposium on GIS/GPS September 15-18 Istanbul Turkey. 

SAHIN M. Y. KALKAN G. ERKUCUK M. Z. COSKUN C.D. INCE G. HOSBAS T.UZEL O. BAYKAL E. TEKIN (1997). Bosphorus Traffics With GPS International Symposium on GIS/GPS September 15-18 Istanbul Turkey.

B. HOFMANN-WELLENHOF W. KLOSTIUS H. LICHTENEGGER M.SAHIN (1996). Real-time Monitoring of Short-Periodic Deformations Using GPS : Status Report on A Joint Turkish-Austrian Research Project Second Turkish-German Joint Geodetic Day 28-29-30 May Berlin. 

INCE C.D. KIZILSU G. and SAHIN M. (1995). Importance of ocean loading in GPS processing First Turkish-German Joint Geodetic Days September Istanbul. 

SAHIN M. and BARKA A. (1995). Istanbul earthquake monitoring with continuous GPS Turkish and Austrian Joint Geodetic Days Istanbul. 

M. ŞAHİN (2002). Emergency Management Activities of ITU International Symposium on GIS September Istanbul.

TARİ E. M. SAHIN A. BARKA G. KİZİLSU R. REİLİNGER B. KİNG S. MCCLUSKY AND M. PRİLEPİN (1999). Active tectonics of the Black Sea with GPS The International Symposium on GPS October 18-22 Tsukuba Japan. 

INCE C. D. M. Z. COSKUN AND M. SAHIN (1999). Monitoring of tanker ships in the Istanbul Bosphorus using DGPS The International Symposium on GPS October 18-22 Tsukuba Japan. 

INCE C. D. and M. SAHIN (1999). Real-time deformation monitoring with GPS & Kalman filter The International Symposium on GPS October 18-22 Tsukuba Japan. 

KIZILSU G. and M. SAHIN (1999). SLR precision analyses for LAGEOS I & II The International Symposium on GPS October 18-22 Tsukuba Japan. 

SAHIN M. (1999). The August 17 Earthquake in Turkey (invited poster presentation) The International Symposium on GPS October 18-22 Tsukuba Japan. 

REİLİNGER R. MCCLUSKY S. KİNG R. TOKSOZ N. BALASSANİAN S. BARKA A. SAHIN M. DEMİR C. LENK O. SANLİ I. ERGİNTAV S. HAMBURGER M. HURST K. KAHLE H. PETERY. GURKAN O. KASTENS K. KEKELİDZE G. NADARİYA M. KOTZEV Y. GEORGİEV I. MELZER Y. VEİS G. OUZOUNİS A. PARADİSSİS D. PRİLEPİN M. MİSHİN A. TEALEB A. MAMOUD S. (1998). 1998 GPS Measurements in the Eastern Mediterranean: Implications for Plate Dynamics. AGU Fall Meeting December. 

R. E. REİLİNGER, B. C. BURCHFİEL, S. C. MCCLUSKY, M. N. TOKSOZ, A. BARKA, M. SAHIN, D. OZAYDIN, I. KINIK, I. SANLI., M. PRİLEPİN, S. BALASSANİAN, V. KOTZEV, I. GEORGİEV, A. TEALEB, Y. MELZER, D. MENCİN. (1996). 1996 GPS Measurements in the Eastern Mediterranean and Caucasus AGU Fall Meeting December. 

SAHIN M. (1995) GPS activities in Turkey Joint Meeting on Geodesy Istanbul. 

SAHIN M. (1994). GPS orbit modelling and its implications for precise baseline determination (invited) STAAC Orbits Workshop Royal Greenwich Observatory Cambridge UK. 

SAHIN M. CROSS PA DENYS PH & BLEWITT G (1994). High precision GPS height determination for Geodynamics American Geophysical Union Spring Meeting Baltimore USA.

SAHIN M. CROSS PA DENYS PH & BLEWITT G (1994). GPS height monitoring 1st Turkish International Symposium on Deformations Istanbul Sheraton Hotel & Towers. 

SAHIN M. (1993). Stochastic and functional modeling for satellite laser ranging data processing United Kingdom Geophysical Assembly Oxford UK. 

SAHIN M. & CROSS PA (1993). GPS internal & external precision at the ppb level American Geophysical Union Fall Meeting San Francisco California USA. 

