MAK4049 - Kontrol Elemanları ve Uygulamaları 2016-2017 Güz pdf

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kenan KUTLU, Makine Fakültesi kutluk@itu.edu.tr – kkutlu@gmail.com

Ders Saatleri

Ön Koşul Dersleri

Ders İçeriği

Ders Kitabı

Diğer Kaynaklar

Dersin Amacı

Dersin Çıktıları

Haftalık Ders Programı

Hafta Konular
1 Hidrolik sistemler, Hidrolik güç kaynakları ve karakteristikleri
2 Valfler ve Hidrolik Devreler: Emniyet Valfi, Akümülatör ve Yük Boşaltma Valfi
3 Hidrolik Devreler için standart semboller, Diferansiyel basınç ayar valfi
4 Kısma valfi, Üç yollu kuvvetlendiriciler
5 Kapalı ve açık merkezli valfler, Dört yollu valf kuvvetlendiriciler
6 Valf kuvvetleri
7 Meme-levha valfleri Ara Sınav
8 Hidrolik motorlar
9 Pnömatik sistemler, Pnömatik güç sağlayıcıları
10 Pnömatik meme-levha kuvvetlendiricileri
11 İki kademeli pnömatik kuvvetlendiriciler (Orantı kontrol etki)
12 Pnömatik Orantı+Diferansiyel ve Orantı+İntegral kontrol etki
13 Pnömatik Orantı+Diferansiyel+İntegral kontrol etki Ara Sınav
14 Pnömatik kontrol organları

Başarı Değerlendirme