SAHIN M. & CROSS PA (1992). Variance component estimation applied to satellite laser ranging European Geophysical Society General Assembly Edinburgh UK. 

SAHIN M. RANDS PN & CROSS PA (1992). Crustal Dynamics in Türkiye from the WEGENER/MEDLAS satellite laser ranging data International Turkish Geological Workshop University of Keele Keele UK. 

SAHIN M. RANDS PN & CROSS PA (1992). Monitoring of Deformations Using Space Geodetic Techniques. International Turkish Geological Workshop University of Keele Keele UK. 

Ulusal Araştırma Makaleleri

ÜNEN, H.C., ŞAHİN, M. (2011) Altyapı Şebekeleri Arasındaki Bağımlılıkların Deprem sonrası Hasar ve Performans Tahmininde Kullanılmak Üzere Tanımlanması, HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, 2011/2 Özel Sayı, ss.48-52, ISSN 1300-3534, 2011, Ankara.

KARAMAN, H., ŞAHİN, M. (2009) “Zeytinburnu İlçesi için Deprem Hasar Tahmini Çalışması”, İTÜ Dergisi, ISSN 1303-703X, İTÜ, 2009, İstanbul.

YAVUZ, E., COŞKUN, M.Z., ŞAHİN, M., BAYKAL, O. (2001). A study related to stochastic model determination in geodetic nets, Journal of Yildiz Technical University, pp.70-84.v

Ulusal Bildiri

ÜNEN, H.C., ŞAHIN, M., ELNASHAI, A.S. (2011) Karşılıklı Bağımlı Altyapı Sistemlerinin Sismik Değerlendirmesinde Mekansal Analizler, TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 31 Ekim–4 Kasım 2011, Antalya.

SAHIN, M., KARAMAN, H., ÜNEN, H.C. (2011) Türkiye için Deprem Risk Analizi Yazılımı Gelişimi: Hazturk, 1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 11-14 Ekim 2011 – ODTÜ, Ankara.

ÜNEN, H.C., ŞAHİN, M. (2012) Altyapı Şebekeleri Arasındaki Bağımlılıkların Deprem sonrası Hasar ve Performans Tahmininde Kullanılmak Üzere Tanımlanması, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, ODTÜ, Ankara, 18-22 Nisan 2012.

YILDIZ, S.S., KARAMAN, H., ŞAHİN, M., (2009) HAZTURK Veri Kataloğu ve Veri Havuzunun Tasarımı, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, ODTÜ, 11 – 15 Mayıs 2009, Ankara.

ŞAHİN, M. (2003). Türkiye Afet Bilgi Sistemi ve HAZUS, Afet Sonrası YapılanmaSempozyumu, Gebze, Mart.

KAYA, S., İNCE, C.D. ŞAHİN, M. (2002). Uydu Görüntülerinin Çözünürlüğe Bağlı Geometrik Doğruluğunun GPS  ve Harita Koordinatları Kullanılarak Analizi, Selçuk Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Öğretiminde 30. Yıl Sempozyumu, 16-18 Ekim 2002, pp 443-450, Konya, Türkiye.

KIZILSU, G., ŞAHİN, M. (2001). Yüksek Konumlandırılmış SLR Uyduları ve Misyonları, 8. Türkiye Harita Kurultayı, Mart, Ankara.

KIZILSU, G., ŞAHİN, M. (2001). Atmosferin SLR ölçmelerine etkisi, Yüksek konumlandırılmış SLR Uyduları ve Misyonları, 8. Türkiye Harita Kurultayı, Mart, Ankara.

ŞAHİN, M., TARI, E. (2000). GPS & Depremlerin GPS ile izlenmesi, Cumhuriyet Bilim Teknik.

KIZILSU, G., ŞAHİN, M. (1999). SLR'in jeodezideki önemi, 7. HKMO Kurultayı, Mart 1999, Ankara.

İNCE ,C., ÜSTÜNTAŞ, T., ALKAN, R.M., ŞAHİN, M., DALFES, N.,  KARACA, M., SAĞLAMER, G. (1996)   İTÜ Araştırma Projeleri Bilgi Sistemleri Projesi, İTÜ İnşaat Mühendisliği'nde Bilgisayar Teknolojisi Sempozyumu.

CROSS, P.A., ŞAHİN, M (1993). Applications of GPS in Modern Surveying, IV. Chamber of Surveying Congress, Conference Saloon of State Water Department, Ankara.

Kitap Çeviri

Toplum Acil Müdahale Ekipleri ITU PRESS 2001. Yazarlar: D. Boyacıoğlu N. Güler M. Karaca M. Şahin E. Tarı.

Acil Durum Yönetimi İlkeleri ITU PRESS 2001. Yazarlar: Afet Yönetim Merkezi Eğitmenleri ve M. Şahin.

Acil Durum Planlaması ITU PRESS 2001. Yazarlar: Afet Yönetim Merkezi Eğitmenleri ve M. Şahin.

Acil Durum Planlama Araçları ITU PRESS 2001. Yazarlar: Afet Yönetim Merkezi Eğitmenleri ve M. Şahin.

Tez Yönetimi (Tamamlanmış)

Yüksek Lisans

 1. Cengiz Şahin, 1995. GPS’in Tarihi ve Geleceği
 2. Süleyman Özdağ, Tünel Deformasyon Ölçmeleri
 3. Şule Erdem, 1996. GPS ile 3 Boyutlu Koordinat Dönüşümü
 4. Hasan Özer, 1997. İstanbul’da Yeni Camilerin GPS ile Kıble Tayinleri
 5. Fevziye Demirci, 1998. Değişik Eğri Yaklaşımları ve Kalman Filtresi
 6. Himmet Karaman, 2003. İTÜ Kampüsü Afet Bilgi Sistemi
 7. Güray Molla, 2004. Uydu Görüntülerinin Dönüşümünde Değişik Polinom Yöntemleri
 8. Nurullah  Alkan, 2005. Çorum Organize Sanayi Bölgesinde Afet Bilgi Sistemi Altyapısının Oluşturulması Öğrenci
 9. Ömer Can Vapurcu, 2006. Spatial Performance Management

 Doktora
 1. Gaye Onursal Kızılsu, 1998.  LAGEOS I & LAGEOS II Uydu Sistemlerinin Performans Analizi
 2. Cankut Dağdal İnce, 1999. GPS ve Kalman Filtresi ile Dinamik Sistemlerin Anlık İzlenmesi
 3. Saffet Erdoğan, 2005. Fethiye-Burdur Fay Zonu haeketlerinin GPS ile izlenmesi
 4. Himmet Karaman, 2008. Sonuç Bazlı Risk Yönetimi ve Deprem Kayıp Tahmini Analizi
 5. Hüseyin Can Ünen, 2011. Seismic Performance Analysis of Interdependent Utility Network Systems

 

Uluslararası Sempozyum

1st Turkish International Symposium on Deformations (1994 Organizatör)
First Turkish-German Joint Geodetic Days (1995 Kurul Üyesi)  
International Symposium on GIS/GPS (1997 Kurul üyesi)
International Symposium on Remote Sensing and Integrated Systems (1999 Istanbul Kurul üyesi)
International Symposium on Kocaeli Earthquake - August 17 1999. (1999 Kurul üyesi)
International Symposium on GIS (2002 Başkan Yardımcısı)
1st International Workshop on An Earthquake Loss Estimation Program for Turkey (1-2 Aralık 2005 Başkan)
International Symposium on Earthquake Loss Estimation for Turkey (24-26 Eylül 2007 Başkan)
XXXVIII. IAHS World Congress on Housing (16-19 Nisan 2012 Eş Başkan)

Ulusal Sempozyumlar

Afet Sonrası Yapılanma Sempozyumu Düzce Valiliği Mart 2003 (TKÜ)
Mühendislik Sempozyumu HKMO İstanbul Kasım 2003 (TKÜ)
Mühendislik Sempozyumu HKMO İstanbul Kasım 2005 (TKÜ)
Mühendislik Sempozyumu HKMO İstanbul Kasım 2006 (TKÜ)
Mühendislik Sempozyumu HKMO İstanbul Kasım 2007 (TKÜ)
13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı HKMO Ankara (18-22 Nisan 2011)

 

© 2012 Her Hakkı Saklıdır. Prof. Dr. Muhammed Şahin

SOSYAL MEDYA